Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Sprzedaż nieistniejącej wierzytelności

2 komentarze

Pytanie: Mam krótkie pytanie. Czy sprzedaż nieistniejącej wierzytelności jest oszustwem w rozumieniu przepisów prawa karnego?

Odpowiedź: Jeżeli rzekoma wierzytelność jest całkowicie fikcyjna, rzekomy dłużnik w ogóle nie ma wiedzy o swym rzekomym długu, nie zawarł z rzekomym wierzycielem żadnej, w tym nawet ustnej umowy na podstawie której mogłaby powstać wierzytelność, to tak bezsprzecznie sprzedaż takiej fikcyjnej wierzytelności jest oszustwem.

Przeczytaj też: Wada prawna wierzytelności

Co innego natomiast w przypadku wierzytelności która okaże się sporną, co do której postępowanie sądowe zakończy się oddaleniem powództwa o jej zapłatę. Wówczas można też uznać, że wierzytelność nie istnieje ale jeśli zbywca nie zataił przed nabywcą istotnych faktów, dokumentów czyli nie wprowadził go w błąd, wówczas zbycie takiej, jak się później okazało, nieistniejącej wierzytelności, nie jest to oszustwem.

Przeczytaj też: Cesja zwrotna wierzytelności

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

31 lipca, 2022

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Sprzedaż nieistniejącej wierzytelności'

Subscribe to comments with RSS

  1. Wierzytelności na którą nie ma dowodów żadnych czyli jest tylko sama faktura bez podpisu, nie kupuje się. Tylko głupek kupi taką wierzytelność.

    Jaro

    2 sie 22 o 08:23

  2. takich osób może być całkiem sporo. Dość powszechne jest mniemanie, że jeżeli sprzedawca wpisał fakturę w przychód, to to jest dowód… A to oczywiście nie oznacza automatycznie, że nabywca wpisał ją w koszty uzyskania przychodu.

    admin

    2 sie 22 o 09:07

Skomentuj