Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘zabezpieczenie roszczenia’

Zabezpieczenie roszczenia – ustalenie majątku dłużnika

komentarzy 9

Pytanie: Od wczoraj dysponuje nieprawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym co do którego dłużnik z pewnością wniesie zarzuty. Mam zamiar jak najszybciej złożyć do komornika wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Więcej… »

Zabezpieczenie roszczenia na rzeczach szybko psujących się

komentarze 2

Pytanie: Uzyskałam sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, dłużnik się odwołuje więc na wszelki wypadek chcę żeby komornik zabezpieczył roszczenie. Tylko że dłużnik chyba nic nie ma, już miał od kogoś egzekucję zakończoną bezskutecznie ale prowadzi sklep mięsny. Czy komornik może dokonać zabezpieczenia roszczenia na tym mięsie? Chyba nie może? Zanim zakończy się sprawa to mięso już dawno będzie zepsute, nawet wędliny. Więcej… »

Doręczenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia

komentarze 4

Pytanie: Myślę nad złożeniem wraz z pozwem wniosku o udzielenie mi zabezpieczenia roszczenia w sprawie niezapłaconej faktury. Zastanawiam się tylko, czy ma to sens, bo jeżeli sąd doręczy dłużnikowi znaczy pozwanemu odpis postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, to on z pewnością usunie środki z konta które ja następnie wskażę komornikowi do zabezpieczenia. Czy mam rację? Więcej… »

Zabezpieczenie roszczenia a odsetki

komentarze 3

Pytanie: Czy wniosek o udzielenie zabezpieczenie roszczenia może zawierać także odsetki? Więcej… »

Ugoda sądowa a upadek zabezpieczenia

komentarze 4

Pytanie: Mam zabezpieczenie roszczenia którego sąd udzielił przed wszczęciem postępowania o zapłatę. Pozwany chce zawrzeć ugodę sądową. Czy jej zawarcie spowoduje upadek zabezpieczenia po miesiącu zgodnie z art. 7541 § 2 kpc? Więcej… »

Postępowanie zabezpieczające a złożenie wykazu majątku

komentarze 2

Pytanie: Czy jeśli we wniosku egzekucyjnym o wykonanie zabezpieczenia na podstawie udzielonego przez sąd zabezpieczenia roszczeń przed złożeniem pozwu, wskazałem sposoby egzekucji tj.
– z rachunków bankowych o numerach …., tu podane numery kont
– z ruchomości znajdujących się tu, adres zamieszkania dłużnika,
to czy komornik musiał wezwać dodatkowo (miał taki obowiązek ) dłużnika do wykazania majątku z przyrzeczeniem, czy też nie miał takiego obowiązku? Więcej… »

Opłata za wykonanie zabezpieczenia przez komornika

komentarzy 7

Pytanie: Uzyskałem sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Chciałbym skorzystać z możliwości wykonania zabezpieczenia przez komornika na majątku dłużnika. Ile wynosi opłata za wykonanie tego typu zabezpieczenia i czyli ustalana jest od wartości roszczenia które chcę zabezpieczyć czy od faktycznie dokonanego zabezpieczenia na majątku dłużnika czyli na przykład środków zabezpieczonych faktycznie na rachunku bankowym dłużnika? Więcej… »

Zabezpieczenie roszczenia o podział majątku wspólnego

komentarze 2

Pytanie: Czy istnieje jakiś przepis na podstawie którego współmałżonek może żądać zabezpieczenia roszczenia o podział majątku wspólnego? Dodam, że w trakcie trwania procesu o rozwód. Więcej… »

Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu upominawczym

komentarze 2

Pytanie: Chciałbym zapytać, czy można ubiegać się o zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu upominawczym czy tylko w postępowaniu nakazowym? Nie mam wystarczających dokumentów dowodowych do postępowania nakazowego, tylko niepodpisana ze strony dłużnika faktura. A dłużnik z tego co mi już wiadomo, pozbywa się jawnego majątku i wnosi sprzeciwy od nakazów zapłaty żeby zyskać na czasie. Więcej… »

Zabezpieczenie majątkowe na wspólności małżeńskiej

komentarze 4

Pytanie: Czy mając jeszcze nieprawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko dłużnikowi mogę żądać zabezpieczenia nie tylko na jego osobistym majątku ale i na wspólnym z jego żoną? Chodzi mi o to, czy działa to tak jak na przykład przy zajęciu wspólnej nieruchomości mając tytuł wykonawczy tylko na jednego współmałżonka. Więcej… »