Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika

7 komentarzy

Zanim dojdzie do próby sprzedania nieruchomości przez komornika w drodze publicznej licytacji lub z wolnej ręki, nieruchomość taką biegły sądowy musi opisać i oszacować. Nierzadko zdarza się, że biegły nierzetelnie opisze lub / i oszacuje taką nieruchomość, jaskrawy przykład takiej nierzetelności mamy tutaj: Prawie 100% różnica w dwóch wycenach nieruchomości dokonanych przez tego samego rzeczoznawcę – biegłego. Utarło się powszechne mniemanie (w myśl którego komornicy to nieuczciwe kanalie), że zwykle wyceny nieruchomości są krzywdzące dla ich właścicieli – dłużników czyli że są wyceniane zbyt nisko. Jednak chyba równie często albo i częściej wyceniane są powyżej ich faktycznej wartości tak wysoko, że nawet na drugiej licytacji nieruchomości, gdzie jej cena wywoławcza wynosi zaledwie dwie trzecie wartości oszacowania, jest to cena nieatrakcyjna.

Przeczytaj też: Opis i oszacowanie nieruchomości bez oględzin

Zarówno dłużnikowi jaki wierzycielowi egzekwującemu przysługuje skarga na czynność komornika  w przedmiocie opisu i oszacowania nieruchomości. Tak, opisu i oszacowania nieruchomości dokonuje biegły ale skarży się czynność komornika w tym zakresie.  Zgodnie z art. 950 Kodeksu postępowania cywilnego termin zaskarżenia opisu i oszacowania zajętej nieruchomości wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia (uwaga: nie od daty doręczenia dłużnikowi / wierzycielowi protokołu). Jeżeli sąd rejonowy oddali skargę na czynność komornika, można wnieść zażalenie do sądu wyższej instancji czyli okręgowego. Opłata od skargi na opis i oszacowanie nieruchomości wynosi 100 złotych a od zażalenia 30 złotych.

Przeczytaj też: Czy komornik występuje o lokal socjalny?

Uwaga, skargę na czynności komornika wnosi się do komornika którego czynności skarżysz. Skargę rozpatruje sąd ale nie wnoś jej bezpośrednio do sądu! Przeczytaj dlaczego: Nie wnoś skargi na czynności komornika do sądu lecz do komornika!

Przeczytaj też: Zażalenie na oddalenie skargi w przedmiocie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości

W przypadku uwzględnienia skargi sąd nakaże komornikowi sporządzenie nowego lub uzupełnienie istniejącego opisu i oszacowania nieruchomości. Sąd może też we własnym zakresie zmienić opis i oszacowanie nieruchomości.

Dłużnicy raczej częściej od wierzycieli wnoszą skargi na opis i oszacowanie nieruchomości ale często jedynym celem jaki im przyświeca jest po prostu odsunięcie w czasie licytacji. Zanim sąd rozpatrzy skargę i zażalenie, mijają miesiące. Niektórzy z dłużników przez ten czas spłacają cały dług i postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone.

Przeczytaj też: Wniosek o dodatkowe oszacowanie nieruchomości jako sposób na uniknięcie licytacji

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 czerwca, 2020

Komentarze do 'Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

 1. Nieruchomości gruntowe się sprzedają na licytacjach dobrze ale zamieszkałe bardzo rzadko.

  Anonim

  30 cze 20 o 17:24

 2. Takie skargi najczęściej nie są uwzględniane sens ich składania (przez dłużników) jest taki, że można przez nie opóźnić o kilka miesięcy wyznaczenie licytacji.

  Iza

  15 maj 21 o 11:07

 3. Jeżeli w skardze zawrzesz merytoryczne argumenty poparte faktami np. rynkowymi a jeszcze lepiej opinią rzeczoznawcy, to sąd musi pochylić się nad taką skargą z uwagą.

  kompensator

  18 cze 21 o 16:44

 4. W Polsce sądy nic nie muszą. 🙂 Jednak oczywiście mogą, warto się postarać.

  admin

  18 cze 21 o 18:12

 5. Mówi się że komornicy sprzedają mienie dłużników za bezcen a chyba równie często wartości nieruchomości są przez biegłych zawyżane w stosunku do faktycznej ich wartości. Jeden wierzyciel wniesie skargę na to a inny nie mając rozeznania albo pieniędzy na prywatną wycenę, nie wniesie i ma później bezskuteczną licytację pierwszą i drugą też.

  Aki

  12 lut 22 o 17:44

 6. Mam jedno pytanie na obecnym etapie egzekucji.
  Czy jest jakikolwiek sens skarżenia czynności komornika dotyczącej wyznaczenia terminu opisu i oszacowania? Jeśli tak to jakie kwestie podnieść aby Sąd ten termin zniósł?

  Z góry dziękuję za pomoc i odpowiedź.

  mARCIN

  16 sty 24 o 05:29

 7. Nie ma sensu – brak podstaw.

  Art. 923 kpc Wskutek wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wymienionej we wniosku komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania.

  i

  Art. 942 kpc Po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości.

  admin

  16 sty 24 o 09:48

Skomentuj