Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wada prawna wierzytelności

6 komentarzy

Pytanie: Wystawiłem jedną wierzytelność firmową na giełdzie wierzytelności w internecie i o dziwo skontaktowała się ze mną firma zainteresowana kupnem tego długu. Jednakże w projekcie umowy cesji wierzytelności zastrzegają, że jeżeli okaże się, że wierzytelność ma wady prawne, to przysługuje im prawo do dokonania cesji zwrotnej czyli odstąpienia od umowy jak rozumiem.

Przeczytaj też: Cesja zwrotna wierzytelności

Ta moja należność jest bezspornie udokumentowana – podpisana faktura w niewielkiej części spłacona, ta firma zainteresowana zakupem długu widziała i skan faktury i bankowe potwierdzenie przelewu częściowej zapłaty. Ja wciąż prowadzę zarejestrowaną firmę, dłużnik też wciąż prowadzi firmę. O jakich wadach prawnych wierzytelności może być mowa?

Przeczytaj też: Sprzedaż nieistniejącej wierzytelności

Odpowiedź: O wadach prawnych traktuje art. 5563 kc (kodeksu cywilnego) z którego wynika, że rzecz (w tym wierzytelność) sprzedana ma wadę prawną jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Przeczytaj też: Potrącenie czyli kompensata należności. Znaczenie cesji

Rozumiem a jeżeli wierzytelność zajął komornik to też jest wada prawna w przypadku jej sprzedaży? Pytam przez ciekawość, ta wierzytelność nie jest zajęta.

Tak, zajęcie komornicze (wszak na rzecz osoby trzeciej) stanowi w tym wypadku wadę prawną wierzytelności.

Przeczytaj też: Cesja wierzytelności zajętej przez komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 lipca, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Wada prawna wierzytelności'

Subscribe to comments with RSS

 1. A wada fizyczna wierzytelności to może być jej sporność na przykład? Albo co innego?

  helmet

  26 lip 22 o 06:11

 2. Art. 5561 § 1 KC mówi, że wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

  Sporność wierzytelności według mnie kwalifikuje się jako jej wada fizyczna.

  admin

  26 lip 22 o 08:14

 3. Podobno jednak cesja wierzytelności zajętej przez komornika prawnie jest dopuszczalna? Jeśli tak, to zajęcie komornicze wierzytelności sprzedawanej nie jest wadą prawną.

  Nazim

  28 lip 22 o 11:18

 4. Jest wadą prawną, bo taka sprzedana wierzytelność pozostaje zajętą i komornik może z niej prowadzić egzekucję chociaż zmieniła właściciela.

  admin

  28 lip 22 o 14:15

 5. A jeżeli ktoś nabył taką zajętą wierzytelność w dobrej wierze, to co? Czy zajęcie pozostanie w mocy?

  Wolf

  31 lip 22 o 11:56

 6. Dobra wiara nie chroni prawa nabywcy w przypadku wierzytelności. A zatem tak, zajęcie pozostaje w mocy.

  admin

  31 lip 22 o 17:08

Skomentuj