Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Okres czasu od wypowiedzenia umowy o kredyt do zajęcia konta przez komornika

skomentuj

Pytanie: Ile mniej więcej czasu trwa zajęcie konta osobistego przez komornika od dnia wypowiedzenia umowy kredytowej? Chodzi o kredyt bankowy (w Meritum Banku).

Odpowiedź: Okres ten zależy między innymi od terminu wypowiedzenia kredytu. Zgodnie z art. 75 ust. 2 Prawa bankowego termin ten nie może być krótszy niż 30 dni, trzeba by sprawdzić czy w umowie o kredyt nie wpisano dłuższego terminu wypowiedzenia. Dopiero po upływie terminu wypowiedzenia kredytu bank może przystąpić do procedury zmierzającej uzyskanie tytułu wykonawczego i skierowania do komornika wniosku egzekucyjnego. Bankowy tytuł egzekucyjny bank sam wystawia, może to zrobić „od ręki”. Następnie musi skierować taki BTE do sądu celem nadania mu klauzuli wykonalności. Zgodnie z art. 781(1) Kodeksu postępowania cywilnego, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia. Tak powinno być, ale w moich sprawach w przeszłości jako windykator zazwyczaj doświadczyłem znacznie dłuższego oczekiwania na nadanie klauzuli wykonalności.

Dysponując już BTE zaopatrzonym przez sąd w klauzulę wykonalności, bank może już skierować wniosek egzekucyjny do komornika. Jeżeli komornik otrzyma we wniosku egzekucyjnym numer konta bankowego dłużnika, to może od razu wysłać do banku zajęcie a jeżeli będzie musiał znaleźć np. poprzez system OGNIVO, to może nieco potrwać, nie wiem dokładnie jak długo. Komornik może uzależnić dokonanie czynności egzekucyjnych od otrzymania od banku zaliczek. W praktyce reakcja ze strony komorników na wysłany przeze mnie wniosek egzekucyjny, to kilka dni – wezwanie mnie do wpłacenia zaliczek. Po ich otrzymaniu przelewem, komornicy zwykle w ciągu kilku dni rozpoczynali egzekucję i zajęcie konta bankowego tudzież poszukiwanie tegoż to zazwyczaj pierwsza czynność komornika.

Nasuwa się jednak pytanie, czy bank od razu będzie parł do egzekucji komorniczej. Nie wiem. Kiedyś na jakimś forum ktoś napisał, że od wypowiedzenia kredytu do zajęcia konta upłynęło około pół roku.

11/02/2015

Skomentuj