Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Uczynny obywatel

skomentuj

Taki mail (nadawca „Uczynny obywatel”), do wielu firm windykacyjnych (wielu jawnych adresatów):

Witam,

może jest Waszym dłużnikiem jest (podane Imię i Nazwisko), chcę zaktualizować jej dane:
– Imię i Nazwisko  ur. (dokładna data urodzenia podana)
– PESEL (podany)

– córka Zbigniewa
– poprzednio zamieszkała (dokładny adres zamieszkania podany)
– obecnie zameldowana i jest właścicielem nieruchomości przy (dokładny adres zamieszkania podany) (posiada księgę wieczystą nr (podany nr ksiegi wieczystej))
– przebywa w Holandii prawdopodobnie pod adresem (dokładny adres podany), tel. (podany nr telefonu)

Pozdrawiam

Facet ewidentnie złamał, i to bardzo, ustawę o ochronie danych osobowych.

Art. 49. 1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Inicjatywa Uczynnego Obywatela, nie wnikając w pobudki którymi się kierował zasługuje na naśladownictwo 🙂 ale nie w takiej formie, tylko np. z podaniem imienia i nazwiska i miejscowości i niczego więcej na tym etapie jak chodzi o dane personalne, wraz z informacją że ma wiedzę o składniku jej majątku. I dopiero gdy któraś firma windykacyjna odpisze pragnąc zweryfikować, czy chodzi o dłużnika którego „obrabiają” to wtedy ewentualnie (choćby tylko telefonicznie) można podać więcej danych. Zauważmy też, że bezpieczniej upubliczniać takie informacje wówczas gdy upubliczniający sam jest jej wierzycielem. Jeżeli jednak nie jest  tylko bierze pod uwagę, że może ona być komuś winna pieniądze, to już zdecydowanie nie powinien rozsyłać takich maili.

kategoria: dane osobowe

Skomentuj