Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘klauzula wykonalności’

Czy klauzula wykonalności przerywa bieg przedawnienia?

komentarze 2

Pytanie: Czy wniosek do sądu o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności albo chociaż samo nadanie klauzuli wykonalności przerywa bieg przedawnienia? Więcej… »

Klauzula wykonalności – kiedy komornik?

komentarze 2

Pytanie: Jest nakaz zapłaty, nie wnoszę sprzeciwu bo nie mam podstaw do zakwestionowania nakazu. Jeżeli już będzie klauzula wykonalności to kiedy komornik zaczyna egzekucję, po jakim czasie? Nakaz zapłaty dotyczy prywatnie udzielonej mi pożyczki. Więcej… »

Jak długo trwa nadanie klauzuli wykonalności?

komentarze 3

Pytanie: Sąd wydał nakaz zapłaty, ciekawi mnie ile się czeka na klauzulę wykonalności? Oczywiście zakładam, że pozwany nie wniesie sprzeciwu. Słyszałem od znajomego, że może to trwać długo, nawet sześć tygodni? Więcej… »

Obowiązek naprawienia szkody – klauzula wykonalności

komentarzy 7

Pytanie: Zostałam oszukana przez nieuczciwego sprzedawcę na OLX. Sprawa trafiła do Sądu. Wczoraj tj. 21.07.21r. otrzymałam wyrok nakazowy o czyn z art. 286 paragraf 1 kk, w którym Sąd orzeka na podstawie art. 46 paragraf 1 kk wobec oskarżonego obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody poprzez wpłacenie na rzecz pokrzywdzonej wpłaconej zaliczki. Czy ja jako pokrzywdzona powinnam ze swojej strony wystąpić o tytuł egzekucyjny? Więcej… »

Nadanie klauzuli wykonalności – właściwość sądu

komentarze 2

Pytanie: Wygraliśmy sprawę o zapłatę w sądzie I instancji, dłużnik wniósł odwołanie w II instancji też przegrał i na tym koniec/. Do żadnego z sądów nie możemy dodzwonić się tzn. do wydziału. A chcemy zapytać o to, jaki sąd jest właściwy do nadania klauzuli wykonalności, czy ten rejonowy czy okręgowy? Więcej… »

Klauzula wykonalności na wspólnika spółki komandytowej

1 komentarz

Pytanie: Czy można otrzymać klauzulę wykonalności na wspólnika spółki komandytowej a jeżeli tak to czy jest to trudny proces? Wiem, że przy spółce z o.o. to niepewna sprawa. Więcej… »

Klauzula wykonalności na akt notarialny

komentarzy 6

Pytanie: Za namową żony udzieliłem koledze pożyczki zabezpieczonej aktem notarialnym o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Termin zwrotu pożyczki upłynął dwa miesiące temu, pożyczkobiorca nie spłacił zupełnie nic i unika kontaktu. Z tego co notariusz mi powiedział to zrozumiałem, że taki akt notarialny wystarcza za nakaz zapłaty i mogę teraz złożyć to u komornika aby egzekwował. Czy to prawda? Więcej… »

Klauzula wykonalności na roszczenie niewymagalne

1 komentarz

Pytanie: Czy sąd może nadać klauzulę wykonalności na jeszcze niewymagalne raty albo na roszczenie okresowe też jeszcze niewymagalne? Więcej… »

Klauzula wykonalności na wniosek czy z urzędu?

komentarze 2

Pytanie: Udało mi się załatwić mój pierwszy nakaz zapłaty na pozew o 20000 zł napisany samodzielnie. I teraz pytanie do Pana gdyż w sądzie nikt nie odbiera telefonu, czy po klauzulę wykonalności muszę wystąpić z wnioskiem czy jest nadawana z urzędu? Więcej… »

Klauzula wykonalności na przedawniony wyrok

komentarzy 7

Pytanie: Mam stary wyrok z którym nic nie robiłem, dłużnik jeszcze przed zakończeniem rozprawy wyjechał do USA i wobec tego nawet nie wystąpiłem o klauzulę wykonalności. To jest wyrok sprzed 12 lat czyli jeżeli dobrze zrozumiałem przepisy, dług jest już przedawniony. Ten dłużnik prawdopodobnie nie zorientuje się o przedawnieniu, to prosty robol – cieśla z gór. Więcej… »