Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘przedawnienie’

Przedawnienie a zasady współżycia społecznego

komentarze 3

Pytanie: Czy zarzut przedawnienia jest zawsze skuteczny i oddala powództwo jeżeli roszczenie rzeczywiście jest przedawnione? Czy sąd pomimo zarzutu przedawnienia może nakazać zapłatę przedawnionego długu z uwagi na zasady współżycia społecznego? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zapłata przedawnionego długu

1 komentarz

Pytanie: A jak to jest w przypadku gdy ktoś zapłaci przedawniony dług? Czy może wtedy żądać od wierzyciela zwrotu zapłaconego długu wskazując jako podstawę prawną bezpodstawne wzbogacenie? zakładamy, że dokonał zapłaty tego przedawnionego roszczenia nie wiedząc, nie sprawdziwszy, że jest już przedawnione. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Pozew do niewłaściwego sądu a przedawnienie

skomentuj

Pytanie: Właśnie zorientowałem się, że wniosłem pozew do niewłaściwego miejscowo sądu. Przeczytałem gdzieś na jakimś forum, że w takiej sytuacji sąd niewłaściwy przekaże pozew temu właściwemu. Tylko że problem w tym, że roszczenie będzie już wtedy przedawnione gdyż powództwo wniosłem na dwa dni przed upływem okresu przedawnienia. Chyba że przedawnienie nie będzie płynąc mimo wniesienia pozwu do niewłaściwego sądu? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Ugoda pozasądowa a przedawnienie

komentarze 2

Pytanie: Czy to prawda, że zawarcie ugody wierzyciela z dłużnikiem u notariusza powoduje obok przerwania biegu przedawnienia to jeszcze wydłużenie okresu przedawnienia do sześciu lat od podpisania takiej notarialnej ugody? Dług jeszcze nie został skierowany do windykacji sądowej, jest to należność związana z prowadzeniem działalności gospodarczej przez obie strony. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Przedawnienie roszczenia przeciwko konsumentowi

komentarze 2

Pytanie: Ile wynosi przedawnienie roszczenia przeciwko konsumentowi i czy po przedawnieniu się takiego długu dłużnik będący konsumentem nie podlega już żadnej formie windykacji? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Przedawnienie podatku od nieruchomości

komentarze 2

Pytanie: Po jakim czasie następuje przedawnienie podatku od nieruchomości? W sprawie nie było egzekucji komorniczej, nie wystawiono też tytułu wykonawczego. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Przedawnienie abonamentu rtv

komentarze 4

Pytanie: Właśnie zorientowałem się, że od czterech lat powinienem płacić abonament rtv a nie płacę. Wcześniej nie musiałem dokonywać za to opłat, bo mieszkałem z babcią która z racji wieku jest zwolniona i kiedy przeprowadziłem się do swojego mieszkania, kupiłem telewizor i radio, to dalej nie płaciłem. Po jakim czasie przedawnia się dług za abonament rtv? Czy jest to termin dwuletni? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Przedawnienie opłat za wodę

komentarze 2

Pytanie: Interesuje mnie kwestia przedawnienia opłat za wodę z m9iejskich wodociągów. Mieszkałem przez trzy lata za granica i po powrocie do domu rodzinnego w którym zamieszkuje 80-letnia mama zorientowałem się, że niektóre rachunki za wodę są niezapłacone przy czym o dziwo, pochodzą jeszcze z 2019 roku. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Kiedy dług u komornika ulega przedawnieniu?

komentarze 4

Pytanie: Mam pytanie póki co jedynie hipotetyczne. Z tego co mi wiadomo, to komornicy sądowi nie mają narzuconego ograniczenia czasowego co do prowadzenia (bezskutecznej) egzekucji. Pytanie zatem brzmi: kiedy dług u komornika ulega przedawnieniu, czy w ogóle może dojść do przedawnienia sprawy u komornika? Więcej… »

Przedawnienie kaucji z najmu

1 komentarz

Pytanie: Chodzi mi o to, czy przedawnienie zwrotu kaucji z najmu mieszkania też wynosi jeden rok? W poradzie: https://pamietnikwindykatora.pl/przedawnienie-roszczenia-z-tytulu-nadplaty-czynszu-najmu-mieszkania/ odpowiedział Pan, że roszczenie z tytułu nadpłaty za najem przedawnia się po roku, czy niezwróconą kaucję traktuje się w tym aspekcie tak jak nadpłatę czynszu? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: