Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kategoria ‘windykacja’

Czy ZUS sprawdza Ognivo?

1 komentarz

Pytanie: Orientuje się Pan może, czy ZUS sprawdza Ognivo w egzekucji? Czy w ogóle ma do tego instrumentu dostęp? Więcej… »

E-sąd – dowody w pozwie o zapłatę

komentarze 3

Pytanie: Czy to prawda, że e-sąd nie wymaga żadnych dowodów i nakaz zapłaty zostanie wydany bez przedkładania czegokolwiek w pozwie? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Powództwo przeciwegzekucyjne w egzekucji administracyjnej

komentarze 4

Pytanie: Co mogę zrobić jeżeli komornik skarbowy zajmie rzecz która nalży do mnie jako osoby trzeciej która nie jest dłużnikiem w postępowaniu egzekucyjnym? Liczę się z zaistnieniem takiej sytuacji, firma z którą współpracuje ma egzekucję administracyjną, ma na wyposażeniu sporo maszyn należących do mnie, nie chcę ich zabierać, współpracujemy owocnie. Czy nie chroni mnie powództwo przeciwegzekucyjne? Z tego co wyczytałem wynika, że do sądu administracyjnego skarga nie przysługuje. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Ugoda sądowa a upadek zabezpieczenia

komentarze 2

Pytanie: Mam zabezpieczenie roszczenia którego sąd udzielił przed wszczęciem postępowania o zapłatę. Pozwany chce zawrzeć ugodę sądową. Czy jej zawarcie spowoduje upadek zabezpieczenia po miesiącu zgodnie z art. 7541 § 2 kpc? Więcej… »

kategoria: windykacja

Kurator do doręczeń w postępowaniu egzekucyjnym

1 komentarz

Pytanie: Mam na dłużnika prawomocny nakaz zapłaty ale dłużnik wyjechał do pracy za granicę. Nie znam jego adresu zagranicznego. Chcę powierzyć egzekucję komornikowi czy czeka mnie w tym wypadku ustanowienie kuratora do doręczeń w postępowaniu egzekucyjnym? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zajęcie samochodu przez urząd skarbowy

komentarzy 5

Pytanie: Czy urząd skarbowy prowadząc egzekucję administracyjną zajmuje samochód na takich samych zasadach co komornik sądowy? Więcej… »

Zarzuty w egzekucji administracyjnej – termin

komentarze 4

Pytanie: Otrzymałem tytuł wykonawczy z ZUS za składnik z poprzedniej działalności gospodarczej a właściwie to za składki z obecnej działalności które to składki opłaciłem ale przelewy ZUS przyporządkował na te zaległe a są już przedawnione. Wniosę więc zarzut egzekucyjny ale nie wiem w jakim terminie należy wnieść zarzuty w egzekucji administracyjnej? Mam grypę, nie wychodzę z domu. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Obniżenie opłaty egzekucyjnej – zażalenie

komentarze 2

Pytanie: Jeżeli wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej jest wnoszony jako skarga na czynności komornika, to czy od odmownego rozpatrzenia takiego wniosku przysługuje zażalenie? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Nieodbieranie pism od komornika

komentarzy 6

W kwestii nieodbierania pism od komornika, oto dwa fragmenty maila od jednej pani:

Obecnie pracuje na pół etatu w salonie fryzjerskim i jak wiadomo borykam się z długami gdzieś od 2008-2010. Wygląda to tak, ze pewnie cześć umorzyli raczej nie odbieram korespondencji bo się boje 😉. (…) Wiem, ze nie ma możliwości sprawdzić co się przedawniło ale jak to można jakoś ugryź żeby się dowiedzieć co i ile? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy ugoda sądowa jest tytułem wykonawczym?

komentarze 3

Pytanie: Czy ugoda sądowa sama z siebie jest czy nie jest tytułem wykonawczym? O ile dobrze doczytałem, to w przypadku gdy dłużnik nie zapłaci w terminie należności z ugody, dopiero wtedy występuję do Sądu z ugodą o nadanie jej klauzuli wykonalności i na podstawie udzielonego tytułu wykonawczego (ugoda z klauzulą) występuję do komornika z wnioskiem o egzekucję. Więcej… »

kategoria: windykacja