Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Skarga na zajęcie ruchomości przez komornika

2 komentarze

Pytanie: Podobno obecnie w przypadku zajęcia ruchomości osoby trzeciej albo rzeczy dłużnika które nie podlegają zajęciu, możliwa jest obrona już nie tylko powództwem przeciwegzekucyjnym ale też skargą na czynności komornika, czy to prawda?

Przeczytaj też: Jakie przedmioty nie podlegają egzekucji?

Odpowiedź. Tak, to prawda. Skarga na czynności komornika jeszcze przed zmianą przepisów przysługiwała stronom postępowania egzekucyjnego czyli dłużnikowi i wierzycielowi. Osoba trzecia której rzecz komornik zajął mogła dawniej skorzystać tylko z powództwa przeciwegzekucyjnego ponieważ możliwe było zajęcie przez komornika rzeczy osoby trzeciej znajdującej się we władaniu dłużnika mimo ujawnienia, że właścicielem jest osoba trzecia. Obecnie w takiej sytuacji komornik nie ma prawa zająć ruchomości osoby trzeciej, dlatego więc osoba trzecia może w takiej sytuacji skorzystać ze skargi na czynności komornika.

To osoba trzecia ma do wyboru czy skorzystać ze skargi na czynności komornika czy od razu powództwo przeciwegzekucyjne wytoczyć?

Przeczytaj też: Skarga na czynności komornika a powództwo przeciwegzekucyjne

Poniekąd tak ale podstawą do skargi na czynności komornika jest naruszenie przepisów procesowych przez komornika podczas zajęcia. Jeżeli natomiast zajął rzecz osoby trzeciej nienaruszając przepisów procesowych wówczas osoba trzecia powinna skorzystać z powództwa przeciwegzekucyjnego. Wniesienie skargi na czynności komornika tamuje możliwość skutecznego równoległego wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego aż do momentu rozpatrzenia przez sąd skargi na czynności komornika. Miesięczny termin do wniesienia powództwa o zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, zaczyna wtedy biec od dnia doręczenia skarżącemu postanowienia oddalającego skargę.

Przeczytaj też: Termin do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego oraz Nie wnoś skargi na czynności komornika do sądu lecz do komornika!

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Skarga na zajęcie ruchomości przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

  1. Gdy komornik zajmie u dłużnika samochód osoby trzeciej to wtedy chyba jest podstawa do wniesienia skargi na czynności komornika?

    Iwona

    10 sie 22 o 10:46

  2. Tak uważam. Komornik ma wówczas możliwość sprawdzenia, kto jest właścicielem samochodu; może to sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym albo w CEPiK. W art. 845 § 2 kpc jest napisane, że nie podlegają zajęciu ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika. Zatem zajęcie takie jest bezprawne i kwalifikuje się do wniesienia skargi na czynności komornika.

    admin

    10 sie 22 o 11:05

Skomentuj