Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘cesja’

Sprzedaż długu alimentacyjnego

1 komentarz

Pytanie: Egzekucja alimentów od byłego męża to udręka w większości bezskuteczna. Słyszałam, że są firmy windykacyjne które zajmują się skupowaniem długów, czy to prawda i czy mogłabym w imieniu dziecka taki narosły dług sprzedać? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy cesja wierzytelności może być nieodpłatna?

komentarze 3

Pytanie: Wyjeżdżam na rok za granicę i chcę powierzyć koledze windykację pożyczki której udzieliłem mojej byłej dziewczynie. Ten kolega ma trochę doświadczenia w windykacji, uzyskałby w sądzie nakaz zapłaty i przekazałby do egzekucji komorniczej pilotując ją. On w tym celu proponuje cesję wierzytelności ale nie chce ode mnie żadnego wynagrodzenia ani ja od niego żadnej zapłaty za sprzedanie tej wierzytelności, chodzi tylko o to żeby mógł działać w pełni jako wierzyciel. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy sprzedaż długu jest legalna?

komentarze 3

Pytanie: Pożyczkobiorca (znajomy z poprzedniego miejsca pracy) grozi, że sprzeda ten mój dług. Czy sprzedaż długu jest legalna? Można sprzedać czyjś dług komukolwiek bez zgody dłużnika, na przykład bandziorom? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Cesja wierzytelności bez zgody dłużnika

komentarze 3

Pytanie: Pożyczyłem pieniądze od powiedzmy, kolegi mojego kolegi. Po fakcie dowiedziałem się, że pożyczkobiorca zna różnych ludzi w tym również z półświatka. Nie jestem pewny czy będę w stanie zwrócić pożyczkę za rok jak w umowie ustaliliśmy. Boję się na ten wypadek, że wtedy sprzeda dług jakimś łobuzom. Czy nie jest tak, że do cesji wierzytelności potrzebna jest zgoda dłużnika? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zmiana wierzyciela a klauzula wykonalności

komentarze 3

Niektórzy nowi wierzyciele tzn. po nabyciu wierzytelności na podstawie umowy cesji, są zdezorientowani – nie wiedzą, czy w celu egzekucji komorniczej takiej wierzytelności muszą w sądzie uzyskać klauzulę wykonalności na siebie czy może wystarczy im dokument cesji wierzytelności z podpisami poświadczonymi notarialnie. Niektórzy z nich nawet dopatrują się rzekomej sprzeczności pomiędzy art. 788 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego i art. Art. 8042 Kodeksu postępowania cywilnego. A żadna sprzeczność nie istnieje i aby to zrozumieć, wystarczy wiedzieć, czym różni się tytuł egzekucyjny od tytułu wykonawczego. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Cesja wierzytelności a przedawnienie

komentarzy 8

Już kilka razy zostałem zapytany o to, czy cesja wierzytelności powoduje przerwanie biegu przedawnienia długu. Przypadki przerwania biegu przedawnienia roszczenia ustawodawca wskazał w art. 123 Kodeksu cywilnego. I tak też, bieg przedawnienia przerywa się: Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Sprzedaż długu przez bank a BIK

komentarzy 6

Pytanie: Taki temat póki co tylko teoria. Załóżmy, że jest bardzo przeterminowany bankowy kredyt gotówkowy i kredytobiorca widnieje w BIK z informacją o zaległości w spłacie kredytu. Co się stanie, gdy ten dług bank sprzeda jakiejś firmie windykacyjnej wcale z bankiem niezwiązanej? Czy dłużnik będzie wciąż widniał w BIK wpisany przez bank albo ze zmianą wierzyciela znaczy się będzie widniał w BIK z informacją o tym, ze nastąpiło przejście wierzytelności na firmę windykacyjną? Więcej… »

kategoria: kredyty

tag:

Czy dłużnik może sprzedać swój dług?

komentarze 2

Pytanie: Pracowałam w sklepie mięsnym, uległam w czasie pracy wypadkowi. Zgłosiłam to mojemu kierownikowi ale, sprawa ta nie została przekazana dalej tzw. do Firmy. Opisuje to ponieważ przez to zaczęły się moje kłopoty. Mam kredyt i kiedy poszłam na chorobowe, nie mogłam spłacać kredytu w takiej sumie jaką wyznaczył mi Bank. Spłacałam oczywiście z chorobowego, ale to były małe środki. Bank oddal sprawę mojego zadłużenia do komornika. Znajoma powiedziała mi ze można sprzedać swój dług, to prawda? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Upublicznianie długu jako metoda windykacji

skomentuj

Co zrobić gdy egzekucja komornicza naszej należności (na przykład prywatnej pożyczki albo należności za towar) jest bezskuteczna a dłużnik ma się dobrze, śmieje się, bo dochody i majątek ukrywa? Takich dłużników jest sporo. Często jedynym sposobem na nich jest upublicznianie ich długu z podaniem ich pełnych danych osobowych. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Zarzuty pozwanego wobec nabywcy wierzytelności

skomentuj

Pytanie: Prowadzę firmę handlującą meblami. Kolega też z branży meblowej ma kłopoty finansowe, był mi też winien za dostawę, zgodziłem się na cesję wierzytelności jego dłużnika zamiast na zapłatę i teraz wożę się z tą wierzytelnością, bo dłużnik ani myśli zapłacić. Pozwałem go do e-sądu ale zrobił sprzeciw, wynajął sobie adwokata. Adwokat w sprzeciwie od nakazu zapłaty napisał, że poprzednie partie mebli od tego mojego kolegi były wadliwe, że kolega nie reagował na reklamacje i że pozwany musiał naprawić te meble w końcu na własny koszt i że ten koszt jest w sumie taki wysoki jak moja wierzytelność. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: