Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kategoria ‘windykacja’

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny

1 komentarz

Pytanie: Czy takie zastrzeganie przez komorników na obwieszeniu o licytacji nieruchomości albo ruchomości że “Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny” jest zgodne z prawem? Więcej… »

Rażące pokrzywdzenie dłużnika

1 komentarz

Pytanie: Mam dług który egzekwuje komornik. Słyszałem nieraz pojęcie “rażące pokrzywdzenie dłużnika” w kontekście postępowania egzekucyjnego czyli krzywdzącym jest komornik i będące podstawą skargi. W jakiej sytuacji może mieć miejsce rażące pokrzywdzenie dłużnika? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Ile czasu od oszacowania do licytacji?

komentarzy 5

Pytanie: W przyszłym tygodniu ma się odbyć opis i oszacowanie naszego mieszkania przez biegłego sądowego oczywiście do licytacji komorniczej. I tu moje pytanie, ile jest mniej więcej czasu od oszacowania do licytacji? Liczę na pożyczkę od kolegi zza granicy którą spłaciłbym dług w całości tylko nie wiem czy mi jej zdąży udzielić przed licytacją. Czy to prawda, że już dwa tygodnie po oszacowaniu komornik wyznacza termin licytacji? Więcej… »

Apelacja złożona do niewłaściwego sądu

komentarze 2

Pytanie: A jeżeli apelacja od wyroku zostanie wniesiona do niewłaściwego sądu albo wydziału sądu i ten sąd przekaże apelację do sądu właściwego już po terminie, to czy zostanie zwrócona mi jako wniesiona po terminie? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Sprzedaż wierzytelności w trakcie egzekucji komorniczej

skomentuj

Pytanie: A co z sytuacją, kiedy roszczenie mojego wierzyciela zostanie sprzedane firmie zewnętrznej? Jedna z osób informuje otwarcie o takim rozwiązaniu. Czy w tej sytuacji, gdy aktualny wierzyciel straci tytuł do prowadzenia egzekucji komornik działający na jego wniosek nie powinien umorzyć egzekucji z urzędu? Co wtedy z kosztami? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Zapłata przedawnionego długu

1 komentarz

Pytanie: A jak to jest w przypadku gdy ktoś zapłaci przedawniony dług? Czy może wtedy żądać od wierzyciela zwrotu zapłaconego długu wskazując jako podstawę prawną bezpodstawne wzbogacenie? zakładamy, że dokonał zapłaty tego przedawnionego roszczenia nie wiedząc, nie sprawdziwszy, że jest już przedawnione. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Ugoda z wierzycielem a koszty komornicze

komentarze 4

Pytanie: Chcę porozumieć się z wierzycielami w zakresie spłaty zobowiązań. W umowie chciałbym zawrzeć zapis o umorzeniu egzekucji komorniczej dzięki czemu mógłbym zacząć prowadzić działalność i powoli stawać na nogi. Nie wiem z jakimi kosztami będą musieli liczyć się wierzyciele, a z pewnością będą to rozpatrywać. Czy jest Pan w stanie mi podpowiedzieć jak to wygląda? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Pozew do niewłaściwego sądu a przedawnienie

skomentuj

Pytanie: Właśnie zorientowałem się, że wniosłem pozew do niewłaściwego miejscowo sądu. Przeczytałem gdzieś na jakimś forum, że w takiej sytuacji sąd niewłaściwy przekaże pozew temu właściwemu. Tylko że problem w tym, że roszczenie będzie już wtedy przedawnione gdyż powództwo wniosłem na dwa dni przed upływem okresu przedawnienia. Chyba że przedawnienie nie będzie płynąc mimo wniesienia pozwu do niewłaściwego sądu? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Ugoda pozasądowa a przedawnienie

komentarze 2

Pytanie: Czy to prawda, że zawarcie ugody wierzyciela z dłużnikiem u notariusza powoduje obok przerwania biegu przedawnienia to jeszcze wydłużenie okresu przedawnienia do sześciu lat od podpisania takiej notarialnej ugody? Dług jeszcze nie został skierowany do windykacji sądowej, jest to należność związana z prowadzeniem działalności gospodarczej przez obie strony. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy komornik może przyjść z wierzycielem?

1 komentarz

Pytanie: Złożyłem wniosek o egzekucję z ruchomości dłużnika w mieszkaniu ponieważ egzekucja z wszelkich ewentualnych wierzytelności nie przyniosła żadnego efektu. Przeczytałem w tym blogu, że komornicy często odstępują od zajęcia ruchomości które według nich wartości handlowej nie posiadają co wydaje mi się dyskusyjne. Mam w związku z tym pytanie, czy ja będąc wierzycielem mogę przyjść z komornikiem do dłużnika znaczy, czy dłużnik ma prawo wpuścić tylko komornika a mnie nie? Więcej… »