Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kategoria ‘windykacja’

Pełnomocnik w egzekucji administracyjnej

komentarze 2

Pytanie: Czy to prawda, że w egzekucji administracyjnej pełnomocnictwa można udzielić komukolwiek? Nie musi to być ani adwokat ani radca prawny ani osoba najbliższa? Oczywiście chodzi o pełnomocnictwo udzielone przez dłużnika. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Bezpodstawne wzbogacenie – odsetki

komentarzy 6

Pytanie: Czy w roszczeniu z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia należne są też odsetki i jakie to odsetki są oraz od kiedy naliczane? Więcej… »

kategoria: windykacja

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej – właściwość sądu

komentarze 2

Pytanie: Komornik wyegzekwował należność z mojego konta bankowego za jednym zajęciem znaczy od razu. Pobrał dodatkowo 10% opłaty egzekucyjnej co w tym wypadku jest prawie 1300 złotych. Chcę złożyć wniosek o obniżenie tej opłaty egzekucyjnej ponieważ nakład pracy komornika był prawie żaden. Tylko nie wiem jaka tu jest właściwość sądu? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zawieszenie egzekucji administracyjnej po wniesieniu zarzutu

komentarzy 8

Pytanie: Czy jest możliwe zawieszenie egzekucji administracyjnej na wniosek dłużnika który wniósł zarzut w sprawie tej egzekucji otrzymawszy tytuł wykonawczy i po zajęciu rachunku bankowego? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Złożenie wykazu majątku przez pełnomocnika

komentarze 2

Pytanie: Jeśli dłużnik przebywa za granicą, to czy jego pełnomocnik- adwokat może złożyć za niego wykaz majątku z przyrzeczeniem, gdy zapis w pełnomocnictwie brzmi – prowadzenia wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Doręczenie protokołu z czynności egzekucyjnych

komentarze 2

Pytanie: Czy komornik na mój wniosek pisemny o doręczenie mi odpisów wszystkich protokołów z czynności egzekucyjnych dotychczas przeprowadzonych w stosunku do tego dłużnika, był zobowiązany mi te odpisy przesłać? Od wniesionego wniosku mija już 10 miesiąc lecz jak dotąd nie otrzymałem tych odpisów. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Postępowanie zabezpieczające a złożenie wykazu majątku

komentarze 2

Pytanie: Czy jeśli we wniosku egzekucyjnym o wykonanie zabezpieczenia na podstawie udzielonego przez sąd zabezpieczenia roszczeń przed złożeniem pozwu, wskazałem sposoby egzekucji tj.
– z rachunków bankowych o numerach …., tu podane numery kont
– z ruchomości znajdujących się tu, adres zamieszkania dłużnika,
to czy komornik musiał wezwać dodatkowo (miał taki obowiązek ) dłużnika do wykazania majątku z przyrzeczeniem, czy też nie miał takiego obowiązku? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Skarga na czynności komornika a wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej

komentarze 2

Pytanie: Czy wniosek dłużnika o obniżenie opłaty egzekucyjnej jest uwarunkowany formalnie tymi samymi przepisami co skarga na czynności komornika? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zajęcie konta bankowego i emerytury przez komornika

komentarze 2

Pytanie: Czy zajęcie przez komornika jednocześnie emerytury i konta bankowego jest zgodne z przepisami? Dodam, że na to konto wpływa właśnie emerytura z ZUS. Więcej… »

Doręczenie komornicze za granicę

komentarze 2

Pytanie: Dłużnik w trakcie egzekucji wyjechał za granicę. Czy polski komornik który do tej pory prowadził egzekucję w swoim rewirze może ją dalej prowadzić i wysyłać pisma na zagraniczny adres tego dłużnika? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: