Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘cesja’

Sprzedaż wierzytelności a wymuszenie jej zwrotu

komentarze 3

Pytanie: Czy coś mi grozi za to, że wierzytelność sprzedam przestępcom trudniącym się bezprawnym wymuszaniem zwrotu wierzytelności (zastraszanie, przemoc, podpalenia, pobicia)? Ja przecież mam prawo sprzedać dug komukolwiek bez sprawdzania, czym się taki człowiek zajmuje, zresztą przecież nie jestem w stanie tego sprawdzić. Nabywcą długu nie musi być firma windykacyjna, może być osoba prywatna? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Sprzedaż długu firmie windykacyjnej

komentarzy 11

Pytanie: Czy możliwa jest (teoretycznie jak i w praktyce) sprzedaż długu firmie windykacyjnej. Nie chodzi o żaden pakiet wierzytelności tylko o jeden prywatny dług. Więcej… »

Sprzedaż przedawnionej wierzytelności

1 komentarz

Pytanie: Mam wyrok zaoczny, z dnia 12 maja 1993 r., w którym Sąd Wojewódzki w Warszawie
I – zasądza od Michała D. na moją rzecz wierzytelność w kwocie 731.790.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 maja 1992 r. do dnia zapłaty oraz tytułem zwrotu wpisu sądowego kwotę 58.554.000 zł;

II – wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności co do kwoty 731.790.000 zł. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Cesja wierzytelności z bezpodstawnego wzbogacenia

komentarze 2

Pytanie: Czy przedmiotem cesji wierzytelności może być roszczenie wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia? Więcej… »

Sprzedaż wierzytelności w trakcie egzekucji komorniczej

skomentuj

Pytanie: A co z sytuacją, kiedy roszczenie mojego wierzyciela zostanie sprzedane firmie zewnętrznej? Jedna z osób informuje otwarcie o takim rozwiązaniu. Czy w tej sytuacji, gdy aktualny wierzyciel straci tytuł do prowadzenia egzekucji komornik działający na jego wniosek nie powinien umorzyć egzekucji z urzędu? Co wtedy z kosztami? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Czy komornik może sprzedać dług firmie windykacyjnej?

komentarze 4

Pytanie: Mam dług u komornika od paru miesięcy, jak dotąd nic nie ściągnął ode mnie, nic mu nie wpłaciłam, nie jestem na razie nigdzie formalnie zatrudniona, dorabiam na czarno ale zarabiam za mało żeby z tego spłacać. Ostatnio chyba asesor komornicza postraszyła nie, że komornik ma już tego dosyć i sprzeda mój dług firmie windykacyjnej a ta się nie będzie ze mną patyczkować, tak się wyraziła. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Sprzedaż nieistniejącej wierzytelności

komentarze 2

Pytanie: Mam krótkie pytanie. Czy sprzedaż nieistniejącej wierzytelności jest oszustwem w rozumieniu przepisów prawa karnego? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Brak zawiadomienia dłużnika o cesji wierzytelności

komentarze 3

Pytanie: Czy cesja wierzytelności jest ważna jeśli dłużnik nie został zawiadomiony o cesji? Znaczy czy jest ważna zanim dłużnik zostanie o niej zawiadomiony? Ewentualnie, czy brak zawiadomienia dłużnika o cesji niesie za sobą jakieś konsekwencje? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Wada prawna wierzytelności

komentarzy 6

Pytanie: Wystawiłem jedną wierzytelność firmową na giełdzie wierzytelności w internecie i o dziwo skontaktowała się ze mną firma zainteresowana kupnem tego długu. Jednakże w projekcie umowy cesji wierzytelności zastrzegają, że jeżeli okaże się, że wierzytelność ma wady prawne, to przysługuje im prawo do dokonania cesji zwrotnej czyli odstąpienia od umowy jak rozumiem. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Cesja zwrotna wierzytelności

komentarzy 8

Pytanie: Co to jest cesja zwrotna wierzytelności? Firma windykacyjna zawiera umowę cesji wierzytelności z klientem ale cesji powierniczej i pisze, że wypowiedzenie umowy skutkuje cesją zwrotną wierzytelności. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: