Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kategoria ‘faktoring’

Faktoring – definicja i rodzaje umów faktoringowych

skomentuj

Definicja factoringu opiera się na założeniu, iż dostawca może przenieść albo przenosi na faktora własność wierzytelności, zgodnie z zawartą umową, obejmującą sprzedaż dóbr klientom (zwanym dłużnikami) przez dostawcę, oczywiście z wykluczeniem dóbr materialnych kupionych przez dłużnika do osobistego użytku. A zatem faktor jest zobowiązany do finansowania dostawcy (w formie pożyczek i zaliczek), jak również do prowadzenia rozliczeń dotyczących wierzytelności, ale też do przejęcia ryzyka wypłacalności dłużnika. Natomiast dłużnik otrzymuje informację, że własność wierzytelności została przeniesiona. Najlepsze oferty faktoringu znajdziesz tutaj. Więcej… »

kategoria: faktoring