Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Sprzedaż wierzytelności w trakcie egzekucji komorniczej

Brak komentarzy

Pytanie: A co z sytuacją, kiedy roszczenie mojego wierzyciela zostanie sprzedane firmie zewnętrznej? Jedna z osób informuje otwarcie o takim rozwiązaniu. Czy w tej sytuacji, gdy aktualny wierzyciel straci tytuł do prowadzenia egzekucji komornik działający na jego wniosek nie powinien umorzyć egzekucji z urzędu? Co wtedy z kosztami?

Przeczytaj też: Czy komornik może sprzedać dług firmie windykacyjnej?

Odpowiedź: Jeżeli dług zostanie sprzedany a nabywca czyli nowy wierzyciel nie zdecyduje się na wstąpienie za zbywcę do postępowania egzekucyjnego, to zbywca wierzytelności musi wnieść o umorzenie egzekucji i komornik obciąży go opłatą 5%: Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela – koszty

Nabywca wierzytelności może jednak jak wyżej zasygnalizowałem wstąpić do egzekucji w miejsce zbywcy wierzytelności bez konieczności umarzania postępowania egzekucyjnego: Zmiana wierzyciela w toku egzekucji i wtedy komornik nikogo tą opłatą od pozostającego roszczenia nie obciąży.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 września, 2022

kategoria windykacja

tag ,

Skomentuj