Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘cesja’

Jak zarobić na kupnie długów

komentarze 2

Pytanie: Piszę jako do bardziej doświadczonego kolegi. Posiadam 5 letnie w windykacji należności (teren) oraz egzekucji komorniczej. Skończyłem prawo. Oprócz pracy zawodowej pomagałem znajomym odzyskać swoje pieniądze. Ostatnio wpadłem na pomysł aby zająć się kupowaniem i windykacją należności na własny rachunek. Proszę o informację czy ma to sens a jeżeli tak to skąd kupować długi i za jaki % ich wartości. Chodzi mi bardziej o pojedyncze wierzytelności niż całe pakiety. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Odpowiedzialność cedenta za wypłacalność dłużnika

1 komentarz

Pytanie: Miałem wierzytelność pożyczkową wobec kolegi. Kwota dla mnie duża, 25000 PLN. Kiedyś jeszcze dawno przed udzieleniem mu pożyczki pomógł mi on w jednej bardzo ważnej sprawie i gdy nie spłacał mi tej pożyczki to było mi bardzo niezręcznie. Nie chciałem prowadzić przeciwko niemu windykacji w pamięci dalej mając to co kiedyś dla mnie zrobił a on mnie przepraszał i zaręczał, że mnie spłaci jak trudny okres w jego firmie minie, jak inwestycje zaczną przynosić zyski. Potrzebowałem jednak pieniędzy i powiedziałem mu, że spróbuję sprzedać dług ale będę uważał bardzo na to, żeby nie sprzedać niebezpiecznym ludziom. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Powierniczy przelew wierzytelności a cesja

komentarzy 5

Pytanie: Jaka jest różnica prawna pomiędzy powierniczym przelewem wierzytelności a cesją wierzytelności. Wiem, że w tym pierwszym przypadku nie dochodzi do sprzedaży długu i że jest to umowa w celu zlecenia windykacji ale czy cesjonariusz w obydwu tych przypadkach ma takie same prawa przed sądem i innymi instytucjami zwłaszcza przed komornikiem, przed organami ścigania? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Powierniczy przelew wierzytelności a legitymacja procesowa

komentarze 4

Pytanie: Znalazłem firmę windykacyjną która nie pobiera żadnych zaliczek i przedstawiła dobre referencje. proponuje jednak dziwną umowę to znaczy powierniczy przelew wierzytelności uzasadniając ją tym, że właściciel firmy w razie bezskutecznej windykacji sądowej może wystąpić jako powód na drogę sądową i otrzymać nakaz zapłaty a następnie jako wierzyciel występować w egzekucji komorniczej. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Sprzedaż długu – za jaki procent?

komentarzy 18

Pytano mnie nieraz o to, za jaki procent kwoty można sprzedać dług. Niejeden wierzyciel spodziewał się wysokiej zapłaty z racji tego, że ma już taką wierzytelność stwierdzoną prawomocnym wyrokiem (nakazem zapłaty) ale jakby nie uświadamiając sobie wagi tego, że komornik tego nie był w stanie ściągnąć. Zasadniczo takie wierzytelności skupują podobno za … 5 – 10% wartości… Podobno po to aby wykorzystać to do robienia kosztów. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Cesja wierzytelności bez zgody konsumenta

1 komentarz

Pytanie: Kiedyś napisał Pan, że do cesji długu nie jest potrzebna zgoda dłużnika: https://pamietnikwindykatora.pl/cesja-wierzytelnosci-bez-zgody-dluznika/ chyba, że w umowie pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem zapisano, że zgoda dłużnika jest potrzebna. Jednak pełna treść przepisu Art. Art. 509 § 1 kc jest taka: “Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.” Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Cesja wierzytelności a hipoteka

1 komentarz

Pytanie: Mam zabezpieczoną na hipotece pożyczkę której udzieliłem szwagrowi kolegi. Termin zapłaty minął, mnie jakoś niezręcznie wszczynać windykację i chcę ten dług – wierzytelność sprzedać. Co z hipoteką w przypadku takiej cesji wierzytelności, czy zabezpieczenie to przechodzi na nabywcę wierzytelności? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Sprzedaż długu alimentacyjnego

1 komentarz

Pytanie: Egzekucja alimentów od byłego męża to udręka w większości bezskuteczna. Słyszałam, że są firmy windykacyjne które zajmują się skupowaniem długów, czy to prawda i czy mogłabym w imieniu dziecka taki narosły dług sprzedać? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy cesja wierzytelności może być nieodpłatna?

komentarze 3

Pytanie: Wyjeżdżam na rok za granicę i chcę powierzyć koledze windykację pożyczki której udzieliłem mojej byłej dziewczynie. Ten kolega ma trochę doświadczenia w windykacji, uzyskałby w sądzie nakaz zapłaty i przekazałby do egzekucji komorniczej pilotując ją. On w tym celu proponuje cesję wierzytelności ale nie chce ode mnie żadnego wynagrodzenia ani ja od niego żadnej zapłaty za sprzedanie tej wierzytelności, chodzi tylko o to żeby mógł działać w pełni jako wierzyciel. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy sprzedaż długu jest legalna?

komentarze 3

Pytanie: Pożyczkobiorca (znajomy z poprzedniego miejsca pracy) grozi, że sprzeda ten mój dług. Czy sprzedaż długu jest legalna? Można sprzedać czyjś dług komukolwiek bez zgody dłużnika, na przykład bandziorom? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: