Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kolejność wpisów hipotecznych a kolejność zaspokajania

5 komentarzy

Pytanie: Chciałbym ponownie skorzystać z Pana fachowej pomocy w sprawie zaległego wynagrodzenia.

W pozwie przeciwko Członkom Zarządu … Sp. z o. o. w … nie udało się pociągnąć ich do odpowiedzialność za utratę należnego wynagrodzenia, jednak obecnie pojawiła się szansa pozyskania ich dzięki postępowaniu egzekucyjnemu prowadzonemu z wniosku wierzyciela : Gmina … Burmistrz … (Przesyłam kopie pisma.) W dniu 02.07.2021 r będąc wierzycielem hipotecznym otrzymałem od Komornika Sądowego Roberta Burego w Głogowie pismo informujące o tym fakcie. W piśmie tym komornik przesyła protokół opisu i oszacowania nieruchomości. W dziale V wymienione zostały hipoteki przymusowe w kolejności od 1 do 10, moja hipoteka przymusowa znajduje się na 7 pozycji. Czy ta kolejność wymieniona w tym piśmie ma znaczenie, czy o kolejności hipotek decydują inne okoliczności. Nieruchomość została oszacowana na kwotę 680.000,00 zł. W pierwszej licytacji cena wywoławcza wyniesie 510.000,00 zł z pozycji 7 mógłbym liczyć na odzyskanie w całości zaległego wynagrodzenia. Gdyby się okazało , że potrzebna będzie 2 licytacja to cena wywoławcza wyniesie 453.300, 00 zł wtedy również mógłbym liczyć na odzyskanie w całości wynagrodzenia. Jednak gdyby decydowały inne okoliczności i znalazłbym się na 10 pozycji wówczas prawdopodobnie nie odzyskałbym prawdopodobnie żadnej złotówki. Poprzednie postępowanie egzekucyjne z roku 2018 zostało umorzone z powodu bezskutecznej licytacji nieruchomości i moje tytuły wykonawcze zostały mi zwrócone.( Księga Wieczysta nr LE1G/… ).Czy w tej sytuacji powinienem ponownie złożyć wniosek o egzekucje i załączyć tytuł wykonawczy, by w razie znalezienia się na nieuprzywilejowanej pozycji hipotek przymusowych znaleźć się w 3 kolejności zaspokojenia wierzytelności – należności za pracę za okres 3 miesięcy minimalnego wynagrodzenia, żeby chociaż w jakiejś części odzyskać zaległe wynagrodzenie.

Odpowiedź: Tak, hipoteka ustanowiona wcześniej korzysta z pierwszeństwa zaspokajania przed hipoteką ustanowioną później. Wynika to z art. 12 ustawy o księgach wieczystych i hipotece który stanowi, że o pierwszeństwie ograniczonych praw rzeczowych (hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym) wpisanych do księgi wieczystej rozstrzyga chwila, od której liczy się skutki dokonanego wpisu.

Tak, ja chyba nawet sugerowałem aby Pan złożył wniosek o wszczęcie egzekucji jako że należność pracownicza korzysta z pierwszeństwa zaspokajania przed należnościami zabezpieczonymi hipotecznie. Nie ma bowiem znaczenia dla kolejności zaspokajania to, że hipoteka dotyczy należności pracowniczej a nie innej.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 lipca, 2021

Komentarze do 'Kolejność wpisów hipotecznych a kolejność zaspokajania'

Subscribe to comments with RSS

 1. A jeśli są dwie hipoteki wpisane w tym samym momencie, to czy któraś ma pierwszeństwo?

  Damian

  6 Lip 21 o 05:28

 2. Prawa wpisane na podstawie wniosków złożonych równocześnie mają równe pierwszeństwo – art. 12 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

  admin

  6 Lip 21 o 18:14

 3. Niech wnioskuje tylko o egzekucję z nieruchomości żeby nie płacić niepotrzebnych zaliczek na niby poszukiwanie majątku.

  Anonim

  6 Lip 21 o 18:17

 4. Jasna sprawa.

  admin

  6 Lip 21 o 19:10

 5. Praktycznie niemożliwe żeby dwie hipoteki każda dla innego wierzyciela wpisano równocześnie.

  apek

  30 Lip 21 o 11:17

Skomentuj