Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘sąd’

Odrzucenie sprzeciwu a prawomocność nakazu zapłaty

komentarze 2

Pytanie: Czy odrzucenie sprzeciwu od nakazu zapłaty z powodu niedotrzymania terminu albo nieusunięcia braków formalnych oznacza automatycznie prawomocność nakazu zapłaty? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zrzeczenie się roszczenia przez pełnomocnika

komentarze 2

Pytanie: Zastanawiam się nad wynajęciem pełnomocnika – adwokata do poprowadzenia mojej sprawy o zapłatę należności pieniężnej a konkretnie wniesienia pozwu w tej sprawie. Sprawa nie jest prosta ale w mojej ocenie do wygrania. Mnie jednak brakuje znajomości przepisów, procedur a sprzeciw ze strony dłużnika jest niemalże pewny o ile w ogóle sąd wyda nakaz zapłaty. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy warto wziąć prawnika do windykacji?

komentarze 4

Pytanie: Czy warto wziąć prawnika do windykacji? Prowadzę od prawie dwóch lat małą firmę budowlano remontową i sprzedaż hurtową, klientów mam stałych ale też jednorazowych, sporo z nich nie płaci. Jeszcze żadnej sprawy do sądu nie podałem a trzeba będzie, bo przedawnienie i może komornik odzyska. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy wyrok Sądu Najwyższego stanowi prawo?

komentarze 2

Pytanie: Prowadzę firmę i już ze trzydzieści razy miałem sprawy sądowe o zapłatę. Zatrudniałem do niedawna radcę prawnego, czytałem jego pozwy, pisma procesowe i to samo od strony przeciwnej. Wielokrotnie w tych pismach powoływali się na wyroki sądu najwyższego. Czy wyrok sądu najwyższego stanowi prawo? Mam zamiar samodzielnie prowadzić swoje sprawy przed sądem i u komorników, chciałbym się rozeznać więc. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy pracownik może być pełnomocnikiem procesowym?

komentarze 4

Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, muszę na trzy tygodnie wyjechać za granicę a za tydzień mam w sądzie rozprawę o zapłatę. Czy na rozprawie może stawić się zamiast mnie mój zaufany pracownik jako mój pełnomocnik procesowy? Nie ufam prawnikom a pracownik ten jest doskonale zorientowany w sprawie. Czy mogę udzielić mu pełnomocnictwa do reprezentowania mnie przed sądem? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Co po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty?

komentarze 2

Pytanie: Co się dzieje po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym? Czy taki nakaz ma rygor natychmiastowej wykonalności? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Sprzeciw od nakazu zapłaty bez podpisu

komentarze 2

Pytanie: Spłacam w ratach dług w sprawie prowadzonej przez firmę windykacyjną. Mamy ustalenia mailowe co do tej spłaty i ja ich dotrzymuję. Otrzymałem jednak sądowy nakaz zapłaty w tej sprawie więc wniosłem sprzeciw powołując się na ustalenia mailowe co do rat i załączając wydruki maili. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Ugoda przed sądem a komornik

komentarze 2

Pytanie: Chodzi mi o to, czy niewywiązanie się z ugody sądowej upoważnia wierzyciela do skierowania sprawy do komornika czy potrzeba założyć nową sprawę o zapłatę? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Braki formalne pozwu wniesionego przez adwokata

komentarze 3

Pytanie: Sytuacja jest taka, że adwokat nosi pozew o zapłatę ale są w tym pozwie braki formalne skutkujące tym, że sąd od razu zarządza zwrot pozwu bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych. Klient dowiaduje się o tym a adwokat twierdzi, że uzupełni braki formalne wniesionego i zwróconego pozwu i wniesie jeszcze raz i skutek będzie taki, jakby sąd pozwu nie zwrócił czyli jakby został poprawnie wniesiony za pierwszym razem. Czy adwokat mówi prawdę? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Dłużnik zapłacił po wniesieniu pozwu

1 komentarz

Pytanie: Wierzyciel przesłał mi – dłużnikowi mailem skan pierwszej strony pozwu o zapłatę przeciwko mnie, z pieczęcią biura podawczego sądu. Widać, że pozew wniósł samodzielnie a nie za pośrednictwem prawnika. Jeszcze tego samego dnia zapłaciłem wierzycielowi na jego konto bankowe i następnego dnia w odpowiedzi na jego maila załączyłem potwierdzenie wykonanego przelewu. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: