Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kategoria ‘windykacja’

Klauzula wykonalności – kiedy komornik?

skomentuj

Pytanie: Jest nakaz zapłaty, nie wnoszę sprzeciwu bo nie mam podstaw do zakwestionowania nakazu. Jeżeli już będzie klauzula wykonalności to kiedy komornik zaczyna egzekucję, po jakim czasie? Nakaz zapłaty dotyczy prywatnie udzielonej mi pożyczki. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Podstawa prawna przedsądowego wezwania do zapłaty

skomentuj

Pytanie: Jaka jest podstawa prawna przedsądowego wezwania do zapłaty? Znajomy otrzymał jako dłużnik nakaz zapłaty z pozwem i załącznikami i brak w nich wezwania do zapłaty a on sam też takowego wezwania nie otrzymał jak twierdzi. A pomimo tego sąd wydal nakaz zapłaty. Sprawa dotyczyła niezapłaconej faktury za towar w działalności gospodarczej. Więcej… »

kategoria: windykacja

Przekroczenie kwoty wolnej od zajęcia

skomentuj

Pytanie: Czy przekroczenie kwoty wolnej od zajęcia w danym miesiącu bezwzględnie skutkuje przekazaniem nadwyżki komornikowi? Nawet jeżeli kwota wolna z poprzedniego miesiącu nie została przez dłużnika wykorzystana? I nawet wtedy kiedy nadwyżkę spowodowało wpłynięcie na konto pensji już pomniejszonej w zakładzie pracy o zajęcie komornicze? Więcej… »

Kaucja na poczet zaległego czynszu

skomentuj

Pytanie: Czy zgodnie z prawem można uznać kaucję wpłaconą za wynajem mieszkania na poczet zaległego czynszu? Więcej… »

kategoria: windykacja

Właściciel mieszkania nie chce pokazać najemcy rachunków za media

skomentuj

Pytanie: Pod koniec czerwca (25.06) zakończyła się roczna umowa wynajmu mieszkania. Niestety mam 2 problemy spowodowane potencjalną nieuczciwością właścicielki mieszkania.

Przez blisko 6 tygodni Wynajmująca nie zwracała kaucji (2000zl) twierdząc, że czeka na rozliczenie rachunków za media. Po wielokrotnych upomnieniach (i odkładaniu przez nią terminu rozliczenia) wysłała ona SMSem swoje wyliczenia i przelała kaucje pomniejszoną o jej “rozliczenia” Pięciokrotnie w konwersacjach SMS (a także w wezwaniu na adres e-mail) prosiłem o przestawienie rachunków oraz rozliczeń jednak właścicielka ignoruje moje prośby aby pokazać rachunki pomijając je (odpowiadała na wiadomość ale pomijała temat rachunków). Wysłałem jej również oficjalne wezwanie do przedstawienia rachunków na adres e-mail – również bez odpowiedzi (Właścicielka pracuje i mieszka poza Polską – jedyny sposób kontaktu z nią to SMS oraz e-mail). Więcej… »

kategoria: windykacja

Moment zajęcia nieruchomości

komentarze 4

Pytanie: Zastanawiam się nad wyczerpaniem przez dłużnika znamion przestępstwa w art. 300 kk w zakresie nieruchomości należącej do dłużnika. Jak rozumiem, sprzedaż nieruchomości jeszcze przed zajęciem jej przez komornika może ale nie musi być uznana przez sąd za to przestępstwo. I stąd pytanie, w którym momencie nieruchomość uznaje się za zajętą, w momencie dokonania wpisu w księdze wieczystej czy wcześniej? Więcej… »

Skarga na zajęcie ruchomości przez komornika

komentarze 2

Pytanie: Podobno obecnie w przypadku zajęcia ruchomości osoby trzeciej albo rzeczy dłużnika które nie podlegają zajęciu, możliwa jest obrona już nie tylko powództwem przeciwegzekucyjnym ale też skargą na czynności komornika, czy to prawda? Więcej… »

Wezwanie do zapłaty w egzekucji z nieruchomości

komentarze 2

Pytanie: Chodzi mi o to czy przed egzekucją z nieruchomości komornik doręcza dłużnikowi wezwanie do zapłaty dając mu czas na dobrowolną spłatę (jaki termin?) czy od razu po zajęciu dokonywane jest oszacowanie na koszt dłużnika? Więcej… »

Co zrobić gdy dłużnik jest niewypłacalny?

komentarze 2

Co zrobić gdy dłużnik jest niewypłacalny? To pytanie zadawane jest w Polsce przez rzesze wierzycieli zwłaszcza po bezskutecznych egzekucjach komorniczych a tych około 80%. Więcej… »

kategoria: windykacja

Zabezpieczenie roszczenia o podział majątku wspólnego

komentarze 2

Pytanie: Czy istnieje jakiś przepis na podstawie którego współmałżonek może żądać zabezpieczenia roszczenia o podział majątku wspólnego? Dodam, że w trakcie trwania procesu o rozwód. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: