Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘pozew’

Pozew o zapłatę wynagrodzenia – brutto czy netto?

komentarzy 6

Pytanie: Czy w pozwie o zapłatę wynagrodzenia za pracę mam podać kwotę netto czy brutto? Skłaniam się ku kwocie netto, bo przecież tylko netto jest dla mnie a jeżeli brutto i były pracodawca to spłaci, to musiałbym oddać skarbowi państwa to co powyżej netto? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Czy można samemu złożyć pozew do sądu?

komentarzy 5

Pytanie: Czy można samemu złożyć pozew do sądu? O zapłatę czegoś albo pozew o rozwód, czy może tego dokonać wyłącznie adwokat lub radca prawny? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Oddalenie powództwa a ponowny pozew

komentarze 4

Pytanie: Sąd oddalił moje powództwo o zapłatę. To jest sąd właściwy miejscowo dla mnie. Czy ma szanse powodzenia ponowny pozew wniesiony w sądzie właściwym dla pozwanego? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

E-sąd – dowody w pozwie o zapłatę

komentarze 4

Pytanie: Czy to prawda, że e-sąd nie wymaga żadnych dowodów i nakaz zapłaty zostanie wydany bez przedkładania czegokolwiek w pozwie? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: , ,

Pozew o zapłatę – do jakiego wydziału?

komentarze 2

Z uwagi na to, że co jakiś czas otrzymuję pytania o to, do jakiego wydziału wnieść pozew o zapłatę, niniejszym publikuję odpowiedzi na najczęściej zadawane w związku z tym pytania. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Braki formalne pozwu wniesionego przez adwokata

komentarze 3

Pytanie: Sytuacja jest taka, że adwokat nosi pozew o zapłatę ale są w tym pozwie braki formalne skutkujące tym, że sąd od razu zarządza zwrot pozwu bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych. Klient dowiaduje się o tym a adwokat twierdzi, że uzupełni braki formalne wniesionego i zwróconego pozwu i wniesie jeszcze raz i skutek będzie taki, jakby sąd pozwu nie zwrócił czyli jakby został poprawnie wniesiony za pierwszym razem. Czy adwokat mówi prawdę? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Pozew do niewłaściwego sądu a przedawnienie

skomentuj

Pytanie: Właśnie zorientowałem się, że wniosłem pozew do niewłaściwego miejscowo sądu. Przeczytałem gdzieś na jakimś forum, że w takiej sytuacji sąd niewłaściwy przekaże pozew temu właściwemu. Tylko że problem w tym, że roszczenie będzie już wtedy przedawnione gdyż powództwo wniosłem na dwa dni przed upływem okresu przedawnienia. Chyba że przedawnienie nie będzie płynąc mimo wniesienia pozwu do niewłaściwego sądu? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: , ,

Zwolnienie z opłaty sądowej od pozwu

komentarze 2

Rokrocznie sporo osób rezygnuje z wniesienia powództwa o zapłatę dowiedziawszy się, że musiałyby uiścić wysoką jak dla nich opłatę sądową. Nie wiedzą tego, że można złożyć wniosek o zwolnienie (w całości lub w części) z kosztów sądowych, w tym przede wszystkim – opłaty sądowej. Reguluje to ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Oznaczenie spółki z o.o. w pozwie

komentarze 3

Okazuje się, że nie każdy wie, jak oznaczyć spółkę z o.o. w pozwie. Podajemy nazwę spółki (rzecz jasna wraz ze “Spółka z o.o.”), jej numer KRS oraz adres siedziby widniejący w KRS. Więcej… »

Pozew o zapłatę a wniosek o ogłoszenie upadłości

1 komentarz

Pytanie: Wysłaliśmy naszemu dłużnikowi będącemu spółką z o.o. przedsądowe wezwanie do zapłaty, w odpowiedzi otrzymaliśmy od nich informację, ze złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości. Czy w takiej sytuacji pozew o zapłatę nie zostanie odrzucony? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: , ,