Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘uznanie długu’

Częściowa zapłata za fakturę a uznanie długu

komentarzy 15

Pytanie: Czy częściowa spłata faktury przerywa bieg przedawnienia? A czy częściowo skompensowana faktura jest traktowana jako spłata częściowa? Czy sądy uznają częściową spłatę faktury jako niewłaściwe uznanie długu, które skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia? Więcej… »

Uznanie długu bez wskazania kwoty

komentarze 3

Pytanie: Uznałem pisemnie dług z tytułu faktury, podając numer faktury. Nie wskazałem jednakże kwoty w jakiej ten dług uznaję. Napisałem: “Niniejszym uznaję mój dług wobec firmy … z tytułu faktury nr 45/2022 i zobowiązuję się go spłacić do dnia 20 listopada 2022 roku”. Czy takie uznanie długu jest ważne, czy uznałem cały dług? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Poddanie się egzekucji a przedawnienie

komentarze 2

Pytanie: Czy dobrowolne poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego przerywa bieg przedawnienia roszczenia? Więcej… »

Potwierdzenie salda a uznanie długu

1 komentarz

Pytanie: Czy potwierdzenie przez dłużnika salda jest niewłaściwym uznaniem długu? Chodzi mi w szczególności o potwierdzenie salda przez ich główną księgową. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Uznanie długu przez potrącenie

1 komentarz

Pytanie: Zastanawiam się, czy uznanie długu przez potrącenie jest skuteczne? Konkretnie chodzi mi o sytuację w której wzywam kontrahenta do zapłaty a on w odpowiedzi informuje mnie, że dokonuje potrącenia czyli kompensaty z rzekomym moim długiem wobec niego. A ja następnie dowodzę mu niezbicie, że ja jego dłużnikiem nie jestem więc nie ma podstaw do potrącenia roszczeń i tylko ja mam roszczenie wobec niego. Więcej… »

Uznanie długu a odsetki

komentarze 2

Pytanie: Jest półtoraroczna faktura na kwotę główną 39 tysięcy złotych. Dłużnik uznał ten jego dług pisząc “uznaję moje zobowiązanie wobec … w wysokości 39 tysięcy złotych z tytułu faktury nr …”. Przez półtora roku narosło sporo odsetek od tej kwoty. Pytanie, czy uznanie przez dłużnika długu w zakresie kwoty głównej jest tym samym uznaniem długu w zakresie odsetek narosłych dotąd od tej kwoty czy przedawnienie odsetek płynie od półtora roku? Więcej… »

Uznanie długu przez pełnomocnika

1 komentarz

Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Z uwagi na częste wyjazdy za granicę rozważam ustanowienie pełnomocnika którym zostałby jeden z moich pracowników. Czy taki pełnomocnik w jednoosobowej działalności gospodarczej może skutecznie na przykład uznać mój dług firmowy? Więcej… »

Cofnięcie uznania długu

komentarze 2

Pytanie: Uznałem dług – zaległą fakturę trochę niefrasobliwie, bo teraz znaczy po fakcie mam zastrzeżenia do jakości usługi. Czy możliwe jest cofnięcie uznania długu w takiej sytuacji? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Uznanie długu przez pracownika

komentarze 3

Pytanie: Właściciel sklepu jest mi winien za towar. Podjechałem tam raz ale był tylko jego pracownik i ten pracownik podpisał mi uznanie długu – zobowiązanie do spłaty. Czy takie uznanie długu przez pracownika wystarczy do otrzymania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Uznanie długu przez członka zarządu

komentarze 2

Niektórzy wierzyciele spółki z o.o. zastanawiają się nad możliwością pozwania równolegle – solidarnie spółki i członka jej zarządu od którego otrzymali uznanie długu spółki. Więcej… »