Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Brak zawiadomienia dłużnika o cesji wierzytelności

3 komentarze

Pytanie: Czy cesja wierzytelności jest ważna jeśli dłużnik nie został zawiadomiony o cesji? Znaczy czy jest ważna zanim dłużnik zostanie o niej zawiadomiony? Ewentualnie, czy brak zawiadomienia dłużnika o cesji niesie za sobą jakieś konsekwencje?

Przeczytaj też: Zawiadomienie dłużnika o cesji wierzytelności

Odpowiedź: Umowa cesji wierzytelności jest ważna mimo niepowiadomienia o niej dłużnika i to nawet wówczas, gdy w umowie został sprecyzowany obowiązek powiadomienia go o cesji. Jak chodzi o konsekwencje braku zawiadomienia dłużnika o cesji, to należy wskazać art. 512 kc (kodeksu cywilnego) który stanowi, że dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie.

Przeczytaj też: Cesja wierzytelności bez zgody dłużnika

Jeżeli zatem dłużnik nie wie o tym że jego dług został sprzedany i spłaci dług dawnemu wierzycielowi, to ta spłata jest skuteczna w odniesieniu do nabywcy który nie ma prawa żądać od dłużnika aby ten jeszcze raz dokonał zapłaty jemu – nabywcy. Chcąc uzyskać w takiej sytuacji spłatę nabytej wierzytelności, powinien zwrócić do zbywcy który tę spłatę otrzymał, aby przekazał pieniądze jemu – nabywcy wierzytelności.

Przeczytaj też: Cesja części wierzytelności

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

31 lipca, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Brak zawiadomienia dłużnika o cesji wierzytelności'

Subscribe to comments with RSS

 1. To ważne, bo ten i ów zbywca któremu dłużnik zapłacił nie wiedząc o cesji, nieraz nie przekazał nabywcy pieniędzy a egzekucja była bezskuteczna.

  Anonim

  31 lip 22 o 10:44

 2. Pozostaje ewentualnie zgłosić zawiadomienie o przywłaszczeniu, przywłaszczenie cudzej powierzonej rzeczy ruchomej (pieniądze to rzecz ruchoma) zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

  Jakub

  31 lip 22 o 16:34

 3. W tym przypadku nie będzie to rzecz powierzona zatem będzie to co najwyżej art. 284 § 1 kk i kara do 3 lat pozbawienia wolności a nie do 5 lat.

  admin

  31 lip 22 o 17:11

Skomentuj