Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘przedawnienie’

Przedawnienie kosztów egzekucyjnych komornika

komentarzy 6

Komornik wezwał mnie jako wierzyciela w sprawie do zapłaty kosztów poniesionych przez niego (zaliczki wpłacone przeze mnie rzekomo nie wystarczyły), na podstawie postanowienia sprzed … dziewięciu lat. Więcej… »

Przedawnienie zasądzonych odsetek należnych w przyszłości

komentarze 4

Pytanie: Chciałbym zapytać o przedawnienie odsetek za opóźnienie powstałych po prawomocnym wyroku sądu. Wiem, że odsetki za opóźnienie przedawniają się po 3 latach. Mam jednak wątpliwość czy ma tu zastosowanie regulacja, że przedawnienie następuje pod koniec roku czy też ta regulacja nie ma w tym przypadku zastosowania i przedawnienie liczymy do konkretnej daty? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Przedawnienie długu z Orange

komentarze 2

Pytanie: Około 3-4 lat temu wypowiedziałem w Orange umowę na abonament telefonu komórkowego. Posiadam zapis rozmowy z konsultantem który sam poinformował mnie, kiedy mogę wypowiedzieć aby nie płacić kary. I wypowiedziałem tak jak wyliczył. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Przedawnienie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

komentarze 2

Pytanie: Dług spłaciłem w całości miesiąc temu i do tej pory ani wierzyciel ani Kaczmarski się do mnie nie odezwały w sprawie pokrycia kosztów windykacji. Kiedy mogę się spodziewać jakiegoś wezwania do zapłaty? Jak długo mogą dochodzić kosztów windykacji? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zawieszenie biegu przedawnienia wezwaniem do zapłaty za usługę transportową

komentarzy 8

Pytanie: Wezwanie do zapłaty za usługę transportową zawiesza bieg przedawnienia na 3 miesiące (zgodnie z art. 77 ust . 4 i art. 75 ust.2 Prawo Przewozowe). W takim razie ile można wysłać takich wezwań do zapłaty? Bez ograniczeń? I każde z nich zawiesi bieg na 3 miesiące? A co jeżeli wysłałam wezwanie do zapłaty do dłużnika np. 1 marca 2022 – mamy zawieszenie na 3 miesiące – i następnie wezwanie do zapłaty wysyłałam np. 1 kwietnia 2022 (czyli dłużnik odbiera je podczas tego zawieszenia z 1 marca). Więcej… »

Jak liczyć termin przedawnienia po zawieszeniu?

komentarzy 5

Pytanie: Jak liczyć termin przedawnienia po zawieszeniu jego biegu? Sytuacja w której przedawnienie po wcześniejszym zawieszeniu biegnie znowu. Więcej… »

Czy zbieg egzekucji przerywa bieg przedawnienia?

skomentuj

Pytanie: Czy zbieg egzekucji przerywa bieg przedawnienia? Konkretnie chodzi o przekazanie sprawy do innego komornika wskutek zbiegu egzekucji zresztą jak i na wniosek wierzyciela. Więcej… »

Czy zajęcie pustego rachunku bankowego przerywa bieg przedawnienia?

komentarze 2

Pytanie: Czy zajęcie pustego rachunku bankowego przerywa bieg przedawnienia? Sytuacja taka, że rachunku brak jakichkolwiek środków czyli saldo zerowe i ciekawi mnie też co w sytuacji gdy na rachunku co prawda są środki ale w kwocie niższej od kwoty wolnej od zajęcia. Więcej… »

Czy upomnienie przerywa bieg przedawnienia?

komentarze 2

Pytanie: Czy upomnienie w egzekucji administracyjnej przerywa bieg przedawnienia? Upomnienie dotyczy nieopłaconych składek ZUS w jednoosobowej działalności gospodarczej. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Zawieszenie biegu przedawnienia składek ZUS

1 komentarz

Pytanie: Czy to prawda że składki ZUS nigdy się nie przedawniają ponieważ bieg przedawnienia jest wstrzymany w czasie egzekucji? Jak to możliwe jeżeli przepis z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jednoznacznie (bez wyjątku) stanowi, że przedawnienie zaczyna płynąć ponownie następnego dnia po dokonaniu czynności egzekucyjnej – zajęcia? Więcej… »