Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika

4 komentarze

Zanim dojdzie do próby sprzedania nieruchomości przez komornika w drodze publicznej licytacji lub z wolnej ręki, nieruchomość taką biegły sądowy musi opisać i oszacować. Nierzadko zdarza się, że biegły nierzetelnie opisze lub / i oszacuje taką nieruchomość, jaskrawy przykład takiej nierzetelności mamy tutaj: Prawie 100% różnica w dwóch wycenach nieruchomości dokonanych przez tego samego rzeczoznawcę – biegłego. Utarło się powszechne mniemanie (w myśl którego komornicy to nieuczciwe kanalie), że zwykle wyceny nieruchomości są krzywdzące dla ich właścicieli – dłużników czyli że są wyceniane zbyt nisko. Jednak chyba równie często albo i częściej wyceniane są powyżej ich faktycznej wartości tak wysoko, że nawet na drugiej licytacji nieruchomości, gdzie jej cena wywoławcza wynosi zaledwie dwie trzecie wartości oszacowania, jest to cena nieatrakcyjna.

Zarówno dłużnikowi jaki wierzycielowi egzekwującemu przysługuje skarga na czynność komornika  w przedmiocie opisu i oszacowania nieruchomości. Tak, opisu i oszacowania nieruchomości dokonuje biegły ale skarży się czynność komornika w tym zakresie.  Zgodnie z art. 950 Kodeksu postępowania cywilnego termin zaskarżenia opisu i oszacowania zajętej nieruchomości wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia (uwaga: nie od daty doręczenia dłużnikowi / wierzycielowi protokołu). Jeżeli sąd rejonowy oddali skargę na czynność komornika, można wnieść zażalenie do sądu wyższej instancji czyli okręgowego. Opłata od skargi na opis i oszacowanie nieruchomości wynosi 100 złotych a od zażalenia 30 złotych.

Uwaga, skargę na czynności komornika wnosi się do komornika którego czynności skarżysz. Skargę rozpatruje sąd ale nie wnoś jej bezpośrednio do sądu! Przeczytaj dlaczego: Nie wnoś skargi na czynności komornika do sądu lecz do komornika!

W przypadku uwzględnienia skargi sąd nakaże komornikowi sporządzenie nowego lub uzupełnienie istniejącego opisu i oszacowania nieruchomości. Sąd może też we własnym zakresie zmienić opis i oszacowanie nieruchomości.

Dłużnicy raczej częściej od wierzycieli wnoszą skargi na opis i oszacowanie nieruchomości ale często jedynym celem jaki im przyświeca jest po prostu odsunięcie w czasie licytacji. Zanim sąd rozpatrzy skargę i zażalenie, mijają miesiące. Niektórzy z dłużników przez ten czas spłacają cały dług i postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone.

Przeczytaj też: Wniosek o dodatkowe oszacowanie nieruchomości jako sposób na uniknięcie licytacji

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 czerwca, 2020

Komentarze do 'Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

 1. Nieruchomości gruntowe się sprzedają na licytacjach dobrze ale zamieszkałe bardzo rzadko.

  Anonim

  30 Cze 20 o 17:24

 2. Takie skargi najczęściej nie są uwzględniane sens ich składania (przez dłużników) jest taki, że można przez nie opóźnić o kilka miesięcy wyznaczenie licytacji.

  Iza

  15 Maj 21 o 11:07

 3. Jeżeli w skardze zawrzesz merytoryczne argumenty poparte faktami np. rynkowymi a jeszcze lepiej opinią rzeczoznawcy, to sąd musi pochylić się nad taką skargą z uwagą.

  kompensator

  18 Cze 21 o 16:44

 4. W Polsce sądy nic nie muszą. 🙂 Jednak oczywiście mogą, warto się postarać.

  admin

  18 Cze 21 o 18:12

Skomentuj