Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘cesja’

Cesja wierzytelności zajętej przez komornika

komentarzy 18

Pytanie: Komornik zajął moją wierzytelność ze sprzedaży towaru, stwierdzoną fakturą. Czy ja wskutek tego zajęcia już nie mam prawa sprzedać tej wierzytelności czyli dokonać jej cesji? Więcej… »

Czy można kupić swój dług?

komentarzy 15

Formalnie własnego długu dłużnik kupić nie może, prawo na to nie zezwala. Jednakże dłużnicy pragnący kupić swój dług radzą sobie kupując go przez podstawioną osobę. Następnie taka podstawiona osoba może dług umorzyć bądź (rzekomo) otrzymać spłatę długu od dłużnika. Poniżej pytanie i odpowiedź w konkretnej sprawie. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Sprzedaż długu bez wyroku

komentarzy 8

Pytanie: Czy można sprzedać dług bez wyroku sądowego z klauzulą wykonalności? Sprzedaż takiego długu jak na przykład z tytułu sprzedaży na fakturę albo długu z tytułu prywatnie udzielonej pożyczki – osobie prywatnej. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Jak zarobić na kupnie długów

komentarze 2

Pytanie: Piszę jako do bardziej doświadczonego kolegi. Posiadam 5 letnie w windykacji należności (teren) oraz egzekucji komorniczej. Skończyłem prawo. Oprócz pracy zawodowej pomagałem znajomym odzyskać swoje pieniądze. Ostatnio wpadłem na pomysł aby zająć się kupowaniem i windykacją należności na własny rachunek. Proszę o informację czy ma to sens a jeżeli tak to skąd kupować długi i za jaki % ich wartości. Chodzi mi bardziej o pojedyncze wierzytelności niż całe pakiety. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Odpowiedzialność cedenta za wypłacalność dłużnika

1 komentarz

Pytanie: Miałem wierzytelność pożyczkową wobec kolegi. Kwota dla mnie duża, 25000 PLN. Kiedyś jeszcze dawno przed udzieleniem mu pożyczki pomógł mi on w jednej bardzo ważnej sprawie i gdy nie spłacał mi tej pożyczki to było mi bardzo niezręcznie. Nie chciałem prowadzić przeciwko niemu windykacji w pamięci dalej mając to co kiedyś dla mnie zrobił a on mnie przepraszał i zaręczał, że mnie spłaci jak trudny okres w jego firmie minie, jak inwestycje zaczną przynosić zyski. Potrzebowałem jednak pieniędzy i powiedziałem mu, że spróbuję sprzedać dług ale będę uważał bardzo na to, żeby nie sprzedać niebezpiecznym ludziom. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Powierniczy przelew wierzytelności a cesja

komentarzy 5

Pytanie: Jaka jest różnica prawna pomiędzy powierniczym przelewem wierzytelności a cesją wierzytelności. Wiem, że w tym pierwszym przypadku nie dochodzi do sprzedaży długu i że jest to umowa w celu zlecenia windykacji ale czy cesjonariusz w obydwu tych przypadkach ma takie same prawa przed sądem i innymi instytucjami zwłaszcza przed komornikiem, przed organami ścigania? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Powierniczy przelew wierzytelności a legitymacja procesowa

komentarze 4

Pytanie: Znalazłem firmę windykacyjną która nie pobiera żadnych zaliczek i przedstawiła dobre referencje. proponuje jednak dziwną umowę to znaczy powierniczy przelew wierzytelności uzasadniając ją tym, że właściciel firmy w razie bezskutecznej windykacji sądowej może wystąpić jako powód na drogę sądową i otrzymać nakaz zapłaty a następnie jako wierzyciel występować w egzekucji komorniczej. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Sprzedaż długu – za jaki procent?

komentarzy 14

Pytano mnie nieraz o to, za jaki procent kwoty można sprzedać dług. Niejeden wierzyciel spodziewał się wysokiej zapłaty z racji tego, że ma już taką wierzytelność stwierdzoną prawomocnym wyrokiem (nakazem zapłaty) ale jakby nie uświadamiając sobie wagi tego, że komornik tego nie był w stanie ściągnąć. Zasadniczo takie wierzytelności skupują podobno za … 5 – 10% wartości… Podobno po to aby wykorzystać to do robienia kosztów. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Cesja wierzytelności bez zgody konsumenta

1 komentarz

Pytanie: Kiedyś napisał Pan, że do cesji długu nie jest potrzebna zgoda dłużnika: https://pamietnikwindykatora.pl/cesja-wierzytelnosci-bez-zgody-dluznika/ chyba, że w umowie pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem zapisano, że zgoda dłużnika jest potrzebna. Jednak pełna treść przepisu Art. Art. 509 § 1 kc jest taka: “Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.” Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Cesja wierzytelności a hipoteka

1 komentarz

Pytanie: Mam zabezpieczoną na hipotece pożyczkę której udzieliłem szwagrowi kolegi. Termin zapłaty minął, mnie jakoś niezręcznie wszczynać windykację i chcę ten dług – wierzytelność sprzedać. Co z hipoteką w przypadku takiej cesji wierzytelności, czy zabezpieczenie to przechodzi na nabywcę wierzytelności? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: