Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘zawieszenie egzekucji’

Jak długo może być zawieszone postępowanie egzekucyjne

komentarze 4

Pytanie: Jak długo może być zawieszone na wniosek wierzyciela postępowanie egzekucyjne? Potrzebuję ze cztery miesiące na zdobycie gotówki do spłaty, chciałbym prosić wierzyciela o zawieszenie na ten czas egzekucji, ile może to trwać? Chodzi o to żeby komornik nie zlicytował mi mieszkania. Więcej… »

Jak liczyć termin przedawnienia po zawieszeniu?

komentarzy 5

Pytanie: Jak liczyć termin przedawnienia po zawieszeniu jego biegu? Sytuacja w której przedawnienie po wcześniejszym zawieszeniu biegnie znowu. Więcej… »

Zawieszenie biegu przedawnienia składek ZUS

1 komentarz

Pytanie: Czy to prawda że składki ZUS nigdy się nie przedawniają ponieważ bieg przedawnienia jest wstrzymany w czasie egzekucji? Jak to możliwe jeżeli przepis z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jednoznacznie (bez wyjątku) stanowi, że przedawnienie zaczyna płynąć ponownie następnego dnia po dokonaniu czynności egzekucyjnej – zajęcia? Więcej… »

Zawieszenie egzekucji administracyjnej po wniesieniu zarzutu

komentarzy 8

Pytanie: Czy jest możliwe zawieszenie egzekucji administracyjnej na wniosek dłużnika który wniósł zarzut w sprawie tej egzekucji otrzymawszy tytuł wykonawczy i po zajęciu rachunku bankowego? Więcej… »

Zawieszenie egzekucji z wynagrodzenia za pracę

komentarze 2

Pytanie: Czy podczas zawieszenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę dłużnik otrzymuje pełne wynagrodzenie na konto bankowe? Więcej… »

Ugoda a zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego

komentarzy 19

Pytanie: Mam pytanko odnośnie egzekucji terenowej komornika.
Dostałam pismo od komornika który prowadzi moja sprawę w którym jest napisane, że poinformował wierzyciela o możliwości wszczęcia egzekucji terenowej. Co to dla mnie oznacza? Czy lada dzień pojawi się u mnie w domu? Czy przychodzi również w sobotę?
Chciałam dodać, że po tym piśmie podpisałam ugodę z wierzycielem czy komornik jest o tym poinformowany?
Bardzo proszę o odpowiedź jak mogę uniknąć takiej wizyty Więcej… »

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego – wzór

komentarze 4

Pytanie: Jak napisać wniosek do komornika o wznowienie zawieszonej egzekucji, może Pan podesłać wzór takiego wniosku? Zawarłem z dłużniczką ugodę – ja zawieszam egzekucję (bała się zwłaszcza egzekucji z nieruchomości jej) a ona spłaca w ratach. Nie wywiązała się i dotarła do mnie informacja od osoby trzeciej, że wyjechała za granicę. Chciałbym odwiesić egzekucję. Więcej… »

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego z powodu śmierci dłużnika

komentarze 2

Pytanie: Czy komornik może kontynuować postępowanie egzekucyjne z majątku dłużnika po jego śmierci, z klauzulą wykonalności przeciwko dłużnikowi? Zmarł podobno w tą niedzielę. Egzekucja została wszczęta oczywiście za życia dłużnika i długu komornik już odzyskał, dłużnik ma majątek ruchomy oraz wierzytelności w firmach z tytułu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Więcej… »

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela

komentarze 4

Pytanie: Jakie są przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela? Więcej… »

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w administracji a zajęcie wynagrodzenia

komentarze 4

Pytanie: Czy w przypadku zawieszenia postępowania egzekucyjnego w administracji (rzekome zaległości podatkowe z okresu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej) zajęcie na wynagrodzeniu za pracę pozostaje czy zostaje zniesione? Więcej… »