Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Prawie 100% różnica w dwóch wycenach nieruchomości dokonanych przez tego samego rzeczoznawcę – biegłego

13 komentarzy

Czy biegli biorą wyceny nieruchomości “z powietrza”? Czasem nachodzi mnie taka myśl, gdy kolejna nieruchomość nie znajduje na licytacji nabywcy mimo tego, iż cena wywoławcza wynosiła tylko 2/3 sumy oszacowania. Poniższa sprawa może wyznawców takiej “spiskowej” teorii utwierdzić w takich podejrzeniach.

Jako jeden z wierzycieli egzekwujących z nieruchomości, otrzymałem z Sądu Rejonowego w Sanoku (Sygn. akt I Co 1160/10) odpis skargi wierzyciela hipotecznego – banku na czynności komornika. Bank zarzuca rażącą dysproporcję w wycenach dokonanych przez tego samego rzeczoznawcę:

Przeczytaj też: Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika

Skarga wierzyciela na czynność opisu i oszacowanie nieruchomości.

Działając w imieniu wierzyciela, pełnomocnictwo w załączeniu, zaskarżam czynność opisu oszacowania nieruchomości położonej w Sanoku w obrębie ewidencyjnym Olchowce (księga wieczysta KS1S/… prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sanoku), zwanej dalej “nieruchomością” sporządzonego w dniu 20 grudnia 2012r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sanoku …, zarzucając mu naruszenie przepisu par. 136 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 roku w sprawie czynności komorników polegające na niedokładnym zebraniu przez komornika informacji, które miały wpływ na określenie wartości nieruchomości i ustalenie sumy oszacowania ww. według cen innych niż przeciętne ceny sprzedaży podobnych nieruchomości w tej samej okolicy.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o:

1) ustalenie wartości nieruchomości w oparciu o ponowną wycenę nieruchomości sporządzoną przez biegłego sądowego, dopuszczonego przez Sąd,

ewentualnie

2) uchylenie dokonanego opisu i oszacowania oraz zobowiązanie komornika do zmiany oszacowania wartości nieruchomości, w zakresie wskazanym w pkt.1 i dokonanie ponownego oszacowania w oparciu o wycenę sporządzoną przez innego rzeczoznawcę,

3) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z:

– wyceny porównawczej sporządzonej dla celów ustanowienia hipoteki dla wierzyciela na w/w nieruchomościach przez rzeczoznawcę JP w dniu 15.12.2009r.

– z opinii biegłego sądowego na okoliczność ustalenia wartości nieruchomości

4) zasądzenie od Dłużnika na rzecz Wierzyciela kosztów postępowania według norm przepisanych

Przeczytaj też: Odpowiedzialność biegłego sądowego za treść opinii

Uzasadnienie

Komornik Sądowy działający przy Sądzie Rejonowym w Sanoku w dniu 20.12.2012 roku dokonał opisu i oszacowania wartości nieruchomości należącej do dłużnika, położonej w miejscowości Sanok obręb ewidencyjny Olchowce, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą nr KS1S/…. Z przyjętą w oszacowaniu wartością nieruchomości, nie sposób się zgodzić. Bank dysponuje wyceną sporządzoną pod zabezpieczenie kredytu, według której wartość nieruchomości znacznie odbiega od wskazanej przez biegłego w postępowaniu egzekucyjnym. Jest bardzo niewiarygodne, że dwie wyceny tych samych nieruchomości sporządzone w krótkich odstępach czasu (grudzień 2009r. i październik 2012r) mogą odbiegać od siebie tak znacząco. Dopuszczalne są odchylenia pomiędzy poszczególnymi wycenami, które wynikają z upływu czasu, wzrostu cen na rynku, jednak zdaniem wierzyciela dysproporcja w wycenach na poziomie prawie 100% jest na tyle rażąca, że stanowi podstawę do zlecenia sporządzenia ponownej wyceny. W myśl art. 136.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968r. w sprawie czynności komorników (Dz.U.Nr.10 poz.52 z 1968r.) w postępowaniu egzekucyjnym należy ustalić wartość nieruchomości według przeciętnych cen sprzedaży podobnych nieruchomości w tej samej okolicy. Ceny transakcyjne nieruchomości mieszkalnych na terenie, gdzie położona jest nieruchomość nie wykazywały w okresie od 2009 — 2012 roku znaczącego trendu wzrostowego, a nawet naszym zdaniem od połowy 2011 roku nastąpiła stagnacja na rynku i spadek cen, dlatego wg naszej oceny tak wysoko oszacowana wartość nieruchomości nie daje najmniejszej szansy na skuteczną sprzedaż i zaspokojenie wierzycieli.

Dowód: kopia wyciągu z wyceny nieruchomości z dnia 15.12.2009 r.

Dowód: opinia biegłego sądowego w przedmiocie wyceny nieruchomości

W związku z powyższym wierzyciel wnosi jak na wstępie.

Komornik odpowiada do Sądu:

Przeczytaj też: Opis i oszacowanie nieruchomości bez oględzin

W odpowiedzi na skargę … w Sanoku, będącego wierzycielem hipotecznym, na opis i oszacowanie nieruchomości dłużnika położonej w Sanoku, mającej urządzoną księgę wieczystą prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku nr KSIS/… wyjaśnia co następuje.

Zgodnie z art.948 kpc komornik powołał biegłego sądowego i jednocześnie rzeczoznawcę majątkowego JP zam. … do oszacowania przedmiotowej nieruchomości. Biegły został pouczony, że w w oszacowaniu należy osobno podać wartość działki, budowli, budynków, ogrodzenia i innych urządzeń, przynależności i pożytków oraz osobno wartość całej nieruchomości, jak również wartość części nieruchomości, która w myśl art.946 kpc została wydzielona celem wystawienia na licytację. Wartości powyższe należy podać tak z uwzględnieniem, jak i bez uwzględnienia praw, które pozostają w mocy bez zaliczenia na cenę nabycia (użytkowanie, służebność, prawa dożywotnika), oraz wartości praw nie określonych sumą pieniężną obciążającą nieruchomość, w szczególności świadczeń z tytułu takich praw. Ponadto należy ustalić wartość nieruchomości według przeciętnych cen sprzedaży podobnych nieruchomości w tej samej okolicy.

Przeczytaj też: Nierzetelny biegły sądowy

Biegły przedstawił komornikowi operat szacunkowy, który zawiera w.w. składniki, zaś komornik nie jest w stanie zweryfikować, czy nieruchomości przyjęte do porównania są podobne. Komornik dokonując opisu i oszacowania nieruchomości nie dysponuje żadnymi innymi wycenami niż ta przedłożona mu przez biegłego, gdyby tak było, zleciłby biegłemu, by dokonując oszacowania miał na uwadze inną opinię i wyjaśnił różnice (być może różnice w wycenie mają swoje źródło w zastosowaniu odmiennych metod wyceny), tym bardziej że jak wynika z załącznika do skargi obydwie wyceny sporządzał ten sam rzeczoznawca majątkowy.

Ponieważ w swoich czynnościach komornik nie dopatrzył się uchybień, skargi na czynność komornika nie uwzględniam i w załączeniu przekazuję ww. akta egzekucyjne.

Przeczytaj też: Wniosek o dodatkowe oszacowanie nieruchomości jako sposób na uniknięcie licytacji

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

2 czerwca, 2013

Komentarze do 'Prawie 100% różnica w dwóch wycenach nieruchomości dokonanych przez tego samego rzeczoznawcę – biegłego'

Subscribe to comments with RSS

 1. Pomijając już “niekompetencję” biegłych, należy również zwrócić uwagę, że od czasu wyceny do czasu licytacji może upłynąć sporo czasu, co ma znaczenie w przypadku spadających cen nieruchomości.

  Z nieruchomościami jest tak, że nawet 10% obniżka od ceny rynkowej jest atrakcyjna. No właśnie, ale musi być dokonana od ceny rynkowej. Jeśli nieruchomość nie sprzeda się za 2/3, to znaczy, że… wycena nie była rynkowa i chyba warto wówczas wybrać się po odszkodowanie do “wyceniacza” 🙂 Do tego w wycenie nie uwzględnia się takich “felerów nieruchomości” jak np. lokator.

  Mój sposób na egzekucje z nieruchomości jest następujący:

  1. Koniecznie (patrz punkt 2) ogłoszenia muszą być publicznie dostępne w internecie, podobnie jak możliwość udziału w licytacji

  2. Licytacje zaczynają się od złotówki bez ceny minimalnej

  Gwarantuję, że każda nieruchomość się sprzeda, i to bynajmniej nie za “100zł”.

  Przy okazji zaoszczędzimy na koszcie wycen.

  Lech | blog o wekslach

  3 cze 13 o 08:51

 2. Ha, miałem właśnie pomysł na wpis – postulat ceny wywoławczej 1 zł. Tylko dodałbym, że minimalna liczba licytantów musiałaby wynosić np. 500 aby licytacja mogła zostać przeprowadzona. I że ogłoszenie licytacji należałoby tylko do wierzyciela.

  admin

  3 cze 13 o 09:00

 3. No każda nieruchomość licytowana od 1 zł się sprzeda, ale czy suma pozwoli na zaspokojenie wierzycieli? A i dłużnik z długów nie wyjdzie, chociaż mu wszystko zlicytują.

  dino

  4 cze 13 o 21:44

 4. Jeżeli do licytacji przystąpi kilkaset osób (a zapewne tak będzie gdy cena wywoławcza wyniesie 1 zł.) to moim zdaniem zostanie sprzedana za cenę bliską rynkowej.

  admin

  5 cze 13 o 06:23

 5. A jeśli na mieszkaniu jest hipoteka

  kowal

  9 sie 16 o 20:30

 6. Rozumiem że nie Wasza tylko kogoś innego np. banku. Jeżeli jej wartość jest wysoka (zbliżona do wartości nieruchomości), to nie ma sensu abyście prowadzili z niej egzekucję, bo wierzyciel hipoteczny ma pierwszeństwo.

  admin

  9 sie 16 o 20:37

 7. W minionym tygodniu kupilam dom na licytacji komorniczej. Komornik powiedział, że mam się do niego zwrócić dopiero wówczas gdy otrzymam pismo z sądu o przysądzeniu własności. Na moje pytanie o kosztach jakie będę miała w związku z jego udziałem powiedział enigmatycznie – “porozmawiamy w swoim czasie”. Co to znaczy i jakich kwot mogę się spodziewać? Zakup domu poniekąd wyczyścił moje konto i chciałabym byc przygotowana na to co mogę usłyszec od komornika w tzw. “swoim czasie”.

  Aneta

  15 lis 19 o 19:50

 8. Chyba chodzi tylko o opłatę 200 złotych od wniosku o ujawnienie własności w księdze wieczystej – Art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nic mi nie wiadomo o innych kosztach i za co.

  admin

  15 lis 19 o 20:34

 9. Bardzo dziękuje za poprzednią odpowiedź; usłyszałam teraz, że komornik ma prawo do kosztów związanych z przekazaniem mi zakupionego obiektu i to całkiem sporych bo 800,00 zł za 1 pomieszczenie………. Stąd widzę, że to duża kwota się uzbiera.

  Aneta

  15 lis 19 o 20:48

 10. Pierwsze słyszę o czymś takim, co to niby za przepis na to zezwala?ja takowego nie znajduję.

  admin

  15 lis 19 o 20:55

 11. Gdyby ukarać biegłego za taką nierzetelną wycenę, to w mig rozniosłoby się w tym ich środowisku zaczęliby się starać.

  Limonka

  20 lip 21 o 19:37

 12. Już jest precedens. Sąd nakazał biegłej zapłacić odszkodowanie za wadliwą opinię: https://pamietnikwindykatora.pl/odpowiedzialnosc-bieglego-sadowego-za-tresc-opinii/

  admin

  23 lip 21 o 07:20

 13. No to super, teraz będą się bać i odsetek nierzetelnych opinii powinien drastycznie zmniejszyć się.

  Limonka

  29 lip 21 o 05:25

Skomentuj