Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Hipoteka przymusowa wpisana po zajęciu nieruchomości

4 komentarze

Pytanie: Czy wpisanie hipoteki przymusowej na nieruchomości która już jest zajęta przez komornika ma jakikolwiek sens? Przede wszystkim chyba przez taki wpis nie uzyskam pierwszeństwa przed wierzycielem z wniosku którego komornik już tą nieruchomość zajął?

Przeczytaj też: Hipoteka przymusowa na podstawie tytułu wykonawczego

Odpowiedź: Zgodnie z art. 930 § 3 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) w razie wpisania hipoteki przymusowej po zajęciu nieruchomości zabezpieczona nią wierzytelność nie korzysta z pierwszeństwa zaspokojenia przewidzianego dla należności zabezpieczonych hipotecznie. A zatem nie – nie uzyska Pani pierwszeństwa w zaspokajaniu przed wierzycielem z którego wniosku nieruchomość jest już zajęta.

Przeczytaj też: Czy hipoteka przymusowa zabezpiecza odsetki?

Jednakże on też nie korzysta w takiej sytuacji z pierwszeństwa przed Panią. Kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości zostanie podzielona miedzy Was proporcjonalnie do wysokości waszych roszczeń dochodzonych w egzekucji.

Przeczytaj też: Dalszy tytuł wykonawczy – hipoteka przymusowa

Mimo wszystko warto jednak warto hipotekę przymusowo ustanowić nawet w opisanej sytuacji ponieważ istnieje niemałe prawdopodobieństwo tego, że nieruchomości nie uda się komornikowi sprzedać i postępowanie egzekucyjne z niej zostanie umorzone. Nieruchomość zostanie zwolniona przez komornika ale hipoteka przymusowa pozostanie i w przypadku kolejnego wszczęcia egzekucji z nieruchomości na wniosek tego samego albo innego wierzyciela, pani dzięki hipotece przymusowej będzie korzystać z pierwszeństwa zaspokajania (o ile ich należności nie są ustawowo uprzywilejowane – np. jako z tytułu alimentów albo wynagrodzenia za pracę).

Przeczytaj też: Egzekucja hipoteki przymusowej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

29 sierpnia, 2022

Komentarze do 'Hipoteka przymusowa wpisana po zajęciu nieruchomości'

Subscribe to comments with RSS

 1. No a jeżeli po wpisaniu hipoteki przymusowej już po dokonaniu zajęcia z wniosku innego wierzyciela przyłączy się do egzekucji jeszcze jeden wierzyciel, to czy ten z hipoteką przymusową będzie mieć pierwszeństwo przed tym co na końcu przyłączył się do egzekucji?

  Anonim

  30 sie 22 o 13:59

 2. Nie, nie będzie korzystał z pierwszeństwa w zaspokajaniu.

  admin

  30 sie 22 o 15:06

 3. A w przypadku hipoteki zwykłej jest tak samo? Pytam bo druga hipoteka po pierwszej też jest uprzywilejowana przed następnymi wierzycielami (jeżeli nieruchomość nie została zajęta do czasu ustanowienia tej drugiej hipoteki)

  Ben

  3 wrz 22 o 20:27

 4. Tak samo – Sąd Najwyższy Wskazał, że hipoteka umowna ustanowiona po zajęciu pozostaje bez wpływu na postępowanie egzekucyjne przeto nie korzysta z pierwszeństwa w zaspokajaniu.

  admin

  4 wrz 22 o 07:52

Skomentuj