Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘hipoteka’

Kolejność wpisów hipotecznych a kolejność zaspokajania

komentarzy 6

Pytanie: Chciałbym ponownie skorzystać z Pana fachowej pomocy w sprawie zaległego wynagrodzenia.

W pozwie przeciwko Członkom Zarządu … Sp. z o. o. w … nie udało się pociągnąć ich do odpowiedzialność za utratę należnego wynagrodzenia, jednak obecnie pojawiła się szansa pozyskania ich dzięki postępowaniu egzekucyjnemu prowadzonemu z wniosku wierzyciela : Gmina … Burmistrz … (Przesyłam kopie pisma.) W dniu 02.07.2021 r będąc wierzycielem hipotecznym otrzymałem od Komornika Sądowego Roberta Burego w Głogowie pismo informujące o tym fakcie. W piśmie tym komornik przesyła protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Więcej… »

Pożyczka prywatna a hipoteka

komentarzy 9

Pytanie: Czy mieszkanie może być zabezpieczeniem spłaty tylko bankowego kredytu, czy też może być zabezpieczeniem także prywatnej pożyczki? Jeżeli może, to czy jest to pewne zabezpieczenie i czy umożliwia pewne oraz szybkie odzyskanie pożyczki poprzez sprzedaż mieszkania? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Obniżenie sumy hipoteki

komentarzy 9

Pytanie: Taka teoretyczna sytuacja. Powiedzmy, że mam pożyczkę zabezpieczoną hipoteką na 80 tys. zł a do spłaty pożyczki pozostaje jakieś 50 tys. zł. Czy mogę w takiej sytuacji żądać od banku obniżenia kwoty hipoteki? Przy niższej widocznej w księdze wieczystej sumie hipoteki moja zdolność kredytowa będzie wyższa i dlatego zmniejszenie sumy hipoteki ma sens. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

komentarze 2

Pytanie: Co się dzieje z hipoteką zabezpieczającą dajmy na to kredyt gdy ten kredyt zostanie spłacony? Z tego co mi wiadomo, hipoteka jest niejako niezależna od samej wierzytelności. Czy po spłacie kredytu kredytobiorca musi zwrócić się do banku o usunięcie hipoteki czy może bank jako wierzyciel ma obowiązek usuną hipotekę bez wniosku dłużnika. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Hipoteka bez księgi wieczystej

komentarzy 9

Pytanie: Czy możliwe jest ustanowienie hipoteki na mieszkaniu bez księgi wieczystej? Jest to mieszkanie spółdzielcze własnościowe które nie ma hipoteki, jak się dowiedziałem to nie ma takiego wymogu: https://pamietnikwindykatora.pl/czy-za-brak-ksiegi-wieczystej-grozi-kara/. Zostałem poproszony o udzielenie koleżeńskiej pożyczki, osoba której miałbym pożyczyć pieniądze oferuje zabezpieczenie pożyczki hipoteka na jej mieszkaniu ale właśnie nie ma księgi wieczystej. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Hipoteka na udziale w nieruchomości

skomentuj

Pytanie: Znajomy znajomego potrzebuje pożyczki, proponuje wysokie odsetki i chyba zgodzę się mu pożyczki udzielić ale pod zabezpieczeniem. Ten pożyczkobiorca jest właścicielem udziału 1/2 w mieszkaniu trzypokojowym, pożyczka wynosiłaby 35 tys. zł więc połowa wartości mieszkania kilkakrotnie przewyższa kwotę pożyczki. Pytanie – czy na udziale w takiej nieruchomości można ustanowić hipotekę zabezpieczającą spłatę? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Dalszy tytuł wykonawczy – hipoteka przymusowa

komentarze 3

Pytanie: Taką mam sytuację, że mam dłużnika który jest właścicielem działki ale w innym województwie niż to w którym on mieszka. Tymczasem komornik w miejscu jego zamieszkania prowadzi egzekucję na moją rzecz ale tej nieruchomości jak Pan wie, nie może zająć a poza tym, ja nie chcę na razie prowadzić z niej egzekucji, chodzi mi tylko o ustanowienie na niej hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jak Pan wie ustanawiana jest na podstawie tytułu wykonawczego a komornik mi tytułu nie chce wypożyczyć, twierdzi że to oznaczałoby umorzenie toczącej się egzekucji i nie ma innej możliwości. Więcej… »

Egzekucja hipoteki przymusowej

1 komentarz

Pytanie: Kiedyś miałem u komornika sprawę przeciwko spółce z o.o. ale egzekucja była bezskuteczna, w tym z nieruchomości którą ta spółka wciąż posiada. W księdze wieczystej jest hipoteka przymusowa na moją rzecz, są i inne hipoteki ale wartość nieruchomości jest na tyle duża, że chyba odzyskałbym przynajmniej część należności gdyby ta nieruchomość została zlicytowana. Obecnie komornik na wniosek burmistrza przystąpił do ponownej egzekucji z tej nieruchomości, do opisu i oszacowania jej. Więcej… »

Zabezpieczenie hipoteczne a upadłość

1 komentarz

Pytanie: Jeżeli mam moją wierzytelność zabezpieczoną hipotecznie na nieruchomości należącej do dłużnika i zostanie ogłoszona upadłość tego dłużnika, to czy to zabezpieczenie hipoteczne pozostaje? I czy daje mi takie same prawa a zwłaszcza pierwszeństwo w egzekucji jak przed upadłością dłużnika? Chodzi o upadłość likwidacyjną. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Zastaw czy hipoteka?

komentarze 2

Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu i w ogóle jako zabezpieczenie wierzytelności, jest postrzegana jako korzystniejsza od zastawu. Gdyby ktoś nie wiedział: zabezpieczenie hipoteczne to zabezpieczenie wyłącznie na nieruchomości (dom, mieszkanie, działka budowlana lub rolna, lokal użytkowy) a zastaw to zabezpieczenie wyłącznie na przedmiotach ruchomych czyli na ruchomościach, chyba najczęściej na samochodzie kredytobiorcy (dłużnika). Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: