Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘skarga na czynności komornika’

Nieopłacona skarga na czynności komornika

komentarzy 6

Pytanie: Otóż laptop który komornik zajął i fizycznie zabrał należał do mojej partnerki, nie posiadaliśmy na niego dowodu zakupu gdyż jest to dość archaiczny model, ma ok. 10 lat natomiast służył on mojej partnerce do nauki ( kurs księgowości oraz studia online ) miała tam sporo swoich danych które będzie nam ciężko odzyskać. Mam pytanie, czy Pana praktyka wskazuje że w tym wypadku skarga na czynności komornika lub inna czynność która możemy w tej sprawie możemy wykonać, może spowodować że komornik zdejmie zajecie i przedmiot fizycznie do niej wróci? Ile wynosi opłata od takiej skargi na komornika? Więcej… »

Skarga na czynności komornika a powództwo przeciwegzekucyjne

komentarze 2

Ten wpis powstał ponieważ sam nie wiedziałem, czym różni się skarga na czynności komornika od powództwa przeciwegzekucyjnego. Nie wiedzą też niektórzy “specjaliści” którzy ten temat już opisali na swojej stronie internetowej. Otóż niektórzy na przykład wywodzą, że jeżeli w danym problemie w egzekucji można skorzystać ze skargi na czynności komornika to nigdy w takim wypadku nie można skorzystać z powództwa przeciwegzekucyjnego i odwrotnie czyli że obie instytucje wzajemnie się wykluczają. Otóż niekoniecznie. Więcej… »

Skarga na czynności komornika a wstrzymanie egzekucji

komentarzy 7

Pytanie: Czy wniesieniem skargi na czynności komornika można wstrzymać egzekucję do czasu jej rozpatrzenia przez sąd? Więcej… »

Skarga na oszacowanie ruchomości przez komornika

komentarze 2

Pytanie: W przepisach jest sporo mowy o skardze do sądu na opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika. A jak to jest w przypadku ruchomości, czy też przysługuje skarga do sądu? Ruchomości oszacowuje nie biegły tylko komornik i według mnie tym łatwiej o nierzetelną wycenę nie wspominając o celowej błędnej wycenie. Więcej… »

Zwrot kosztów skargi na czynności komornika

komentarze 2

Pytanie: Kiedyś, z pięć lat temu jako wierzyciel wniosłem skargę na czynności komornika i sąd tą skargę uwzględnił ale o dziwo, zamiast zasądzić zwrot kosztów skargi (które ja poniosłem wnosząc ją) od komornika, to zasądził od dłużnika. Nie odzyskałem ani długu ani kosztów 100 złotych tej skargi od dłużnika. Czy to nie jest bez sensu i czy to w ogóle jest zgodne z prawem? Dłużnik w tamtej sytuacji akurat nic nie zawinił, skarga była nie na czynności dłużnika lecz na czynności komornika do których dłużnik nic nie ma! Więcej… »

Skarga do prezesa sądu a skarga na czynności komornika

komentarzy 6

Niektórym osobom mylą się: skarga na czynności komornika (którą wnosi się do sądu) ze skargą na komornika do prezesa sądu.

Skarga na czynności komornika zgodnie z art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego dotyczy jak sama nazwa wskazuje, czynności dokonanej przez komornika. Zaskarżamy czynność komornika lub zaniechanie dokonania czynności. Więcej… »

Nie wnoś skargi na czynności komornika do sądu lecz do komornika!

komentarzy 7

Art. 767 § 5 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że skargę na czynności komornika, w tym na opis i oszacowanie nieruchomości, wnosi się do komornika który dokonał zaskarżonej czynności a nie do sądu. Skargę rozpatruje sąd ale wnosi się ją do komornika. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. Więcej… »

Bezpłatna alternatywa do skargi na czynności komornika czyli zawiadomienie prokuratury

komentarzy 12

Skarga na czynności komornika jest odpłatna, 100 zł 50 zł musisz wpłacić. To taka w mojej ocenie zapora (celowo ustawiona przez ustawodawcę – klikę), nie do przebycia przez wielu wszak dłużników którzy autentycznie nie mają pieniędzy.

Wiedz jednak o tym, że celowe przekroczenie uprawnień / niedopełnienie obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, niezależnie od rozmiarów szkody jaką wyrządza. Więcej… »