Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘powództwo przeciwegzekucyjne’

Powództwo przeciwegzekucyjne w egzekucji administracyjnej

komentarze 4

Pytanie: Co mogę zrobić jeżeli komornik skarbowy zajmie rzecz która należy do mnie jako osoby trzeciej która nie jest dłużnikiem w postępowaniu egzekucyjnym? Liczę się z zaistnieniem takiej sytuacji, firma z którą współpracuje ma egzekucję administracyjną, ma na wyposażeniu sporo maszyn należących do mnie, nie chcę ich zabierać, współpracujemy owocnie. Czy nie chroni mnie powództwo przeciwegzekucyjne? Z tego co wyczytałem wynika, że do sądu administracyjnego skarga nie przysługuje. Więcej… »

Bezprawne zajęcie komornicze

komentarze 2

Pytanie: Jak można się bronić przed bezprawnym zajęciem komorniczym? Konta bankowego, sprzętu domowego, pensji itd.? Czy są realne szanse na wygranie sprawy w takich przypadkach? Więcej… »

Czy powództwo przeciwegzekucyjne wstrzymuje egzekucję?

komentarze 3

Pytanie: Komornik zajął moją własność znajdującą się u dłużnika przeciwko któremu prowadzi on postępowanie egzekucyjne. Wezwałem wierzyciela do zwolnienia tej rzeczy spod zajęcia, bezskutecznie. Wnoszę więc powództwo przeciwegzekucyjne. Czy sąd w takiej sytuacji po otrzymaniu powództwa z urzędu wstrzymuje egzekucję, znaczy się nakaże komornikowi wstrzymanie egzekucji z tej mojej rzeczy? Więcej… »

Powództwo o zwolnienie spod egzekucji – wartość przedmiotu sporu

1 komentarz

Pytanie: W pozwie o zwolnienie spod egzekucji trzeba podać wartość przedmiotu sporu i od tej wartości odprowadzić opłatę sądową. Jeżeli komornik zajmie u mnie używaną rzecz osoby trzeciej i ta osoba zechce wnieść powództwo o zwolnienie, to jak ma podać odpowiednią wartość przedmiotu sporu żeby sąd jej nie zakwestionował a tym samym wysokości opłaty sądowej, że za niska? Więcej… »

Pozew o zwolnienie spod egzekucji – wzór

komentarzy 10

Właśnie sporządziłem dla kogoś pozew o zwolnienie spod egzekucji, więc poniżej wklejam jako wzór. W tym przypadku pozwanych jest dwóch więc dwa odpisy pozwu jako załączniki. Powód prowadzi jednoosobowa działalność gospodarczą, więc podałem jego NIP z faktury zakupu. Jeżeli powód w pozwie jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, musi podać swój nr PESEL. Jeżeli masz Czytelniku pytania, to pytaj bądź poniżej (w polu do komentowania) albo mailem. Więcej… »

Skarga na czynności komornika a powództwo przeciwegzekucyjne

komentarze 2

Ten wpis powstał ponieważ sam nie wiedziałem, czym różni się skarga na czynności komornika od powództwa przeciwegzekucyjnego. Nie wiedzą też niektórzy “specjaliści” którzy ten temat już opisali na swojej stronie internetowej. Otóż niektórzy na przykład wywodzą, że jeżeli w danym problemie w egzekucji można skorzystać ze skargi na czynności komornika to nigdy w takim wypadku nie można skorzystać z powództwa przeciwegzekucyjnego i odwrotnie czyli że obie instytucje wzajemnie się wykluczają. Otóż niekoniecznie. Więcej… »

Powództwo o zwolnienie z egzekucji administracyjnej u komornika sądowego

komentarze 2

Pytanie: Komornik sądowy zajął u dłużnika maszynę która jest moją własnością, co jestem w stanie wykazać. Wiem z kodeksu postępowania cywilnego, artykuł 841, że właściciel nie będący dłużnikiem może w takich przypadkach wnieść powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji. Jednak co w sytuacji takiej jaką mam ja czyli przeciwko dłużnikowi komornik sądowy prowadzi egzekucję w której wierzycielem jest urząd skarbowy? Jak w tej sytuacji doprowadzić do zwolnienia rzeczy? Czy tez powództwo zgodnie z artykułem 841, też w terminie miesiąca? Więcej… »

Powództwo przeciwegzekucyjne po zakończeniu egzekucji

komentarze 3

Z powództwa przeciwegzekucyjnego może skorzystać zarówno osoba trzecia czyli niebędąca dłużnikiem jak i sam dłużnik. W pierwszym przypadku jest to powództwo o zwolnienie z egzekucji przedmiotu należącego do osoby trzeciej. W drugim przypadku jest to powództwo dłużnika o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, bo na przykład dłużnik ten dobrowolnie spłacił zasądzona należność przed wszczęciem egzekucji a nieuczciwy już były wierzyciel mimo tego skierował spłacony już tytuł wykonawczy do egzekucji komorniczej. Więcej… »

Powództwo przeciwegzekucyjne opozycyjne i ekscydencyjne – sąd właściwy

komentarze 2

Z tydzień temu jedna pani zapytała mnie, do którego sądu ma wnieść powództwo przeciwegzekucyjne – opozycyjne domagając się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego. Odpowiedziałem, że zgodnie z art. 843 § 1 Kodeku postępowania cywilnego właściwym będzie sąd w okręgu którego prowadzona jest egzekucja. Sąd rejonowy lub okręgowy, w zależności od wartości przedmiotu sporu. Pani podziękowała ale ja sam dla siebie zacząłem się zastanawiać nad tym “sąd w okręgu którego prowadzona jest egzekucja”. Więcej… »

Termin do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego

komentarzy 11

Tytuł to zapytanie często przewijające się w statystykach tego bloga więc w końcu postanowiłem poruszyć ten temat. Nie istnieje jeden termin. Terminy zależne od przyczyny, celu powództwa przeciwegzekucyjnego. I tak też na przykład, jeśli komornik zajął samochód znajdujący się we władaniu dłużnika ale będący w leasingu, to firma leasingowa ma miesiąc na skuteczne wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego. Jest to powództwo ekscydencyjne. Więcej… »