Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przejęcie nieruchomości przez wierzyciela hipotecznego

4 komentarze

Pytanie: Czy wierzyciel hipoteczny ma prawo przejąć na własność od dłużnika nieruchomość (dom) na której ma ustanowioną hipotekę? Załóżmy że jest to prywatny pożyczkodawca, pożyczka zabezpieczona hipoteką. Mija termin spłaty pożyczki, czy pożyczkodawca a zarazem wierzyciel hipoteczny może przejąć tą nieruchomość na własność?

Przeczytaj też: Przejęcie nieruchomości przez współwłaściciela

Odpowiedź: Nie, bez postępowania egzekucyjnego wierzyciel hipoteczny nie ma prawa przejąć nieruchomości na własność, no chyba że za zgodą dłużnika – właściciela nieruchomości.

Przeczytaj też: Warunkowe przeniesienie własności nieruchomości

Przejęcie nieruchomości na własność przez wierzyciela hipotecznego może nastąpić w komorniczym postępowaniu egzekucyjnym jeżeli druga licytacja zakończy się bezskutecznie. Zgodnie z art. 984 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, wierzycielowi egzekwującemu jak i wierzycielowi hipotecznemu przysługuje prawo do przejęcie na własność nieruchomości dłużnika w cenie nie niższej jak dwie trzecie wartości oszacowania czyli po cenie wywoławczej: Przejęcie nieruchomości przez wierzyciela

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 listopada, 2022

Komentarze do 'Przejęcie nieruchomości przez wierzyciela hipotecznego'

Subscribe to comments with RSS

 1. Rozumiem że kwota hipoteki jest wtedy zaliczana w poczet ceny nabycia nieruchomości? Mowa oczywiście o przejęciu jej przez wierzyciela hipotecznego.

  Jola

  18 lis 22 o 16:18

 2. Tak ale kwota aktualnej wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie; może być bowiem niższa (częściowo spłacona) od kwoty hipoteki.

  admin

  18 lis 22 o 17:54

 3. A można prosić o przepis zgodnie z którym zaspokojenie wierzyciela hipotecznego nie może nastąpić przez przejęcie nieruchomości?

  Dawid

  24 lis 22 o 16:42

 4. Art. 75 ustawy o księgach wieczystych i hipotece: Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomości następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym, chyba że z nieruchomości dłużnika jest prowadzona egzekucja przez administracyjny organ egzekucyjny.

  admin

  24 lis 22 o 17:13

Skomentuj