Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Eksmisja do pomieszczenia niespełniającego wymogów

2 komentarze

Niniejsza porada jest kontynuacją wątku: Eksmisja na bruk – okres ochronny

Pytanie: To może z tej strony? Hostel nie spełnia warunków pomieszczenia tymczasowego ponieważ: posiada tylko centralną kuchnie, nie ma warunków do zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków w pokoju, ze względu na regulamin. Koszty Hostelu, są nieadekwatne do kosztów pomieszczenia tymczasowego oferowanego przez gminę na okres do 6 miesięcy. W związku z tym oferta wynajęcia przez powoda na jeden miesiąc w zimie nie chroni mnie przed bezdomnością, jak to w ustawie jest zapisane i jaki jest jej cel.
W związku z powyższym taki Hostel jest niczym innym jak noclegownią.

Czy taka skarga na czynność komornika i niedopełnienie obowiązku, byłaby w tej sytuacji słuszna i mam sens, jak Pan uważa?

Przeczytaj też: Wydanie nieruchomości a opróżnienie lokalu, eksmisja

Odpowiedź: Pomieszczeniem tymczasowym zgodnie z art. Art. 2 ust 5a. ustawy o ochronie praw lokatorów jest pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 midx2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane.

Przeczytaj też: Ustalenie prawa do lokalu socjalnego – wartość przedmiotu sporu

Z powyższego istotnie wynika, że opisany przez Pana pokój w hostelu nie spełnia wymogów pomieszczenia tymczasowego. Najpierw powinien Pan wezwać komornika do wstrzymania eksmisji pod rygorem wniesienia skargi i dopiero jeżeli eksmisji dokona, to wnieść po tym skargę, dlatego że termin do wniesienia skargi na czynności komornika wynosi 7 dni od dnia w którym czynność została dokonana. Jeżeli wniesie Pan skargę przed eksmisją, to będzie taka skarga przedwczesna.

Skargę wnosi się do sądu przy którym komornik działa ale uwaga: za pośrednictwem tegoż komornika. Jeżeli komornik uzna skargę, wówczas nie kieruje jej do sądu i wstrzymuje czynność. Skarga podlega opłacie w wysokości 50 złotych.

Przeczytaj też: Ile czasu po licytacji trzeba się wyprowadzić?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

28 września, 2023

Komentarze do 'Eksmisja do pomieszczenia niespełniającego wymogów'

Subscribe to comments with RSS

  1. Mam identyczną sytuację. Komornik ma dyżur w poniedziałek, pójść z takim pismem, czy lepiej pocztą, żeby uniknąć trików zaczepkowych w wymianie słownej?

    Darek

    29 wrz 23 o 04:57

  2. Komornik nie jest Panu potrzebny, wystarczy zostawić w kancelarii pracownikowi, koniecznie za potwierdzeniem przyjęcia, na kopii pisma dla Pana. Z komornikiem nie musi Pan rozmawiać jeśli się napatoczy. Oczywiście może Pan też pocztą poleconą wysłać.

    admin

    29 wrz 23 o 05:12

Skomentuj