Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘przedawnienie’

Przedawnienie kaucji z najmu

1 komentarz

Pytanie: Chodzi mi o to, czy przedawnienie zwrotu kaucji z najmu mieszkania też wynosi jeden rok? W poradzie: https://pamietnikwindykatora.pl/przedawnienie-roszczenia-z-tytulu-nadplaty-czynszu-najmu-mieszkania/ odpowiedział Pan, że roszczenie z tytułu nadpłaty za najem przedawnia się po roku, czy niezwróconą kaucję traktuje się w tym aspekcie tak jak nadpłatę czynszu? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zwrot wniosku egzekucyjnego a przerwanie biegu przedawnienia

skomentuj

Pytanie: Komornik wezwał mnie do wpłacenia zaliczek na wydatki egzekucyjne pod rygorem zwrotu wniosku egzekucyjnego. W sumie wyliczył te zaliczki na ponad 250 złotych, ja aktualnie nie posiadam takiej wolnej kwoty. A wyrok jest zagrożony przedawnieniem, za dwa miesiące minie 6 lat od zakończenia pierwszej egzekucji częściowo skutecznej. Więcej… »

Odrzucenie pozwu a przerwanie biegu przedawnienia

skomentuj

Pytanie: Czy odrzucenie pozwu przez sąd przerywa bieg przedawnienia? Podejrzewam, że nie przerywa ale chcę się upewnić ponieważ już samo wniesienie powództwa o zapłatę a wiec dokonanie czynności przed sądem zmierzającej bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia, zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 kodeksu cywilnego przerywa bieg przedawnienia. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Umorzenie postępowania w EPU a przedawnienie

komentarzy 9

Pytanie: Kiedyś było tak, że po wniesieniu sprzeciwu w EPU sprawę przekazywana do sądu właściwego miejscowo dla pozwanego. Myślałem że tak dalej jest i wniosłem niedawno do e-sądu pozew o zapłatę należności która za dwa tygodnie przedawniłaby się. I oto dowiaduje się, że teraz po zmianie przepisów jest inaczej, czyli że wniesienie sprzeciwu w EPU powoduje umorzenie postępowania jakby go w ogóle nie było. Jak ma się do tego sprawa przedawnienia, to znaczy chodzi mi o to, czy przez ten czas kiedy sprawa była w EPU przedawnienie nie biegło? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Spadek, długi spadkowe – przedawnienie

komentarze 4

Zauważyłem, że niektóre osoby są zdezorientowane w przedmiocie przedawnienia dotyczącego kwestii związanych ze spadkiem.

Otóż w przypadku spadku nie można mówić o przedawnieniu. Z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca obejmuje spadek po zmarłym. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Przedawnienie debetu na rachunku bankowym

komentarzy 10

Pytanie: Mam problem … konto w banku PKO SA Biłgoraj mam zajęte przez komornika( nie wpłacam już około 2 lat) …. dostałam z banku wypowiedzenie umowy … konto jest na minusie… dokonać wpłaty nie mogę… ponieważ nie chcą mi pobrać….co mam robić w takiej sytuacji … dostaje non stop telefony z banku o wpłatę…. nie wiem co mam robić… Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Przedawnienie kosztów upomnienia

komentarzy 8

Pytanie: Po jakim czasie ulega przedawnieniu koszt upomnienia w egzekucji administracyjnej? Chodzi o upomnienie które otrzymuje dłużnik przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego za podatki. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Oddalenie powództwa a przerwanie biegu przedawnienia

komentarze 3

Pytanie: Czy oddalenie powództwa o zapłatę przerywa bieg przedawnienia należności z faktury? Powództwo oddalone prawomocnym wyrokiem. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Przedawnienie tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej

komentarzy 7

Pytanie: Po jakim czasie przedawnia się tytuł wykonawczy w egzekucji administracyjnej? Czy wystawienie tytułu wykonawczego np. przez ZUS albo Urząd Skarbowy przerywa bieg przedawnienia? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy windykacja przerywa bieg przedawnienia?

komentarze 3

Pytanie: Czy oddanie sprawy do windykacji firmie windykacyjnej przerywa bieg przedawnienia roszczenia?

Przeczytaj też: Czy wezwanie do zapłaty przerywa bieg przedawnienia?

Odpowiedź: Samo to tylko, że firma windykacyjna przyjmie wierzytelność do windykacji, nie przerywa biegu przedawnienia. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: