Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przedawnienie zasądzonych odsetek należnych w przyszłości

4 komentarze

Pytanie: Chciałbym zapytać o przedawnienie odsetek za opóźnienie powstałych po prawomocnym wyroku sądu. Wiem, że odsetki za opóźnienie przedawniają się po 3 latach. Mam jednak wątpliwość czy ma tu zastosowanie regulacja, że przedawnienie następuje pod koniec roku czy też ta regulacja nie ma w tym przypadku zastosowania i przedawnienie liczymy do konkretnej daty?

Przeczytaj też: Przedawnienie odsetek

Odpowiedź: Odsetki to roszczenia okresowe a zgodnie z art. 125 § 1 kodeksu cywilnego zasądzone roszczenia okresowe należne w przyszłości przedawniają się z upływem trzech lat. W przepisie tym (w przeciwieństwie do art. 118 kodeksu cywilnego) brak zapisu o tym, że koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego zatem należy uznać, że w opisanym przypadku przedawnienie liczymy do konkretnej daty – wynosi równe trzy lata.

Przeczytaj też: Odsetki od kosztów procesu w nakazie zapłaty

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 października, 2023

Komentarze do 'Przedawnienie zasądzonych odsetek należnych w przyszłości'

Subscribe to comments with RSS

 1. A jeżeli w przeszłości takie przyszłe odsetki stały się już wymagalne, to jaki jest czas ich przedawnienia?

  Anonim

  16 lut 24 o 10:38

 2. Jeżeli po wydaniu wyroku narosły, to też trzyletni termin przedawnienia.

  admin

  16 lut 24 o 18:05

 3. Przepis brzmi:

  “Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.”

  Skoro odsetki przedawniają się po 3 latach to jednak zastosowanie powinna mieć zasada o końcu roku. No chyba że jest jakiś przepis szczególny a jeśli tak to jaki?

  gal

  1 mar 24 o 00:52

 4. Tak, ale jak wskazano w poradzi wyżej, wskazany przez Pana przepis – art. 118 kc – dotyczy odsetek niezasądzonych natomiast odsetek zasądzonych dotyczy przepis art. 125 § 1 kc.

  admin

  1 mar 24 o 08:26

Skomentuj