Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘współmałżonek’

Składniki majątku osobistego współmałżonka

komentarze 4

Co właściwie stanowi majątek osobisty dłużnika, jakie przedmioty? Czy określenie katalogu takich przedmiotów w konkretnym przypadku małżeńskim może nastręczać problemy czyli przykładowo: samochód – nie, biżuteria – tak, konto bankowe – ? i tak dalej? Więcej… »

kategoria: inne

tag: