Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Tag ‘sąd’

Rygor natychmiastowej wykonalności wyroku

komentarze 2

Pytanie: Czy nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności upoważnia do prowadzenia egzekucji komorniczej czy tylko zabezpieczenia roszczenia? W jakich przypadkach, kiedy można otrzymać wyrok z takim rygorem tzn. natychmiastowej wykonalności? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Ile czasu od nakazu zapłaty do komornika

1 komentarz

Pytanie: Ile średnio jest czasu od wydania nakazu zapłaty albo wyroku do egzekucji komorniczej? Czy dłużnik ma jakiś wpływ na ten czas, może go przedłużyć? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty?

skomentuj

Jedno z częstszych pytań jakie otrzymuję od Czytelników, to co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Pytają o to nie tylko pozwani którzy kwestionują roszczenie (lub część roszczenia) powoda ale też pozwani których celem jest opóźnienie wydania przez sąd prawomocnego wyroku, opóźnienie wszczęcia egzekucji komorniczej. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Wydanie dalszego tytułu wykonawczego

1 komentarz

Pytanie: Wobec bezskuteczności egzekucji komorniczej wynajęłam detektywa który ustalił, że dłużnik posiada dwa mieszkania (jak to możliwe że komornik tego nie ustalił??). Problem z którym zwracam się do Pana polega na tym, że jedno z mieszkań jest Katowicach a drugie w Częstochowie. Komornik z Katowic już zajął na mój wniosek mieszkanie dłużnika w Katowicach ale egzekucję z mieszkania częstochowskiego może prowadzić tylko komornik z Częstochowy i do tego potrzebny mi drugi tytuł wykonawczy. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Skarga na czynności komornika a powództwo przeciwegzekucyjne

1 komentarz

Ten wpis powstał ponieważ sam nie wiedziałem, czym różni się skarga na czynności komornika od powództwa przeciwegzekucyjnego. Nie wiedzą też niektórzy “specjaliści” którzy ten temat już opisali na swojej stronie internetowej. Otóż niektórzy na przykład wywodzą, że jeżeli w danym problemie w egzekucji można skorzystać ze skargi na czynności komornika to nigdy w takim wypadku nie można skorzystać z powództwa przeciwegzekucyjnego i odwrotnie czyli że obie instytucje wzajemnie się wykluczają. Otóż niekoniecznie. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Odpowiedzialność subsydiarna wspólników spółki jawnej

komentarze 2

Pytanie: Czy w przypadku spółki jawnej odpowiedzialność subsydiarna wspólników jest analogiczna do odpowiedzialności subsydiarnej w spółce z o.o. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Kiedy sąd nie wyda nakazu zapłaty?

1 komentarz

Od czasu do czasu otrzymuję od Czytelników pytanie, dlaczego sąd dnie wydał nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na podstawie według nich prostego pozwu o zapłatę faktury albo zwrot pożyczki prywatnie udzielonej. Są zawiedzeni przeczytawszy, że sąd, wobec braku podstaw do wydania nakazu zapłaty postanowił przekazać sprawę do postępowania zwykłego, co potrwa (ale od nakazu zapłaty 50 procent pozwanych wnosi sprzeciw i wtedy też potrwa 😉 ). Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Skarga kasacyjna – od jakiej kwoty?

komentarze 3

Pytanie: Chodzi mi o kasację w sprawie cywilnego wyroku znaczy się o zapłatę. Niezapłacona faktura, nakaz zapłaty, sprzeciw, sąd pierwszej instancji oddala powództwo, apelacja, sąd drugiej instancji również oddala powództwo pomijając fakty. Od jakiej kwoty można wnieść kasację? Nie mogę na ten temat nic znaleźć w kpc. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Moc wiążąca uchwał Sądu Najwyższego

komentarze 2

Pytanie: Pozwałem dłużnika o zapłatę, sąd wydał nakaz zapłaty ale dłużnik wniósł sprzeciw od nakazu zatrudniając do tego radcę prawnego. Nie chcę się niepotrzebnie rozpisywać o istocie sprawy, chodzi mi tylko o to że ten jego prawnik domagając się w sprzeciwie oddalenia powództwa powołał się na jakąś tam uchwałę SN. Temat uchwały jest do rzeczy – pasuje do specyfiki naszej sprawy. Pytanie moje jeżeli można, to czy uchwały Sądu Najwyższego mają rangę przepisu prawnego czy czegoś w tym rodzaju co sądy muszą bezwzględnie respektować? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Jak pozwać osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

1 komentarz

Pytanie: Czy pozwanie o zapłatę faktury sprzedaży osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą jest jakoś inaczej sformalizowane od pozwania prywatnej osoby fizycznej która nie prowadzi firmy? Kiedyś wniosłem skutecznie pozew o zapłatę czynszu za wynajem mieszkania osobie prywatnej a teraz mam do pozwania osobę prowadzącą firmę właśnie. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: