Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ponowne oszacowanie nieruchomości

2 komentarze

Pytanie: Komornik na wniosek mojego wierzyciela ponownie wszczął egzekucje po jej umorzeniu prawie dwa lata temu. Tak jak wtedy tak i teraz jest to egzekucja z mojego mieszkania, obie licytacje były oczywiście bezskuteczne na co oczywiście i teraz liczę. Chcę jednak opóźnić tą egzekucję ale i uważam, że wartość oszacowania z tej poprzedniej egzekucji jest obecnie za niska, ceny mieszkań i w ogóle nieruchomości poszły w górę. Czy mogę wnioskować o ponowne oszacowanie nieruchomości czy komornik ma obowiązek dokonać ponownego oszacowania bez wniosku?

Przeczytaj też: Wniosek o dodatkowe oszacowanie nieruchomości jako sposób na uniknięcie licytacji

Odpowiedź: Może Pani zawnioskować o dokonanie ponownego opisu i oszacowania nieruchomości. Jeżeli wniosek o wszczęcie nowej egzekucji złożono w terminie trzech lat od daty umorzenia postępowania, w którym dokonano opisu i oszacowania nieruchomości, komornik dokona nowego opisu i oszacowania tylko na wniosek wierzyciela lub dłużnika. Dłużnik może złożyć taki wniosek w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia mu wezwania do zapłaty które kieruje doń komornik na początku egzekucji z nieruchomości.

Przeczytaj też: Ile czasu od oszacowania do licytacji?

Czy wniosek o ponowny opis i oszacowanie nieruchomości jest płatny?

Sam wniosek o to nie podlega opłacie ale już opis i oszacowanie – tak. Komornik wezwie Panią do uiszczenia zaliczki na opis i oszacowanie mieszkania i jeżeli nie wpłaci Pani tej zaliczki, to nie dojdzie do ponownego opisu i oszacowania wobec czego do wyznaczenia ceny wywoławczej komornik użyje wartości oszacowania z poprzedniego postępowania egzekucyjnego.

Przeczytaj też: Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

10 maja, 2023

Komentarze do 'Ponowne oszacowanie nieruchomości'

Subscribe to comments with RSS

  1. Dłużnik sam sobie opłaca oszacowanie nieruchomosci, gdy nie zgadza sie z wycena??

    Piotr

    10 maj 23 o 22:33

  2. Tak.

    admin

    11 maj 23 o 07:29

Skomentuj