Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Komornik a dane osobowe osoby trzeciej

4 komentarze

Pytanie: Dostałem nowe pismo od komornika ( załącznik ) zaczyna mnie dociskać, właśnie się biorę za odpisywanie. Mam pytanie, czy może on żądać ode mnie tych danych teleadresowych do właściciela mieszkania które wynajmuję ?

Przeczytaj też: Czy komornik może wejść do wynajmowanego mieszkania?

Odpowiedź: Akurat danych osobowych właściciela lokalu to według mnie ma prawo od Pana zażądać ponieważ może liczy na zajęcie wierzytelności z tytułu kaucji. Jednak w piśmie komornik zawarł też żądanie podania przez Pana jako dłużnika danych właściciela pojazdu które Pan użytkuje. Jest to według mnie żądnie nieuprawnione. Komornik może w CEPiK sprawdzić i na pewno sprawdził, że nie Pan jest właścicielem tego pojazdu więc nie widzę powodu dla którego dane właściciela pojazdu mogłyby służyć egzekucji. To jest moja opinia, nie wiem, czy jest sens odmawiać i narażać się na ewentualne kłopoty w tym stratę czasu na jakieś postępowanie z tym związane. Jeżeli właściciel pojazdu nie ma nic przeciwko podaniu jego danych to może Pan podać, ewentualnie wcześniej zapytać komornika, po co mu to, skoro jak wyżej i Pan się obawia konsekwencji za nieuprawnione ujawnienie danych właściciela pojazdu ponieważ nie służy to celowi egzekucji a jeżeli według komornika służy, to niech poda, jakiemu. Jeszcze mi przyszło do głowy, że komornik może zechce sprawdzić, czy fikcyjnie nie sprzedał Pan tego pojazdu tej osobie aby uniknąć egzekucji ale to wydaje się być zbyt daleko idące.

Przeczytaj też: Czy komornik może pytać sąsiadów o dłużnika?

Zgodnie z art. 761. § 1 kpc komornik może żądać od osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji ale to nie uprawnia go do zwracania się w tym celu do kogokolwiek i tym samym informowania go o tym, że Pan jest dłużnikiem.

Przeczytaj też: Czy komornik może żądać podania imion rodziców?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 czerwca, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Komornik a dane osobowe osoby trzeciej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jeżeli nie poda danych to zostanie ukarany grzywną, pytanie czy jest sens prowokować komornika do tego.

  Anonim

  3 cze 21 o 04:31

 2. Grzywna grodzi za nieuzasadnioną odmowę udzielenia informacji a nie za odmowę do której dłużnik lub osoba trzecia ma prawo. Od ukarania grzywna można się odwołać

  admin

  3 cze 21 o 08:48

 3. Tyle tylko że dłużnik ani inny człowiek zapytany przez komornika to zwykle nie prawnik i nie wie co musi a czego nie musi komornikowi powiedzieć.

  diablo

  21 paź 21 o 14:52

 4. Na logikę trzeba to brać; jeżeli zapyta Cię o to co lubisz zjeść, to wiadomo że nic mu z tego w egzekucji i nie musisz odpowiedzieć. Jeżeli jednak zapyta, czy nie jesteś winien dłużnikowi jakichś pieniędzy (które mógłby zająć jako wierzytelność dłużnika), to raczej wypadałoby odpowiedzieć.

  admin

  21 paź 21 o 22:13

Skomentuj