Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zażalenie na oddalenie skargi w przedmiocie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości

2 komentarze

Pytanie: Chcę złożyć do komornika wniosek o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości na podstawie art. 951 kpc, jestem w sprawie dłużnikiem. Jeżeli komornik nie uwzględni tego wniosku a prawdopodobnie nie uwzględni, to czy przysługuje mi na to odwołanie?

Przeczytaj też: Wniosek o dodatkowe oszacowanie nieruchomości jako sposób na uniknięcie licytacji

Odpowiedź: Tak, skarga na czynność komornika, do sądu rejonowego przy którym działa ten komornik, w terminie siedmiu dni od otrzymania informacji o nieuwzględnieniu przez komornika wniosku o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości.

Przeczytaj też: Skarga na czynności komornika a wstrzymanie egzekucji

A jeżeli sąd oddali skargę to rozumiem, że przysługuje mi zażalenie na postanowienie oddalające skargę? chciałbym zyskać jak najwięcej czasu zanim dojdzie do licytacji, mam zamiar spłacić dobrowolnie dług egzekwowany przez tego komornika.

Przeczytaj też: Skarga do prezesa sądu a skarga na czynności komornika

Niestety, w tym przypadku nie przysługuje zażalenie na postanowienie sądu oddalające skargę skargę na czynność komornika, polegającą na oddaleniu wniosku o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania (art. 951 kpc). Tak uchwalił Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt III CZP 19/13.

Przeczytaj też: Nie wnoś skargi na czynności komornika do sądu lecz do komornika!

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

30 października, 2022

Komentarze do 'Zażalenie na oddalenie skargi w przedmiocie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości'

Subscribe to comments with RSS

 1. Art. 951. KPC
  “Jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym zajdą istotne zmiany, na wniosek wierzyciela lub dłużnika może nastąpić dodatkowy opis i oszacowanie.”

  “istotne zmiany” według uznania komornika a po skardze – sądu którzy nie mają pojęcia o tym, to biegły powinien ocenić, czy zmiany są istotne czy nie.

  Krzyś

  31 paź 22 o 08:59

 2. A biegły za darmo się nie wypowie, trzeba by mu zapłacić czyli nikt inny jak skarżący.

  kanus

  6 lis 22 o 15:43

Skomentuj