Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kolejność wpisów hipotecznych a kolejność zaspokajania

6 komentarzy

Pytanie: Chciałbym ponownie skorzystać z Pana fachowej pomocy w sprawie zaległego wynagrodzenia.

W pozwie przeciwko Członkom Zarządu … Sp. z o. o. w … nie udało się pociągnąć ich do odpowiedzialność za utratę należnego wynagrodzenia, jednak obecnie pojawiła się szansa pozyskania ich dzięki postępowaniu egzekucyjnemu prowadzonemu z wniosku wierzyciela : Gmina … Burmistrz … (Przesyłam kopie pisma.) W dniu 02.07.2021 r będąc wierzycielem hipotecznym otrzymałem od Komornika Sądowego Roberta Burego w Głogowie pismo informujące o tym fakcie. W piśmie tym komornik przesyła protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Przeczytaj też: Hipoteka przymusowa wpisana po zajęciu nieruchomości

W dziale V wymienione zostały hipoteki przymusowe w kolejności od 1 do 10, moja hipoteka przymusowa znajduje się na 7 pozycji. Czy ta kolejność wymieniona w tym piśmie ma znaczenie, czy o kolejności hipotek decydują inne okoliczności. Nieruchomość została oszacowana na kwotę 680.000,00 zł. W pierwszej licytacji cena wywoławcza wyniesie 510.000,00 zł z pozycji 7 mógłbym liczyć na odzyskanie w całości zaległego wynagrodzenia. Gdyby się okazało , że potrzebna będzie 2 licytacja to cena wywoławcza wyniesie 453.300, 00 zł wtedy również mógłbym liczyć na odzyskanie w całości wynagrodzenia. Jednak gdyby decydowały inne okoliczności i znalazłbym się na 10 pozycji wówczas prawdopodobnie nie odzyskałbym prawdopodobnie żadnej złotówki.

Przeczytaj też: Jak sprawdzić zadłużenie na księdze wieczystej?

Poprzednie postępowanie egzekucyjne z roku 2018 zostało umorzone z powodu bezskutecznej licytacji nieruchomości i moje tytuły wykonawcze zostały mi zwrócone.( Księga Wieczysta nr LE1G/… ).Czy w tej sytuacji powinienem ponownie złożyć wniosek o egzekucje i załączyć tytuł wykonawczy, by w razie znalezienia się na nieuprzywilejowanej pozycji hipotek przymusowych znaleźć się w 3 kolejności zaspokojenia wierzytelności – należności za pracę za okres 3 miesięcy minimalnego wynagrodzenia, żeby chociaż w jakiejś części odzyskać zaległe wynagrodzenie.

Przeczytaj też: Pierwszeństwo, kolejność zaspokajania wierzycieli w egzekucji komorniczej

Odpowiedź: Tak, hipoteka ustanowiona wcześniej korzysta z pierwszeństwa zaspokajania przed hipoteką ustanowioną później. Wynika to z art. 12 ustawy o księgach wieczystych i hipotece który stanowi, że o pierwszeństwie ograniczonych praw rzeczowych (hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym) wpisanych do księgi wieczystej rozstrzyga chwila, od której liczy się skutki dokonanego wpisu.

Przeczytaj też: Pierwszeństwo wierzyciela hipotecznego

Tak, ja chyba nawet sugerowałem aby Pan złożył wniosek o wszczęcie egzekucji jako że należność pracownicza korzysta z pierwszeństwa zaspokajania przed należnościami zabezpieczonymi hipotecznie. Nie ma bowiem znaczenia dla kolejności zaspokajania to, że hipoteka dotyczy należności pracowniczej a nie innej.

Przeczytaj też: Pożyczka hipoteczna – druga hipoteka

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 lipca, 2021

Komentarze do 'Kolejność wpisów hipotecznych a kolejność zaspokajania'

Subscribe to comments with RSS

 1. A jeśli są dwie hipoteki wpisane w tym samym momencie, to czy któraś ma pierwszeństwo?

  Damian

  6 lip 21 o 05:28

 2. Prawa wpisane na podstawie wniosków złożonych równocześnie mają równe pierwszeństwo – art. 12 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

  admin

  6 lip 21 o 18:14

 3. Niech wnioskuje tylko o egzekucję z nieruchomości żeby nie płacić niepotrzebnych zaliczek na niby poszukiwanie majątku.

  Anonim

  6 lip 21 o 18:17

 4. Jasna sprawa.

  admin

  6 lip 21 o 19:10

 5. Praktycznie niemożliwe żeby dwie hipoteki każda dla innego wierzyciela wpisano równocześnie.

  apek

  30 lip 21 o 11:17

 6. Zabezpieczenie pożyczki albo innej wierzytelności hipoteką oznacza dla wierzyciela może nie gwarancję ale duże prawdopodobieństwo odzyskania należności poprzez w egzekucję do nieruchomości na której ustanowiono dlań hipotekę. Jednak problem w tym, że licytacje komornicze nieruchomości nie odbywają się z dnia na dzień. Najpierw wierzyciel musi uiścić zaliczkę na oszacowanie nieruchomości przez biegłego po czym biegły dokonuje opisu i oszacowania (które dłużnik może zaskarżyć co do wartości wyceny). Ostatecznie może może upłynąć nawet rok albo jeszcze więcej czasu zanim do licytacji dojdzie. I to nie musi być koniec bo wówczas może się okazać że brak było licytantów i nieruchomość nie została sprzedana. Można wówczas wyznaczyć drugą licytację ale i wówczas nie wiadomo, czy sytuacja się nie powtórzy. A piszę to o tym po to aby np. ewentualni pożyczkowi inwestorzy liczyli się z tym że odzyskanie pożyczki zabezpieczonej hipoteką może potrwać nawet … latami!

  Anonim

  11 gru 21 o 09:28

Skomentuj