Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Skarga na czynności komornika skarbowego – egzekutora

2 komentarze

Pytanie: Czy na czynności komornika skarbowego też przysługuje skarga? Podobno egzekucja z urzędu skarbowego jest bardziej rygorystyczna od prowadzonej przez komorników sądowych i skarga nie przysługuje?

Przeczytaj też: Obrona przed egzekucją administracyjną

Odpowiedź: Czy egzekucja administracyjna jest bardziej rygorystyczna od tej prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego czyli przez komornika sądowego, to można by dyskutować. Skarga na czynności komornika skarbowego czyli formalnie – egzekutora (bo tak jest nazywany w Ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) też przysługuje – na podstawie art. 54 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Skarga na czynności egzekutora dotyczyć może dokonania czynności egzekucyjnej z naruszeniem ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo zastosowania zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego, w ramach którego dokonano czynności egzekucyjnej. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego (w Pana przypadku do Naczelnika Urzędu Skarbowego) który dokonał czynności, w terminie siedmiu dni od doręczenia zobowiązanemu odpisu dokumentu stanowiącego podstawę dokonania zaskarżonej czynności egzekucyjnej.

Przeczytaj też: Skarga do prezesa sądu a skarga na czynności komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Skarga na czynności komornika skarbowego – egzekutora'

Subscribe to comments with RSS

  1. A co to jest środek egzekucyjny?

    Anonim

    21 lut 21 o 15:44

  2. Sposób egzekucji czyli np. z rachunku bankowego albo z ruchomości albo z wynagrodzenia za pracę…

    admin

    21 lut 21 o 19:44

Skomentuj