Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘bezpodstawne wzbogacenie’

Bezpodstawne wzbogacenie wynajmującego mieszkanie

komentarze 4

Pytanie: W skrócie sytuacja wygląda tak:
od października 2022 do końca czerwca 2023 r. wynajmowałam wraz z partnerem mieszkanie od osoby fizycznej. Przytoczę zapisy z umowy dotyczące rozliczeń finansowych:

” 1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz najmu w kwocie 2,860 zł (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych) miesięcznie z góry w terminie do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca na wskazany przez Wynajmującego rachunek bankowy. Więcej… »

Bezpodstawne wzbogacenie – odsetki

komentarzy 6

Pytanie: Czy w roszczeniu z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia należne są też odsetki i jakie to odsetki są oraz od kiedy naliczane? Więcej… »

Cesja wierzytelności z bezpodstawnego wzbogacenia

komentarze 2

Pytanie: Czy przedmiotem cesji wierzytelności może być roszczenie wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia? Więcej… »

Wezwanie do zapłaty – bezpodstawne wzbogacenie – wzór

skomentuj

Pytanie: Nasza firma przez pomyłkę przelała innej firmie 7.600 złotych, telefoniczne i mailowe prośby o zwrot pozostają bez odzewu. Przeczytałem, że mamy tu do czynienia z bezpodstawnym wzbogaceniem. Czy można Pana prosić o wzór wezwania do zapłaty w takiej sytuacji? Nie znalazłem takiego na blogu Pana. Więcej… »

Bezpodstawne wzbogacenie a przywłaszczenie

komentarzy 5

Pytanie: Rok temu wysłaliśmy do naszego kontrahenta omyłkowy przelew w kwocie prawie 13 tys. zł, wezwania do zwrotu nie były skuteczne. Aktualnie już on nie prowadzi firmy, była to jego jednoosobowa działalność. Z doświadczenia wiem, ż egzekucje komornicze w takich przypadkach najczęściej są bezskuteczne więc z powództwa w związku z bezpodstawnym wzbogaceniem chyb a zrezygnujemy. Więcej… »

Bezpodstawne wzbogacenie – przedawnienie

komentarze 2

Pytanie: Po jakim czasie następuje przedawnienie bezpodstawnego wzbogacenia? Prawie trzy lata temu otrzymaliśmy od naszego wtedy klienta pomyłkowy przelew, do tej pory nie upomniał się o zwrot. Nawet nie wiemy czy jeszcze żyje, był chory wtedy. My dopiero niedawno zorientowaliśmy się, że ten przelew jest omyłkowy, nienależny. Więcej… »

Bezpodstawne wzbogacenie – nakaz zapłaty

komentarze 3

Pytanie: Nasza firma dokonała omyłkowego przelewu na konto naszego byłego kontrahenta, jest to kwota około 3 tys. zł. Było wezwanie do zapłaty, brak odzewu, następnie wykonaliśmy telefon, powiedział że sprawdzi i zwróci ale na tym koniec, nie zwrócił. Rozważamy wniesienie pozwu w związku z bezpodstawnym wzbogaceniem ale czy obowiązkowa będzie postępowanie zwykłe – rozprawa czy może sąd wyda nakaz zapłaty? Więcej… »

Bezpodstawne wzbogacenie i brak obowiązku zwrotu

komentarzy 14

Pytanie: Jak się bronić będąc pozwanym o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia? Podobno jest tak, że jeżeli wydam pieniądze bezpodstawnie mi przelane, to nie muszę zwracać pieniędzy? Więcej… »

Wezwanie do zwrotu błędnie przelanych środków

komentarzy 7

Pytanie: Dokonując płatności firmowych omyłkowo wysłałam przelew do byłego kontrahenta, współpraca zakończyła się z niezbyt miłej atmosferze i tak jak tego się obawiałam, uchyla się od zwrotu pieniędzy bezczelnie twierdząc, że taki przelew do niego nie doszedł. Kwota nie jest mała, to prawie dwa tysiące złotych. Czy mogę Pana prosić o pomoc w sformułowaniu wezwania do zwrotu pieniędzy z tego nienależnego przelewu? Więcej… »

Podwójna zapłata długu

komentarzy 5

Pytanie: Bardzo proszę o pomoc w kwestii co robić dalej. Krótki opis sprawy. Zalegałam z płatnościami za abonament telewizji satelitarnej. W ostateczności dług wyniósł 600 zł. Wierzyciel złożył pozew i dnia 18.09.13 został wydany nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzule wykonalności z dnia dnia 14.11.13. Zapłaty należności głównej tj. 600 dokonałam na rachunek telewizji jeszcze przed wydaniem nakazu zapłaty tj. dnia 12.09.13. Mimo to wierzyciel skierował sprawę do komornika. Wszystkie listy związanie z informacjami na temat prowadzonej egzekucji były dostarczane pod nieaktualny adres zamieszkania. Więcej… »