Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Hipoteka przymusowa na współwłasności małżeńskiej

3 komentarze

Pytanie: Mam prawomocny wyrok na dłużnika który ma z żoną współwłasność małżeńską domu. Czy mając ten wyrok tylko przeciwko niemu mogę zażądać ustanowienia hipoteki przymusowej na tej ich wspólnej nieruchomości? Z góry dopowiadam, że nie ma szans na uzyskanie rozszerzenia klauzuli wykonalności na jego żonę.

Przeczytaj też: Hipoteka przymusowa na podstawie tytułu wykonawczego

Odpowiedź: Nie, w zaistniałej sytuacji, w obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe ustanowienie hipoteki przymusowej (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2013 roku, III CSK 69/12 i postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2013 roku, V CSK 547/12).

Jednak przecież możliwe jest zajęcie nieruchomości wspólnej na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego tylko przeciwko jednemu ze współmałżonków?

Przeczytaj też: Hipoteka przymusowa wpisana po zajęciu nieruchomości

Tak, zajęcie nieruchomości jest w takim przypadku możliwe ale dalsze czynności egzekucyjne z nieruchomości uzależnione są od przedłożenia kaluzuli wykonalności także przeciwko współmałżonkowi. Jeżeli ten współmałżonek nie wyraził zgody na zaciągnięcie zobowiązania, to nie uzyska pan klauzuli wykonalności przeciwko niemu i komornik będzie musiał zwolnić nieruchomość.

Przeczytaj też: Egzekucja do nieruchomości we wspólności małżeńskiej ustawowej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Hipoteka przymusowa na współwłasności małżeńskiej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Szybko do komornika niech prowadzi egzekucję z jego majątku a po bezskuteczności do sądu wnieść o przymusowy podział majątku w tym oczywiście także tej nieruchomości. I po dokonaniu rozdzielności prowadzić egzekucję z jego części.

  Kilian

  8 lis 22 o 21:18

 2. Tak jest, w egzekucji trzeba być konsekwentnym będąc wierzycielem, instrumenty prawne są.

  Ami

  9 lis 22 o 20:42

 3. “Instrumenty” prawne są jeżeli dłużnik ma uchwytny majątek, oficjalnie. W przeciwnym wypadku nic z egzekucji nie będzie. Także w przypadkach gdy należy domniemywać, że przecież nie stracił (wyłudzonego) mienia z które wierzyciel domaga się zapłaty lecz je gdzieś ukrył.

  admin

  9 lis 22 o 20:53

Skomentuj