Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wada prawna wierzytelności

6 komentarzy

Pytanie: Wystawiłem jedną wierzytelność firmową na giełdzie wierzytelności w internecie i o dziwo skontaktowała się ze mną firma zainteresowana kupnem tego długu. Jednakże w projekcie umowy cesji wierzytelności zastrzegają, że jeżeli okaże się, że wierzytelność ma wady prawne, to przysługuje im prawo do dokonania cesji zwrotnej czyli odstąpienia od umowy jak rozumiem.

Ta moja należność jest bezspornie udokumentowana – podpisana faktura w niewielkiej części spłacona, ta firma zainteresowana zakupem długu widziała i skan faktury i bankowe potwierdzenie przelewu częściowej zapłaty. Ja wciąż prowadzę zarejestrowaną firmę, dłużnik też wciąż prowadzi firmę. O jakich wadach prawnych wierzytelności może być mowa?

Odpowiedź: O wadach prawnych traktuje art. 5563 kc (kodeksu cywilnego) z którego wynika, że rzecz (w tym wierzytelność) sprzedana ma wadę prawną jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Rozumiem a jeżeli wierzytelność zajął komornik to też jest wada prawna w przypadku jej sprzedaży? Pytam przez ciekawość, ta wierzytelność nie jest zajęta.

Tak, zajęcie komornicze (wszak na rzecz osoby trzeciej) stanowi w tym wypadku wadę prawną wierzytelności.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 lipca, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Wada prawna wierzytelności'

Subscribe to comments with RSS

 1. A wada fizyczna wierzytelności to może być jej sporność na przykład? Albo co innego?

  helmet

  26 lip 22 o 06:11

 2. Art. 5561 § 1 KC mówi, że wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

  Sporność wierzytelności według mnie kwalifikuje się jako jej wada fizyczna.

  admin

  26 lip 22 o 08:14

 3. Podobno jednak cesja wierzytelności zajętej przez komornika prawnie jest dopuszczalna? Jeśli tak, to zajęcie komornicze wierzytelności sprzedawanej nie jest wadą prawną.

  Nazim

  28 lip 22 o 11:18

 4. Jest wadą prawną, bo taka sprzedana wierzytelność pozostaje zajętą i komornik może z niej prowadzić egzekucję chociaż zmieniła właściciela.

  admin

  28 lip 22 o 14:15

 5. A jeżeli ktoś nabył taką zajętą wierzytelność w dobrej wierze, to co? Czy zajęcie pozostanie w mocy?

  Wolf

  31 lip 22 o 11:56

 6. Dobra wiara nie chroni prawa nabywcy w przypadku wierzytelności. A zatem tak, zajęcie pozostaje w mocy.

  admin

  31 lip 22 o 17:08

Skomentuj