Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘najem’

Bezpodstawne wzbogacenie wynajmującego mieszkanie

komentarze 4

Pytanie: W skrócie sytuacja wygląda tak:
od października 2022 do końca czerwca 2023 r. wynajmowałam wraz z partnerem mieszkanie od osoby fizycznej. Przytoczę zapisy z umowy dotyczące rozliczeń finansowych:

” 1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz najmu w kwocie 2,860 zł (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych) miesięcznie z góry w terminie do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca na wskazany przez Wynajmującego rachunek bankowy. Więcej… »

Wezwanie do zapłaty skierowane do pełnomocnika

komentarze 2

Pytanie: W terminie 22/09/2022 do 21/09/2023 wynajmowałam jeden z trzech pokoi w mieszkaniu.
Pokój zdałam wcześniej tj. 01/09/2023, więc zgodnie z zapisem w umowie z kaucji zostanie mi odjęte 300,00 zł za przepisanie umowy.
Podczas zdawania pokoju zostałam poinformowana, że kaucja zostanie zwrócona do 21/10/2023, ponieważ mają na to 30 dni po zakończeniu umowy. Więcej… »

Nadpłata najemcy w spółdzielni mieszkaniowej

komentarze 2

Pytanie: Przez rok wynajmowałam mieszkanie 31 sierpnia wygasła umowa i opuściłam mieszkanie. Na koncie spółdzielni są duże nadpłaty które się uzbierały przez ten rok. Jak mogę to ująć w wezwaniu do zwrotu kaucji żeby właściciel mieszkania rozliczył moja nadpłatę w spółdzielni? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Eksmisja na bruk – okres ochronny

komentarze 3

Pytanie: Komornik zawiadomił mnie listem zwykłym w tytule “Zawiadomienie o wyznaczeniu terminu eksmisji”, która nastąpi do hostelu robotniczego na dzień 24.10, i poleconym do 06.10 jeszcze nie odebranym.
Pod koniec sierpnia wstrzymał opróżnienie, ponieważ Gmina nie dysponowała dla mnie lokalem tymczasowym, teraz bez wznowienia wyznacza termin eksmisji do pokoju robotniczego. Może tak działać? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Najem okazjonalny a zwrot zwaloryzowanej kaucji

komentarze 2

Pytanie: Sytuacja jest taka. Umowa najmu okazjonalnego do 31.05.2023. Uzgodniłem ustnie z wynajmującym, że jeśli opuszczę lokal przed końcem kwietnia, to bez żadnych kar. Jest akt przekazania lokalu z dnia 25.04.2023 z danymi wszystkich liczników wraz z opisem. Kaucja za mieszkanie wynosi 2500 zł, w umowie jest napisane, że należy ją zwrócić w ciągu 30 dni lub po opłaceniu wszystkich mediów. Potem okresowo dzwoniłem i pisałem do wynajmującego, ale telefon w zasadzie nie odbiera, tylko kilka razy wiadomości były takie, że czeka na ostateczne rozliczenie. Ostatni raz pisałem 18.07 i zagroziłem, że pójdę do sądu, jeśli kaucja nie zostanie zwrócona, ale do tej pory bez zmian. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Ulepszenie lokalu przez najemcę

1 komentarz

Pytanie: Postawiłam napisać do Pana z zapytaniem: co mogę zrobić w kwestii nieuczciwego, byłego właściciela wynajmującego mi mieszkanie w kamienicy. Które byłam zmuszona opuścić, mimo tego, iż na skutek zawarcia umowy ustnej i wykonanego przeze mnie remontu, oraz przedzielenie pokoju dzięki czemu powstały dwa pokoje. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Termin wypowiedzenia umowy najmu na czas określony

komentarze 3

Pytanie: Jaki jest termin wypowiedzenia umowy najmu na czas określony? Zawartej na pół roku, na rok, na dwa lata? Więcej… »

kategoria: inne

tag:

Brak okresu wypowiedzenia w umowie najmu

1 komentarz

Pytanie: W umowie najmu zapomniałem wpisać okresu wypowiedzenia. Co teraz? jaki jest termin wypowiedzenia takiej umowy ze strony wynajmującego i ze strony najemcy? Więcej… »

kategoria: inne

tag:

Opłaty eksploatacyjne w umowie najmu

komentarze 2

Pytanie: Jestem najemcą pokoju w mieszkaniu z podpisaną umową najmu okazjonalnego. W paragrafie o opłatach zawarte jest: „Czynsz za najem pokoju wynosi 1400 PLN (słownie: tysiąc czterysta złotych) za każdy miesiąc + opłaty około 400 zł/mieś (słownie: czterysta złotych)”. Następnie w dalszym punkcie jest napisane: „Należności z tytułu opłat eksploatacyjnych tj. gaz, prąd, woda, internet Najemca będzie regulować, wpłacając Wynajmującym odpowiedni koszt wyliczony na podstawie odczytów wskazań liczników adekwatnie do kosztów własnego zużycia.” Więcej… »

kategoria: inne

tag:

Przywłaszczenie kaucji

komentarze 2

Pytanie: Równo miesiąc temu zwróciłem mieszkanie w stanie nienaruszonym. Dokumentem na to jest protokół podpisany przez obydwie strony w którym wynajmujący napisał, że mieszkanie jest w stanie bardzo dobrym i nie ma do niego zastrzeżeń. Po kilku dniach otrzymałem informacje, że jednak “jest trochę brudno” i potrąci nam za to z kaucji. Przy próbie porozumienia usłyszałem tylko wulgaryzmy. Więcej… »