Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Tag ‘egzekucja’

Egzekucja administracyjna – od jakiej kwoty?

1 komentarz

Pytanie: Od jakiej kwoty wszczynana jest egzekucja administracyjna znaczy się przez urząd skarbowy? Chodzi mi o niedopłacony podatek gdzie jeszcze nie wszczęto egzekucji jak i o sytuację w której egzekucja jest prowadzona i została niewielka – jaka ? niedopłata. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Skarga na czynności komornika a powództwo przeciwegzekucyjne

1 komentarz

Ten wpis powstał ponieważ sam nie wiedziałem, czym różni się skarga na czynności komornika od powództwa przeciwegzekucyjnego. Nie wiedzą też niektórzy “specjaliści” którzy ten temat już opisali na swojej stronie internetowej. Otóż niektórzy na przykład wywodzą, że jeżeli w danym problemie w egzekucji można skorzystać ze skargi na czynności komornika to nigdy w takim wypadku nie można skorzystać z powództwa przeciwegzekucyjnego i odwrotnie czyli że obie instytucje wzajemnie się wykluczają. Otóż niekoniecznie. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a przedawnienie

1 komentarz

Pytanie: Czy zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo z urzędu powoduje też zawieszenie biegu przedawnienia egzekwowanej należności? Więcej… »

Komornik a brak środków do życia

1 komentarz

Pytanie: Czytałam, że jeżeli ktoś nie ma środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, to sąd go zwolni z opłaty sądowej. Czy w sytuacji gdy jest się dłużnikiem któremu brak środków do życia i komornik wkracza przeciwko niemu to czy można wnioskować do sądu o wstrzymanie egzekucji albo rozłożenie spłaty na raty, zmniejszenie dotkliwości egzekucji komorniczej? O umorzenie długu nie pytam, bo nie jestem naiwna. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zbieg egzekucji alimentów i urzędu skarbowego

1 komentarz

Pytanie: Czy może być tak, że alimenty dla dziecka są ściągane w egzekucji administracyjnej? Wiem, że wniosek o egzekucję alimentów kieruje się do komornika sądowego a co w przypadku zbiegu egzekucji sądowej alimentów z egzekucją administracyjna prowadzoną na rzecz urzędu skarbowego za podatki na przykład? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Czy komornik może zabrać prawo jazdy?

komentarze 3

Już kilkakrotnie otrzymałem tytułowe pytanie od Czytelników bloga, więc czas wyczerpująco odpowiedzieć. Zatrzymanie prawa jazdy jest możliwe w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych przy zaistnieniu określonych okoliczności natomiast nie dokonuje tego komornik (ten urzędnik ma jedynie obowiązek dostarczyć na wezwanie odpowiednich informacji – dokumentów). Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Egzekucja komornicza przeciwko osobie ubezwłasnowolnionej

1 komentarz

Pytanie: Czy osoba ubezwłasnowolniona posiada w ogóle zdolność prawną? konkretnie moje pytanie jest takie, czy może być prowadzona egzekucja komornicza przeciwko takiej osobie. Nakaz zapłaty został wydany zanim osoba ta została ubezwłasnowolniona. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Podział sumy uzyskanej z egzekucji komorniczej

komentarze 2

Pytanie: Jak wygląda podział przez komornika wyegzekwowanych środków? Wierzycieli jest kilku i dla wszystkich chyba nie wystarczy to znaczy nikt nie otrzyma pełnego zaspokojenia. Czy komornik dzieli to od razu po egzekucji samodzielnie kierując się zasadą proporcjonalności? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Wybór sposobu egzekucji

1 komentarz

Pytanie: Czy wierzyciel ma swobodę wyboru z jakiego rodzaju majątku dłużnika prowadzona będzie egzekucja? Zwlekałem prawie rok z oddaniem sprawy do komornika ponieważ dłużnik obiecywał spłaty a wiem, że jego sytuacja finansowa autentycznie jest ciężka. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy komornik sprawdza lub wpisuje do BIK?

skomentuj

Pytanie: Wskutek niespłacenia przeze mnie tak zwanej koleżeńskiej pożyczki z powodu innych koniecznych wydatków, sprawa traf9iła do sądu a od niedawna jest u komornika. Dokonał pierwszych zajęć ale w żadnym piśmie nie ostrzegł mnie przed wpisaniem do BIK a słyszałam nieformalnie, że sprawdza BIK pod kątem stwierdzenia czy nie doszło do wyłudzenia jak i wpisuje do BIK. Czy to prawda a jak tak, to w którym momencie egzekucji to następuje? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: