Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Skarga na czynności komornika wniesiona po terminie

Jeden komentarz

Pytanie: Czy istnieje szansa na rozpoznanie przez sąd skargi na czynności komornika wniesionej po upływie terminu zawitego siedmiu dni od dnia dokonania przez komornika czynności? Niedawno słuchałem audycji w której prawnik powiedział, że w niektórych przypadkach jest to możliwe.

Przeczytaj też: Nie wnoś skargi na czynności komornika do sądu lecz do komornika!

Odpowiedź: Jest to możliwe jeżeli skarżący został zawiadomiony lub powziął wiadomość o dokonanej czynności już po upływie 7 dni od dnia jej dokonania przez komornika – art. 767 § 4 kpc (kodeksu postępowania cywilnego).

Co ciekawe jednak, to że w uchwale z 23 maja 2012 r., sygn. akt III CZP 11/12 Sąd Najwyższy uznał, że jeżeli sąd uzna, że skarga na czynności komornika wskazuje na uchybienia w jego działaniach, to nie powinien jej odrzucać, nawet jeżeli została wniesiona po terminie; można zatem w skardze wniesionej po terminie powołać się na tę uchwałę. Jeżeli sąd odrzuci skargę wniesiona po terminie (nawet jej nie przeczytawszy), to można wnieść zażalenie ponownie powołując się na wskazaną uchwałę SN.

Przeczytaj też: Skarga na czynności komornika a powództwo przeciwegzekucyjne

Oczywiście nie każda skarga na czynności komornika wniesiona po terminie zostanie uwzględniona. Uwzględnienie skargi wniesionej po terminie powinno nastąpić jeżeli interwencja sądu z urzędu niezbędna jest w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu egzekucji.

Przeczytaj też: Skarga do prezesa sądu a skarga na czynności komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 września, 2022

1 komentarz do 'Skarga na czynności komornika wniesiona po terminie'

Subscribe to comments with RSS

  1. Może jedna skarga na sto wniesiona po terminie zostanie mimo tego uwzględniona, tylko wtedy kiedy uchybienie będzie kompromitujące i do medialnego nagłośnienia nadające się.

    Jaktorowski

    20 wrz 22 o 13:33

Skomentuj