Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘oszacowanie’

Odroczenie terminu opisu i oszacowania nieruchomości na wniosek dłużnika

komentarzy 10

Pytanie: Komornik wyznaczył datę oszacowania i opisu nieruchomości w tym tygodniu, ale nas nie będzie ze względu na wyjazd zarobkowy, a na nieruchomości jest najemca. wysłaliśmy pismo z prośbą o przeniesienie terminu na kwiecień, ale nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi, mimo iż pismo zostało odebrane. Więcej… »

Ponowne oszacowanie nieruchomości

komentarze 2

Pytanie: Komornik na wniosek mojego wierzyciela ponownie wszczął egzekucje po jej umorzeniu prawie dwa lata temu. Tak jak wtedy tak i teraz jest to egzekucja z mojego mieszkania, obie licytacje były oczywiście bezskuteczne na co oczywiście i teraz liczę. Chcę jednak opóźnić tą egzekucję ale i uważam, że wartość oszacowania z tej poprzedniej egzekucji jest obecnie za niska, ceny mieszkań i w ogóle nieruchomości poszły w górę. Czy mogę wnioskować o ponowne oszacowanie nieruchomości czy komornik ma obowiązek dokonać ponownego oszacowania bez wniosku? Więcej… »

Zażalenie na oddalenie skargi w przedmiocie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości

komentarze 2

Pytanie: Chcę złożyć do komornika wniosek o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości na podstawie art. 951 kpc, jestem w sprawie dłużnikiem. Jeżeli komornik nie uwzględni tego wniosku a prawdopodobnie nie uwzględni, to czy przysługuje mi na to odwołanie? Więcej… »

Opis i oszacowanie nieruchomości bez oględzin

komentarze 3

Aktualizacja: Obecnie, zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości, w celu sporządzenia opisu nieruchomości komornik przeprowadza oględziny nieruchomości. Oględziny zatem są obowiązkowe.

Przeczytaj też: Powołanie biegłego przez komornika

Pytanie: Czy to jest zgodne z przepisami żeby opis i oszacowanie nieruchomości a w szczególności mieszkania do licytacji komorniczej zostały przeprowadzone przez biegłego bez dokonania oględzin nieruchomości? Podobno takie przypadki miały już miejsce. Więcej… »

Skarga na oszacowanie ruchomości przez komornika

komentarze 2

Pytanie: W przepisach jest sporo mowy o skardze do sądu na opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika. A jak to jest w przypadku ruchomości, czy też przysługuje skarga do sądu? Ruchomości oszacowuje nie biegły tylko komornik i według mnie tym łatwiej o nierzetelną wycenę nie wspominając o celowej błędnej wycenie. Więcej… »

Oszacowanie ruchomości przez komornika lub biegłego

komentarze 2

Pytanie: Komornik pozajmował u mnie sporo rzeczy, są to zarówno prywatne jak też firmowe rzeczy, prowadzę jednoosobowo firmę. Komornik ten ma bardzo złe opinie w internecie w tym takie, że sprzedaje za bezcen zajęte rzeczy. Mam pytanie, czy to nie jest tak, że to biegły musi oszacować zajęte rzeczy i że komornik musi zastosować się do wyceny dokonanej przez biegłego? Więcej… »

Opis i oszacowanie udziału w nieruchomości przez komornika

komentarze 4

Pytanie: Jestem współwłaścicielem nieruchomości (nie oddany dom na działce budowlanej, zamieszkały przez 2 rodziny) bez podziału fizycznego. Drugim właścicielem domu jest brat. Jestem dłużnikiem, wzięłam pożyczkę z wpisem na hipotekę. Czy komornik może licytować dom? W jaki sposób dokonuje jego sprzedaży? Procentowo? Kto decyduje o tym które lokale domu zostaną zajęte? Czy przez brak podziału fizycznego domu komornik może wejść do części w której mieszka brat i zająć jego rzeczy (np. komputer) na które brat ma/nie ma FV? Więcej… »

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika

komentarzy 7

Zanim dojdzie do próby sprzedania nieruchomości przez komornika w drodze publicznej licytacji lub z wolnej ręki, nieruchomość taką biegły sądowy musi opisać i oszacować. Nierzadko zdarza się, że biegły nierzetelnie opisze lub / i oszacuje taką nieruchomość, jaskrawy przykład takiej nierzetelności mamy tutaj: Prawie 100% różnica w dwóch wycenach nieruchomości dokonanych przez tego samego rzeczoznawcę – biegłego. Utarło się powszechne mniemanie (w myśl którego komornicy to nieuczciwe kanalie), że zwykle wyceny nieruchomości są krzywdzące dla ich właścicieli – dłużników czyli że są wyceniane zbyt nisko. Więcej… »

Klauzula aktualności w operacie szacunkowym (Art. 156 ust. 4 ugn) a egzekucja z nieruchomości

komentarzy 25

Pytanie: Od kilku dni studiuję różne przepisy i szukam różnych możliwości rozwiązania sprawy (opisanej tu: Wniosek o dodatkowe oszacowanie nieruchomości jako sposób na uniknięcie licytacji – przyp admina). Jednym z rozwiązań, które mi się nasunęło, jest możliwość złożenia do sądu wniosku o odwołanie licytacji z powodu utraty ważności operatu szacunkowego. Od momentu jego ogłoszenia upłynął już termin 12-stu miesięcy ( na dzień dzisiejszy jest to 13 m-cy, na dzień licytacji – 15m-cy). Pytanie: czy powinniśmy w jakiś sposób uzyskać informację nt. tego, czy operat został przedłużony (tj. czy powinniśmy byli zostać o tym powiadomieni?). Czy możliwe jest złożenie wniosku do sądu o odwołanie terminu licytacji z powodu nieważności operatu i jednocześnie prośbę o wyłączenie rzeczoznawcy z art. 24 par. 1 KPA oraz złożenie wniosku do sądu o wystąpienie przez sąd do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych o wydanie opinii nt. prawidłowości i ważności kwestionowanego operatu? Więcej… »

Wniosek o dodatkowe oszacowanie nieruchomości jako sposób na uniknięcie licytacji

komentarzy 6

Pytanie: Piszę do Pana w sprawie licytacji komorniczej mojej nieruchomości. Otóż na skutek rozwodu i spraw związanych z podziałem majątku oraz spłatą zobowiązań zaciągniętych przez byłą małżonkę popadłem w spore długi. Komornik na wniosek wierzyciela- banku zajął, oszacował i licytuje moją nieruchomość. Rzeczona nieruchomość to kompleks gastronomiczno – rekreacyjny, w którym działała do 2016 r. spora i swego czasu bardzo dochodowa restauracja. Więcej… »