Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘sąd’

Powaga rzeczy ugodzonej

komentarze 3

Pytanie: Czy prawomocna ugoda pozasądowa albo sądowa tak jak w przypadku prawomocnego wyroku uniemożliwia wszczęcie kolejnego postępowania w tej sprawie o zapłatę? Chodzi mi o to, że ugoda nie jest orzeczeniem sądowym więc nie występuje w jej przypadku powaga rzeczy osądzonej. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Pozew o zapłatę wynagrodzenia – brutto czy netto?

komentarzy 6

Pytanie: Czy w pozwie o zapłatę wynagrodzenia za pracę mam podać kwotę netto czy brutto? Skłaniam się ku kwocie netto, bo przecież tylko netto jest dla mnie a jeżeli brutto i były pracodawca to spłaci, to musiałbym oddać skarbowi państwa to co powyżej netto? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Powaga rzeczy osądzonej

komentarzy 11

Pytanie: Co będzie jeżeli po oddalonym powództwie o zapłatę ponownie wniosę pozew o to samo roszczenie? Sąd oddali czy odrzuci pozew? Ponowne wniesienie byłoby spowodowane ujawnieniem nowego dowodu w sprawie. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Ustalenie prawa do lokalu socjalnego – wartość przedmiotu sporu

komentarze 2

Pytanie: Wniosłam do sądu pozew o ustalenie prawa do lokalu socjalnego po eksmisji. Sąd wezwał mnie do podania wartości przedmiotu sporu. Pytałam prawnika, był bardzo zdziwiony i powiedział, że to wpisuje się tylko w sprawach o roszczenia majątkowe a to nie jest sprawa majątkowa i nie wie co wpisać, może Pan wie? Więcej… »

Brak uzasadnienia postanowienia a zażalenie

komentarze 2

Pytanie: Otrzymałam z sądu postanowienie oddalające mój wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Czy to normalne, że w tym postanowieniu brak jest uzasadnienia? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Nakaz zapłaty wysłany na nieaktualny adres spółki z o.o.

komentarzy 7

Pytanie: Nakaz zapłaty sąd wysłał na stary znaczy się nieaktualny adres siedziby firmy – spółki z o.o. Nie został on odebrany w terminie – bo nic o tym nie wiedziałem. Poczta przekierowuje listy na nowy adres, ale nie dotyczy to przesyłek administracyjnych ( w tym sądu!!!). Dodam, że w momencie wpływu pozwu do sądu – w KRS widniał już nowy adres firmy, wobec tego czy sąd nie powinien nakaz wysłać na nowy adres? Więcej… »

Spłacony dług a nakaz zapłaty

komentarze 3

Pytanie: Prowadzę salon kosmetyczny, wcześniej prowadziłam w innym miejscu wynajmując lokal. Opłacałam na bieżąco i czynsz i media tak że zmieniając miejsce nie miałam żadnych zaległości w tym zakresie. Jednak wczoraj z sądu otrzymałam nakaz w którym wierzycielem jest ten wynajmujący, nakaz jest na kwotę trzech miesięcznych czynszów, dołączone są faktury zapłacone przez mnie. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Czy można samemu złożyć pozew do sądu?

komentarzy 5

Pytanie: Czy można samemu złożyć pozew do sądu? O zapłatę czegoś albo pozew o rozwód, czy może tego dokonać wyłącznie adwokat lub radca prawny? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Pozwanie spółki wykreślonej z KRS

komentarzy 6

Pytanie: Spółka z o o spółka komandytowa jest moim dłużnikiem – faktura z czerwca 2022 roku na kwotę 2800 zł. Parę dni temu sprawdzałam w KRS i spółki nie ma, została wykreślona!!! Czy to w ogóle możliwe? I co teraz mogę zrobić? Składać pozew przeciw wykreślonej spółce komandytowej, czy do spółki zoo, czy pozywać członka zarządu? I jakie są szanse na odzyskanie długu w takiej sytuacji? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Kto i kiedy pokrywa koszty zastępstwa procesowego?

komentarze 3

Pytanie: Kto i kiedy pokrywa koszty zastępstwa procesowego? Chcę pozwać dłużnika do sądu o zapłatę to znaczy chce to zlecić radcy prawnemu bądź adwokatowi, to jego wynagrodzenie płacę najpierw ja czy ściąga od dłużnika po wygranym procesie? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: