Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘egzekucja’

Egzekucja z kapitału zakładowego spółki z o.o.

1 komentarz

Pytanie: Komornik zapowiedział umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność przeciwko mojemu dłużnikowi którym jest spółka z o.o. Wezwał mnie doi złożenia wniosków egzekucyjnych pod rygorem umorzenia egzekucji. Przypomniałem sobie, że przecież każda spółka ma a przynajmniej powinna mieć opłacony kapitał zakładowy. Czy więc możliwa jest egzekucja z kapitału zakładowego spółki z o.o.? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Egzekucja z majątku wspólnego po śmierci dłużnika

1 komentarz

Pytanie: Posiadam tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności także przeciwko małżonce dłużnika z ograniczeniem do majątku wspólnego. Niestety ta pani zmarła kilka dni temu. Czy w tej sytuacji egzekucja komornicza z majątku wspólnego może być kontynuowana? Więcej… »

Ograniczenie egzekucji przez wierzyciela a bezczynność

komentarze 2

Pytanie: Czy grożą mi konsekwencje finansowe – 5% opłaty dla komornika – w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego jako bezskutecznego ponieważ ograniczyłem egzekucję tylko do niektórych składników majątku dłużnika? Na przykład dłużnik posiada mieszkanie ale ja nie wniosłem o egzekucję z tego mieszkania. Czy jeśli egzekucja z innych składników majątku będzie bezskuteczna, to komornik umorzy egzekucję z powodu bezczynności wierzyciela ponieważ można było prowadzić egzekucję z tej nieruchomości? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Art. 300 kk – obowiązek naprawienia szkody

komentarze 3

Pytanie: Dłużnik udaremnił egzekucję komorniczą wyroku cywilnego darowując albo sprzedając majątek który komornik mógłby zająć. Jeżeli złożę w związku z tym zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa z art. 300 kk to czy sąd w wyroku skazującym może nałożyć na skazanego dłużnika obowiązek naprawienia szkody (z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności)? Zaznaczam jeszcze raz, że w sprawie jest prawomocny wyrok cywilny zasądzający zapłatę. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy wierzyciel płaci komornikowi?

komentarze 3

Pytanie: Posiadam prawomocny wyrok mimo którego dłużnik nie poczuwa się do dokonania mi zapłaty. Wobec powyższego noszę się z zamiarem skierowania go do komornika. Chciałbym jednak wcześniej wiedzieć, czy wierzyciel musi płacić komornikowi z góry? Wiele lat temu mówiło się o tym, że wierzyciel płaci komornikowi z góry jego honorarium bez gwarancji odzyskania i długu i honorarium komornika. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Termin na złożenie wykazu majątku przed komornikiem

komentarze 3

Pytanie: Szukam po necie bezskutecznie informacji o tym jaki jest termin wysłania wykazu majątku na piśmie komornikowi, po wezwaniu egzekucyjnym. Proszę o pomoc. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Wszczęcie egzekucji bez tytułu wykonawczego

komentarze 2

Pytanie: Właściciel firmy u której zaopatrujemy się w towar powiedział nam, że ma na koncie zajęcie komornicze bez wyroku. Czy i jak jest możliwe wszczęcie egzekucji bez tytułu wykonawczego, na jakiej podstawie prawnej? Ma jak twierdzi z kimś spór o zapłatę ale nie ma w tej sprawie wyroku i chyba nawet jeszcze nie ma sprawy w sądzie. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Komornik nie przekazał skargi do sądu

komentarze 4

Pytanie: Co zrobić w sytuacji kiedy komornik nie przekazał skargi do sądu? Gdzie złożyć skargę tym razem nie na jego czynności ale na niego bezpośrednio? Do prokuratury za niedopełnienie obowiązków, do prezesa sądu rejonowego? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy ZUS może zająć 500+

komentarzy 6

Pytanie: Dowiedziałam się, że komornik sądowy nie może zająć 500+ a czy może to świadczenie zająć ZUS? Jestem samotną matką, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, mam z tego tytułu długi w ZUS i nie podołam ich spłacić dobrowolnie, będzie egzekucja. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Wezwanie od komornika w skrzynce

komentarzy 6

Pytanie: Czy wezwanie od komornika w skrzynce na listy jest zobowiązujące dłużnika albo po prostu osobę której komornik stara się doręczyć pismo na przykład z sądu? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,