Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Cesja wierzytelności z bezpodstawnego wzbogacenia

Brak komentarzy

Pytanie: Czy przedmiotem cesji wierzytelności może być roszczenie wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia?

Przeczytaj też: Wezwanie do zapłaty – bezpodstawne wzbogacenie – wzór

Odpowiedź: Tak, przepisy nie zabraniają zawarcia umowy przelewu wierzytelności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

To jeśli komornik ściągnął ode mnie kwotę i przekazał wierzycielowi po czym powództwo zostało oddalone (wniosłem o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty), to mogę sprzedać tą wierzytelność z tytułu jego bezpodstawnego wzbogacenia?

Przeczytaj też: Bezpodstawne wzbogacenie a przywłaszczenie

Tak, przysługuje Panu w stosunku do tamtej tamtej osoby wierzytelność która nie jest objęta ustawowym zakazem cesji i może Pan ją sprzedać. Ma Pan już zainteresowanego nabyciem tej wierzytelności? Czy dłużnikiem jest firma / osoba prowadząca działalność gospodarczą?

Jeszcze nie mam. Nie, dłużnik to osoba pracująca w zakładzie pracy, nie prowadzi firmy.

No to znalezienie zainteresowanego kupnem takiej wierzytelności może być niełatwe a nawet nieosiągalne: Jak sprzedać dług osoby fizycznej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 stycznia, 2023

kategoria windykacja

tag

Skomentuj