Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Eksmisja na bruk – okres ochronny

Brak komentarzy

Pytanie: Komornik zawiadomił mnie listem zwykłym w tytule “Zawiadomienie o wyznaczeniu terminu eksmisji”, która nastąpi do hostelu robotniczego na dzień 24.10, i poleconym do 06.10 jeszcze nie odebranym.
Pod koniec sierpnia wstrzymał opróżnienie, ponieważ Gmina nie dysponowała dla mnie lokalem tymczasowym, teraz bez wznowienia wyznacza termin eksmisji do pokoju robotniczego. Może tak działać?
Brakuje 7 dni do ochrony. Moje pytanie, co robić aby ewentualnie ugrać coś w tej sytuacji?
Mam status osoby bezrobotnej, ale wynajmowałem od osoby prywatnej i Sąd odwoławczy nie przyznał mi prawa do lokalu Socjalnego.

Odpowiedź: Niestety Panu nie przysługuje okres ochronny. Art. 16 Ustawy o ochronie praw lokatorów stanowi, że wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. Innymi słowy, w wyżej wskazanym okresie nie wykonuje się eksmisji na bruk.

Panu jednak wskazano lokal do którego może Pan się przenieść. Nie jest to co prawda lokal socjalny ale jest to jednak lokal tymczasowy.

Okres ochronny nie dotyczy też osób którym nakazano opróżnienie lokalu ze względu na stosowanie przemocy w rodzinie albo ze względu na rażące lub uporczywe naruszanie naruszanie porządku domowego jak również gdy lokal zajmują bez tytułu prawnego albo na podstawie najmu okazjonalnego.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

28 września, 2023

kategoria windykacja

tag ,

Skomentuj