Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Tag ‘spadek’

Nabycie a przyjęcie spadku

komentarze 2

Pytanie: Zapoznałam się z poradą udzieloną tutaj: https://pamietnikwindykatora.pl/egzekucja-ze-spadku/ i mam pytanie. Czy nabycie i przyjęcie spadku to to samo? Jak to możliwe, że egzekucja ze spadku z klauzulą wykonalności przeciwko spadkobiercy jest możliwa jeszcze przed przyjęciem przez niego spadku którego nawiasem mówiąc, przyjąć nie musi? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Egzekucja ze spadku

komentarze 2

Pytanie: Dłużnik zmarł, zostawił po sobie majątek – nieruchomość gospodarczą z mieszkaniem, jakieś maszyny, samochód. Chciałbym jak najprędzej skierować do tego egzekucję przez właściwego komornika. Piąte przez dziesiąte coś słyszałem, że możliwe jest to jeszcze przed przyjęciem spadku przez spadkobierców, czy to prawda i czy w takiej sytuacji, do tego czasu mogę kontynuować egzekucję z tytułem wykonawczym z klauzulą na zmarłego a nie na spadkobierców? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby

1 komentarz

Pytanie: Mój brat jest dłużnikiem i ma komornika ale systematycznie dług spłaca niestety jeszcze trochę to potrwa natomiast ja z powodu problemów zdrowotnych przestałem płacić czynsz i również mam dług za mieszkanie muszę go spłacić jak najszybciej gdyż grozi mi eksmisja mamy również z bratem działkę która po sprzedaży wystarczyłaby w zupełności na pokrycie długu za mieszkanie problem w tym że to działka figurująca na mamę która nie żyje od 2002 roku i teraz muszę przeprowadzić postępowanie spadkowe, brat powiedział że z jego strony nie ma problemu i że zrzeknie się praw do działki na moją korzyść, ja myślałem że można przepisać tę działkę bezpośrednio na mnie pomijając brata jeżeli on się zrzeka praw do działki ale podobno nie można i boję się że po przepisie komornik którego ma brat zaraz zajmie tę nieruchomość i będzie po sprawie. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Klauzula wykonalności na rzecz spadkobierców wierzyciela

komentarze 2

Pytanie: Prenumeruję Pańskiego bloga, niedawno opublikował pan wpis na temat nadania klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika: https://pamietnikwindykatora.pl/nadanie-klauzuli-wykonalnosci-przeciwko-spadkobiercom-dluznika/. Mam pytanie w druga stronę niejako a mianowicie, czy tak samo załatwia się, czy w ogóle trzeba załatwić klauzulę wykonalności na rzecz spadkobierców wierzyciela gdy ten umrze? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Jak ustalić spadkobierców zmarłego dłużnika

komentarze 2

Ustalanie spadkobierców dłużnika może dotyczyć dwóch sytuacji. Pierwsza i znacznie łatwiejsza dla wierzyciela to ta, w której nastąpiło już stwierdzenie nabycia spadku. Wierzyciel spadkodawcy wykazuje interes prawny (pismo z sądu lub z postępowania egzekucyjnego od komornika w zależności od tego, na którym z tych etapów dłużnik zmarł) i uzyskuje informację z sądu, czy zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Jeżeli tak, to powinien uzyskać dane spadkobierców aby “przekierować” dochodzenie należności przeciwko nim. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika

komentarze 2

Pytanie: Tak się złożyło, że mam wierzytelności przeciwko dłużnikom którzy niedawno zmarli. W jednym przypadku dłużnik zmarł, sprawy nie skierowałem do komornika. W drugim przypadku dłużnik zmarł w trakcie egzekucji komorniczej, komornik zawiesił postępowanie w związku z tym. W obu przypadkach ustaliliśmy, że są już spadkobiercy którzy sądownie przyjęli spadek. Pytanie, jak dalej postępować żeby skierować egzekucję przeciwko spadkobiercom? Nie są to duże kwoty ale w obecnym niepewnym okresie każdy pieniądz się liczy. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Separacja faktyczna, prawna a dziedziczenie

komentarze 2

Pytanie: Jesteśmy z mężem w separacji, on ciężko zachorował. Czy będąc w separacji mam prawo dziedziczenia po małżonku? Więcej… »

kategoria: inne

tag:

Jak komornik dowie się o spadku?

skomentuj

Tytułowe pytanie zadaje sobie wielu dłużników będących spadkobiercami. O spadku komornik może dowiedzieć się od samego dłużnika wezwawszy go do złożenia wykazu majątku pod groźbą odpowiedzialności karnej za składania fałszywych zeznań. Czy fakt zatajenia uzyskania w spadku na przykład nieruchomości wyjdzie na jaw? Jest to możliwe albowiem nie tylko od dłużnika komornik może dowiedzieć się o tym, że dłużnik otrzymał spadek. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

skomentuj

Rozdzielność majątkowa dokonana wskutek podziału majątku wspólnego nie musi wynikać rozwodu ani separacji. Małżonkowie mający udane pożycie małżeńskie też mogą dokonać intercyzy czyli właśnie rozdzielności majątkowej. Może to być podyktowane na przykład rozpoczęciem prowadzenia przez współmałżonka działalności gospodarczej która obarczona jest stosunkowo wysokim ryzykiem popadnięcia w długi, bankructwa. Aby uchronić choć część majątku do tej pory wspólnego przed wierzycielami, małżonkowie spisują intercyzę. Więcej… »

kategoria: inne

tag:

Postępowanie spadkowe przeprowadzone za granicą a egzekucja z nieruchomości w Polsce

skomentuj

Pytanie: Komornik prowadził w Polsce dla mojego ojca – Niemca egzekucję z nieruchomości jego dłużnika. Ojciec jednak zmarł i sąd w Polsce egzekucję zawiesił z tego powodu. Ja jestem spadkobiercą ojca i chcę przed niemieckim notariuszem przeprowadzić sprawę spadkową. Czy to wystarczy do tego żeby komornik w Polsce wznowił egzekucję z nieruchomości? Wierzycieli jest wielu, Polaków. Więcej… »