Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przedawnienie zasądzonych odsetek należnych w przyszłości

Brak komentarzy

Pytanie: Chciałbym zapytać o przedawnienie odsetek za opóźnienie powstałych po prawomocnym wyroku sądu. Wiem, że odsetki za opóźnienie przedawniają się po 3 latach. Mam jednak wątpliwość czy ma tu zastosowanie regulacja, że przedawnienie następuje pod koniec roku czy też ta regulacja nie ma w tym przypadku zastosowania i przedawnienie liczymy do konkretnej daty?

Odpowiedź: Odsetki to roszczenia okresowe a zgodnie z art. 125 § 1 kodeksu cywilnego zasądzone roszczenia okresowe należne w przyszłości przedawniają się z upływem trzech lat. W przepisie tym (w przeciwieństwie do art. 118 kodeksu cywilnego) brak zapisu o tym, że koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego zatem należy uznać, że w opisanym przypadku przedawnienie liczymy do konkretnej daty – wynosi równe trzy lata.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 października, 2023

Skomentuj