Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Nadpłata najemcy w spółdzielni mieszkaniowej

Brak komentarzy

Pytanie: Przez rok wynajmowałam mieszkanie 31 sierpnia wygasła umowa i opuściłam mieszkanie. Na koncie spółdzielni są duże nadpłaty które się uzbierały przez ten rok. Jak mogę to ująć w wezwaniu do zwrotu kaucji żeby właściciel mieszkania rozliczył moja nadpłatę w spółdzielni?

Odpowiedź: Wezwanie do zwrotu kaucji to jedno a wezwanie do zwrotu nadpłaty to drugie roszczenie i ująłbym je w osobnym wezwaniu do zapłaty – zwrotu .

Spółdzielnie nie zwracają nadpłat tylko zaliczają je na poczet przyszłych rozliczeń. Z uwagi na powyższe należałoby wezwać właściciela mieszkania do zwrócenia Pani tych nadpłat jako że stał się on bezpodstawnie wzbogacony Pani kosztem – przyszłe rachunki za media zostaną pomniejszone o tę nadpłatę. Art. 405 kodeksu cywilnego stanowi, że kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. I w wezwaniu do zwrotu nadpłat podaje Pani jako podstawę prawną ww. przepis.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 października, 2023

kategoria windykacja

tag

Skomentuj