Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘wyjawienie majątku’

Spłacony dług a złożenie wykazu majątku

komentarzy 7

Pytanie: Przedstawię sprawę zwięźle.

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z datą 29.08.2023 r.
Wezwanie dłużnika do udzielenia wyjaśnień z datą 29.08.2023 r.
Zawiadomienie banku z datą 29.08.2023 r.

Brak obecności – awizowano przesyłkę z pismami 01.09.2023 r.
Odebrano 04.09.2023 r.
Spłata wierzytelności w całości 06.09.2023 r. Więcej… »

Co wpisać w wykazie majątku dla komornika?

komentarzy 6

Pytanie: Jeżeli otrzymam od komornika wezwanie do złożenia wykazu majątku to co mam wpisać w takim wykazie? Wszystko co posiadam: konto w banku, samochód, mieszkanie z wyposażeniem, dochód? Więcej… »

Skuteczność wyjawienia majątku dłużnika

komentarze 4

Pytanie: Od prawie roku próbuje zmusić dłużnika do wyjawienia majątku – nie odpowiedział na wezwanie komornika, nie stawił się 2x w Sądzie. Chciałbym zawnioskować o przymusowe doprowadzenie, ale kto ewentualnie za to zapłaci? Słyszałem też że sąd może ukarać dłużnika grzywną, którą zamienia się na areszt, ale gdy ów delikwent za nic ma wezwania to co mogę z tym zrobić? Jaka w praktyce jest skuteczność takich działań? Więcej… »

Termin na złożenie wykazu majątku przed komornikiem

komentarze 3

Pytanie: Szukam po necie bezskutecznie informacji o tym jaki jest termin wysłania wykazu majątku na piśmie komornikowi, po wezwaniu egzekucyjnym. Proszę o pomoc. Więcej… »

Złożenie wykazu majątku przez pełnomocnika

komentarze 4

Pytanie: Jeśli dłużnik przebywa za granicą, to czy jego pełnomocnik- adwokat może złożyć za niego wykaz majątku z przyrzeczeniem, gdy zapis w pełnomocnictwie brzmi – prowadzenia wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji? Więcej… »

Postępowanie zabezpieczające a złożenie wykazu majątku

komentarze 2

Pytanie: Czy jeśli we wniosku egzekucyjnym o wykonanie zabezpieczenia na podstawie udzielonego przez sąd zabezpieczenia roszczeń przed złożeniem pozwu, wskazałem sposoby egzekucji tj.
– z rachunków bankowych o numerach …., tu podane numery kont
– z ruchomości znajdujących się tu, adres zamieszkania dłużnika,
to czy komornik musiał wezwać dodatkowo (miał taki obowiązek ) dłużnika do wykazania majątku z przyrzeczeniem, czy też nie miał takiego obowiązku? Więcej… »

Wysokość grzywny za niezłożenie wykazu majątku

komentarze 2

Pytanie: Jaka jest wysokość grzywny za niezłożenie wykazu majątku przed komornikiem jak też za niewyjawienie majątku przed sądem? W przepisach nie jest określona kwota. Więcej… »

Ponowny wniosek o wyjawienie majątku

komentarze 2

Pytanie: Mam pytanie dotyczące wyjawienia majątku przed Sądem- co w sytuacji gdy, dłużnik tego nie zrobi? Załóżmy, że po prostu odmówi udzielenia jakichkolwiek informacji. Wiem, że dłużnik może zostać ukarany grzywną (jaka to kwota?), która jeśli nie zostanie zapłacona to może zostać zamieniona na areszt nie dłuższy niż 30 dni. Jakie są inne konsekwencje? Więcej… »

Wyjawienie majątku po umorzeniu postępowania egzekucyjnego

komentarzy 7

Pytanie: Czy wierzyciel może żądać wyjawienia majątku przez dłużnika już po umorzeniu postępowania egzekucyjnego? Egzekucja komornicza została umorzona z uwagi na całkowitą jej bezskuteczność. Więcej… »

Wyjawienie majątku osoby prawnej

komentarze 3

Pytanie: Czy sądowe wyjawienie majątku albo złożenie wykazu majątku przed komornikiem obowiązuje też osobę prawną jak przykładowo spółka z o.o.? Więcej… »