Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Skarga na oszacowanie ruchomości przez komornika

Brak komentarzy

Pytanie: W przepisach jest sporo mowy o skardze do sądu na opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika. A jak to jest w przypadku ruchomości, czy też przysługuje skarga do sądu? Ruchomości oszacowuje nie biegły tylko komornik i według mnie tym łatwiej o nierzetelną wycenę nie wspominając o celowej błędnej wycenie.

Odpowiedź: Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, to komornik szacuje wartość zajętych ruchomości przy dokonywaniu ich zajęcia. Jeżeli dłużnik lub wierzyciel ma zastrzeżenia co do wyceny, to nie wnosi się skargi do sądu na oszacowanie ruchomości lecz wnosi komornikowi do protokołu zastrzeżenia do oszacowania ruchomości przy ich zajęciu a gdyby nie było to możliwe – w terminie trzech dni od dnia doręczenia odpisu protokołu zajęcia. Wówczas komornik musi wyznaczyć do oszacowania biegłego. Na oszacowanie ruchomości dokonane przez biegłego zastrzeżenia ani skarga nie przysługują (w przeciwieństwie do oszacowania nieruchomości której zawsze dokonuje biegły).

Jeżeli wartość zajętej ruchomości według oceny komornika przekracza 25 tys. zł, to komornik nie dokonuje oszacowania lecz od razu wyznacza do tego biegłego.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 grudnia, 2020

Skomentuj