Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘skarga na czynności komornika’

Eksmisja do pomieszczenia niespełniającego wymogów

komentarze 2

Niniejsza porada jest kontynuacją wątku: Eksmisja na bruk – okres ochronny

Pytanie: To może z tej strony? Hostel nie spełnia warunków pomieszczenia tymczasowego ponieważ: posiada tylko centralną kuchnie, nie ma warunków do zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków w pokoju, ze względu na regulamin. Koszty Hostelu, są nieadekwatne do kosztów pomieszczenia tymczasowego oferowanego przez gminę na okres do 6 miesięcy. W związku z tym oferta wynajęcia przez powoda na jeden miesiąc w zimie nie chroni mnie przed bezdomnością, jak to w ustawie jest zapisane i jaki jest jej cel.
W związku z powyższym taki Hostel jest niczym innym jak noclegownią. Więcej… »

Ile dni ma komornik na uznanie skargi?

komentarze 3

Pytanie: Pięć dni temu złożyła u komornika skargę na jego czynności w związku z eksmisją. Ewidentne naruszenie prawa. Jak dotąd brak odzewu. Chciałabym wiedzieć, ile dni ma komornik na uznanie skargi? I czy w ogóle zawiadomi mnie o uwzględnieniu skargi? Więcej… »

Komornik nie przekazał skargi do sądu

komentarze 4

Pytanie: Co zrobić w sytuacji kiedy komornik nie przekazał skargi do sądu? Gdzie złożyć skargę tym razem nie na jego czynności ale na niego bezpośrednio? Do prokuratury za niedopełnienie obowiązków, do prezesa sądu rejonowego? Więcej… »

Skarga na czynności komornika a wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej

komentarze 2

Pytanie: Czy wniosek dłużnika o obniżenie opłaty egzekucyjnej jest uwarunkowany formalnie tymi samymi przepisami co skarga na czynności komornika? Więcej… »

Skarga na czynności komornika – jaki wydział sądu?

komentarze 2

Pytanie: Do którego sądu i wydziału mam złożyć skargę na czynności komornika? Dodam, że w sprawie jestem dłużnikiem któremu komornik bezprawnie zajął całą wypłatę. Więcej… »

Bezprawne zajęcie komornicze

komentarze 2

Pytanie: Jak można się bronić przed bezprawnym zajęciem komorniczym? Konta bankowego, sprzętu domowego, pensji itd.? Czy są realne szanse na wygranie sprawy w takich przypadkach? Więcej… »

Zażalenie na oddalenie skargi w przedmiocie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości

komentarze 2

Pytanie: Chcę złożyć do komornika wniosek o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości na podstawie art. 951 kpc, jestem w sprawie dłużnikiem. Jeżeli komornik nie uwzględni tego wniosku a prawdopodobnie nie uwzględni, to czy przysługuje mi na to odwołanie? Więcej… »

Skarga na czynności komornika wniesiona po terminie

1 komentarz

Pytanie: Czy istnieje szansa na rozpoznanie przez sąd skargi na czynności komornika wniesionej po upływie terminu zawitego siedmiu dni od dnia dokonania przez komornika czynności? Niedawno słuchałem audycji w której prawnik powiedział, że w niektórych przypadkach jest to możliwe. Więcej… »

Skarga na zajęcie ruchomości przez komornika

komentarze 2

Pytanie: Podobno obecnie w przypadku zajęcia ruchomości osoby trzeciej albo rzeczy dłużnika które nie podlegają zajęciu, możliwa jest obrona już nie tylko powództwem przeciwegzekucyjnym ale też skargą na czynności komornika, czy to prawda? Więcej… »

Skarga na czynności komornika skarbowego – egzekutora

komentarze 2

Pytanie: Czy na czynności komornika skarbowego też przysługuje skarga? Podobno egzekucja z urzędu skarbowego jest bardziej rygorystyczna od prowadzonej przez komorników sądowych i skarga nie przysługuje? Więcej… »