Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Oszacowanie ruchomości przez komornika lub biegłego

Brak komentarzy

Pytanie: Komornik pozajmował u mnie sporo rzeczy, są to zarówno prywatne jak też firmowe rzeczy, prowadzę jednoosobowo firmę. Komornik ten ma bardzo złe opinie w internecie w tym takie, że sprzedaje za bezcen zajęte rzeczy. Mam pytanie, czy to nie jest tak, że to biegły musi oszacować zajęte rzeczy i że komornik musi zastosować się do wyceny dokonanej przez biegłego?

Odpowiedź: Mowa o ruchomościach a nie o nieruchomości i zgodnie z art. 853 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej (o czym w dalszej części odpowiedzi), komornik, dokonując zajęcia, szacuje wartość zajętych ruchomości i oznacza ją w protokole zajęcia. Jednakże zgodnie z § 2 tegoż art. dłużnikowi przysługuje prawo wniesienia zastrzeżenia do oszacowania wartości dokonanego przez komornika i takie zastrzeżenie powoduje, że komornik musi wyznaczyć biegłego.

A zgodnie z art. 8662 Kodeksu postępowania cywilnego przez biegłego dokonywane jest już pierwsze oszacowanie ruchomości jeżeli są nimi przedmioty o wartości historycznej lub artystycznej lub wyroby ze złota i platyny.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

23 listopada, 2020

Skomentuj