Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘sprzeciw’

Czy warto wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty?

komentarze 3

Pytanie: Mam nakaz zapłaty dla firmy pożyczkowej, czy uważa Pan że warto składać sprzeciw żeby coś ugrać? Więcej… »

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym – wzór

komentarze 2

Pytanie: Ma Pan może w zasobach bloga wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym? Zostałem pozwany o zapłatę długu którego po prostu nie mam, e-sąd wydał nakaz. Muszę wnieść sprzeciw, nigdy wcześniej nie miałem takiej sytuacji. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: , ,

Odrzucenie sprzeciwu a prawomocność nakazu zapłaty

komentarze 2

Pytanie: Czy odrzucenie sprzeciwu od nakazu zapłaty z powodu niedotrzymania terminu albo nieusunięcia braków formalnych oznacza automatycznie prawomocność nakazu zapłaty? Więcej… »

Co po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty?

komentarze 2

Pytanie: Co się dzieje po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym? Czy taki nakaz ma rygor natychmiastowej wykonalności? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Sprzeciw od nakazu zapłaty bez podpisu

komentarze 2

Pytanie: Spłacam w ratach dług w sprawie prowadzonej przez firmę windykacyjną. Mamy ustalenia mailowe co do tej spłaty i ja ich dotrzymuję. Otrzymałem jednak sądowy nakaz zapłaty w tej sprawie więc wniosłem sprzeciw powołując się na ustalenia mailowe co do rat i załączając wydruki maili. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Ile czasu ma sąd na rozpatrzenie sprzeciwu od nakazu zapłaty?

komentarze 4

Pytanie, ile czasu ma sąd na rozpatrzenie sprzeciwu od nakazu zapłaty zadają mi zarówno wierzyciele jak i dłużnicy. Wierzycielom zależy na jak najszybszym zakończeniu toczącego się postępowania a dłużnikom najczęściej na jak najpóźniejszym. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

“Wnieś sprzeciw” – nieaktywna ikona w EPU

komentarzy 16

Zostałem pozwany przez jedną z telefonii komórkowych o zapłatę jakiejś wyimaginowanej noty obciążeniowej (nie wiadomo nawet za co!) i otrzymałem nakaz zapłaty w EPU znaczy z e-sądu. Doręczył mi go listonosz jednak jako że posiadam konto w e-sądzie, postanowiłem szybko i wygodnie i bez kosztów (wysyłka poleconego) wnieść sprzeciw drogą elektroniczną. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: , ,

Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty?

komentarzy 8

Jedno z częstszych pytań jakie otrzymuję od Czytelników, to co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty albo wręcz prośby o wzór uzasadnienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Pytają o to nie tylko pozwani którzy kwestionują roszczenie (lub część roszczenia) powoda ale też pozwani których celem jest opóźnienie wydania przez sąd prawomocnego wyroku, opóźnienie wszczęcia egzekucji komorniczej. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Sprzeciw od nakazu zapłaty a postępowanie egzekucyjne

komentarze 3

Pytanie: Sąd wydał przeciwko mnie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, zamierzam wnieść sprzeciw ponieważ uważam, że długu nie mam a na pewno nie w takiej wysokości. Czy pomimo wniesienia sprzeciwu wierzyciel może zlecić komornikowi prowadzenie postępowania egzekucyjnego? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Sprzeciw jednego z pozwanych solidarnie

komentarzy 6

Pytanie: Jestem pozwanym solidarnie razem z drugim wspólnikiem naszej spółki cywilnej. On wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, ja nie wniosłem. Czy nakaz zapłaty przeciwko mnie uprawomocni się czy może jest tak, że jego sprzeciw rozciąga się też na mnie? Więcej… »