Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Powołanie biegłego przez komornika

3 komentarze

Pytanie: Jak to może być, że komornik dokonuje oszacowania nieruchomości zamiast powołać do tego biegłego sądowego? Przecież komornik nie jest zarazem rzeczoznawcą majątkowym a przynajmniej większość komorników nimi nie jest. Byłem przekonany, że to biegły rzeczoznawca dokonuje oszacowania nieruchomości do egzekucji ale art. 942 kpc nie pozostawia wątpliwości: “Po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości.”

Przeczytaj też: Prawie 100% różnica w dwóch wycenach nieruchomości dokonanych przez tego samego rzeczoznawcę – biegłego

Odpowiedź: To jest tylko takie nieco wprowadzające w błąd sformułowanie, bo w rzeczywistości oszacowania nieruchomości dokonuje biegły. Stanowi o tym art. 948 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego: “Oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły uprawniony do szacowania nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów.”

Przeczytaj też: Suma oszacowania a cena wywołania

To znaczy że komornik może sobie powołać jako biegłego kogokolwiek zechce, na przykład kolegę z którym się dogada na “odpowiednią” wycenę?

Proszę zwrócić uwagę na fragment we wcześniej przytoczonym przeze mnie przepisie: “biegły uprawniony do szacowania nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów”. Te odrębne przepisy to w szczególności art. 813 § 1 Kpc który stanowi, że w wypadkach wymagających zasięgnięcia opinii biegłego, komornik zwróci się o wydanie opinii do jednego lub kilku stałych biegłych sądowych. Są to stali biegli sądowi jednak zapewne komornik ich zna i ryzyko “układu” faktycznie istnieje ale zarówno dłużnik jak i wierzyciel egzekwujący może zaskarżyć komorniczy opis i oszacowanie nieruchomości jeżeli nie zgadza się z wyceną.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 stycznia, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Powołanie biegłego przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

 1. zaskarżenie oczywiście do sądu a sądy trzymają z komornikami i rozpatrzenie skargi najczęściej jest fikcją i cena nieruchomości jest zaniżona, żeby tylko komornik ją sprzedał.

  ///

  21 sty 21 o 12:40

 2. Niekoniecznie. Wiele nieruchomości zostało zbyt wysoko oszacowanych ale i w tych przypadkach nie można wykluczyć układu komornika ale np. z pełnomocnikiem dłużnika.

  admin

  21 sty 21 o 14:19

 3. Dobry adwokat w takich przypadkach do podstawa. Albo radca prawny.

  Anonim

  3 lis 21 o 08:37

Skomentuj