Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘cesja’

Cesja wierzytelności z bezpodstawnego wzbogacenia

komentarze 2

Pytanie: Czy przedmiotem cesji wierzytelności może być roszczenie wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Sprzedaż wierzytelności w trakcie egzekucji komorniczej

skomentuj

Pytanie: A co z sytuacją, kiedy roszczenie mojego wierzyciela zostanie sprzedane firmie zewnętrznej? Jedna z osób informuje otwarcie o takim rozwiązaniu. Czy w tej sytuacji, gdy aktualny wierzyciel straci tytuł do prowadzenia egzekucji komornik działający na jego wniosek nie powinien umorzyć egzekucji z urzędu? Co wtedy z kosztami? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Czy komornik może sprzedać dług firmie windykacyjnej?

komentarze 4

Pytanie: Mam dług u komornika od paru miesięcy, jak dotąd nic nie ściągnął ode mnie, nic mu nie wpłaciłam, nie jestem na razie nigdzie formalnie zatrudniona, dorabiam na czarno ale zarabiam za mało żeby z tego spłacać. Ostatnio chyba asesor komornicza postraszyła nie, że komornik ma już tego dosyć i sprzeda mój dług firmie windykacyjnej a ta się nie będzie ze mną patyczkować, tak się wyraziła. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Sprzedaż nieistniejącej wierzytelności

komentarze 2

Pytanie: Mam krótkie pytanie. Czy sprzedaż nieistniejącej wierzytelności jest oszustwem w rozumieniu przepisów prawa karnego? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Brak zawiadomienia dłużnika o cesji wierzytelności

komentarze 3

Pytanie: Czy cesja wierzytelności jest ważna jeśli dłużnik nie został zawiadomiony o cesji? Znaczy czy jest ważna zanim dłużnik zostanie o niej zawiadomiony? Ewentualnie, czy brak zawiadomienia dłużnika o cesji niesie za sobą jakieś konsekwencje? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Cesja zwrotna wierzytelności

komentarzy 8

Pytanie: Co to jest cesja zwrotna wierzytelności? Firma windykacyjna zawiera umowę cesji wierzytelności z klientem ale cesji powierniczej i pisze, że wypowiedzenie umowy skutkuje cesją zwrotną wierzytelności. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Jak działa giełda długów?

komentarze 2

Pytanie: Jak działa giełda długów w internecie? Czy to polega na licytowaniu długów, czy łatwo sprzedać dług na takiej giełdzie i można liczyć na licytowanie się zainteresowanych? Czy giełda może obejmować też długi osób prywatnych czy tylko firm i to spółek wyłącznie? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Cesja wierzytelności zajętej przez komornika

komentarzy 18

Pytanie: Komornik zajął moją wierzytelność ze sprzedaży towaru, stwierdzoną fakturą. Czy ja wskutek tego zajęcia już nie mam prawa sprzedać tej wierzytelności czyli dokonać jej cesji? Więcej… »

Czy można kupić swój dług?

komentarzy 15

Formalnie własnego długu dłużnik kupić nie może, prawo na to nie zezwala. Jednakże dłużnicy pragnący kupić swój dług radzą sobie kupując go przez podstawioną osobę. Następnie taka podstawiona osoba może dług umorzyć bądź (rzekomo) otrzymać spłatę długu od dłużnika. Poniżej pytanie i odpowiedź w konkretnej sprawie. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Sprzedaż długu bez wyroku

komentarzy 10

Pytanie: Czy można sprzedać dług bez wyroku sądowego z klauzulą wykonalności? Sprzedaż takiego długu jak na przykład z tytułu sprzedaży na fakturę albo długu z tytułu prywatnie udzielonej pożyczki – osobie prywatnej. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: